Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5825. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta v Občini Prebold, stran 15515.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta
v Občini Prebold
Volilna komisija je na 8. seji dne 24. oktobra 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah 22. novembra 2006 ugotovila:
I.
1. Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati skupaj 3854 volivcev, od tega:
a) 3854 volivcev, vpisanih v volilne imenike in
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom.
2. Glasovalo je skupaj 2585 volivcev, ali 67,07%. Od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, je:
a) 2585 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) 10 volivcev glasovalo po pošti,
c) 0 volivcev glasovalo s potrdili.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 2585 glasovnic. Ker so bile glasovnice prazne, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, ker sta bili obkroženi dve ali več list, je bilo 94 neveljavnih glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 2491.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+---------------------------------------------+-------------+
|IME LISTE                  |   Število|
|                       |    glasov|
+---------------------------------------------+-------------+
|SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |     210|
+---------------------------------------------+-------------+
|DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV   |     298|
|SLOVENIJE                  |       |
+---------------------------------------------+-------------+
|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE     |     962|
+---------------------------------------------+-------------+
|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA  |      69|
|(NSi)                    |       |
+---------------------------------------------+-------------+
|SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS      |     190|
+---------------------------------------------+-------------+
|SOCIALNI DEMOKRATI – SD           |     210|
+---------------------------------------------+-------------+
|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS     |     552|
+---------------------------------------------+-------------+
III.
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah je pripadalo listam kandidatov skupaj 6 mandatov.
V volilni enoti 1: 3 mandati
IME LISTE
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Izvoljen je: LUKA LANCNER
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Izvoljen je: IVAN RUKAV
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Izvoljen je: DARKO OROŽIM
 
V volilni enoti 2: 1 mandat
IME LISTE
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Izvoljen je: FRANC ŠKRABE
 
V volilni enoti 3: 2 mandata
IME LISTE
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Izvoljen je: MARJAN GOLAVŠEK
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Izvoljen je: MOJCA JEZERNIK
 
Preostalih 9 mandatov se razdeli na ravni občine, na podlagi 16. člena zakona o lokalnih volitvah. Istoimenske liste, ki so vložene v dveh ali več volilnih enotah:
IME LISTE
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (NSi)
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
IV.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 20 (d Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 20 količnikov naslednje:
Z.Š.  Količnik  Ime liste
--------------------------------------------------------------------
1.   962,00   LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
2.   552,00   SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
3.   481,00   LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4.   320,67   LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
5.   298,00   DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
6.   276,00   SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
7.   240,50   LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
8.   210,00   SOCIALNI DEMOKRATI – SD
9.   210,00   SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
10.  192,40   LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
11.  190,00   SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
12.  184,00   SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
13.  160,33   LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
14.  149,00   DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
15.  138,00   SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
16.  137,43   LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
17.  120,25   LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
18.  110,40   SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
19.  106,89   LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
20.  105,00   SOCIALNI DEMOKRATI – SD
--------------------------------------------------------------------
Na podlagi 15 količnikov pripada listam še naslednje število mandatov:
+---------------------------------------------+------------+
|Ime liste                  |     Št.|
|                       |  mandatov|
+---------------------------------------------+------------+
|SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |      1|
+---------------------------------------------+------------+
|DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV   |      2|
|SLOVENIJE                  |      |
+---------------------------------------------+------------+
|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE     |      2|
+---------------------------------------------+------------+
|SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS      |      1|
+---------------------------------------------+------------+
|SOCIALNI DEMOKRATI – SD           |      1|
+---------------------------------------------+------------+
|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS     |      2|
+---------------------------------------------+------------+
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, kjer imajo največje število ostankov glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
V zakonitem roku so vložili liste kandidatov naslednji predlagatelji list, ki so bile vložene v vseh volilnih enotah in jim pripadajo mandati na podlagi 17. člena zakona o lokalnih volitvah:
IME LISTE
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Volilna komisija Občine Prebold je odločila, da se najprej dodelijo tisti mandati, ki pripadajo listam v volilnih enotah, kjer imajo istoimenske liste največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti skladno s 17. členom zakona o lokalnih volitvah.
V.
Na podlagi 16. in 17. člena zakona o lokalnih volitvah se dodeli mandatov naslednji listam kandidatov:
V volilni enoti 1: 2 mandata
IME LISTE
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Izvoljen je: HENRIKA GOMINŠEK
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Izvoljen je: JOLANDA STOJNIĆ
 
V volilni enoti 2: 4 mandati
IME LISTE
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Izvoljen je: EMILIJA ČRNILA
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Izvoljen je: BOŽA VERDEV
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
Izvoljen je: MARTIN VOŠNJAK
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
Izvoljen je: MATJAŽ DEBELAK
 
V volilni enoti 3: 3 mandati
IME LISTE
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Izvoljen je: KAROL LOBNIKAR
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Izvoljen je: MILAN KUPEC
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Izvoljen je: TOMAŽ CINK
VI.
Člani občinskega sveta, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006, so:
+----+------------------+------------+---------------------------------------+
|  |IME IN PRIIMEK  |ROJEN    |NASLOV                 |
+----+------------------+------------+---------------------------------------+
|1  |LUKA LANCNER   |17. 9. 1981 |SOSESKA 4, PREBOLD           |
+----+------------------+------------+---------------------------------------+
|2  |IVAN RUKAV    |23. 1. 1963 |NA ZELENICI 1, PREBOLD         |
+----+------------------+------------+---------------------------------------+
|3  |DARKO OROŽIM   |21. 10.   |NAD TOVARNO 23, PREBOLD        |
|  |         |1958    |                    |
+----+------------------+------------+---------------------------------------+
|4  |HENRIKA GOMINŠEK |15. 7. 1943 |GRAŠČINSKA CESTA 22, PREBOLD      |
+----+------------------+------------+---------------------------------------+
|5  |JOLANDA STOJNIĆ  |5. 3. 1962 |NA ZELENICI 18, PREBOLD        |
+----+------------------+------------+---------------------------------------+
|6  |FRANC ŠKRABE   |13. 12.   |LATKOVA VAS 244, PREBOLD        |
|  |         |1958    |                    |
+----+------------------+------------+---------------------------------------+
|7  |EMILIJA ČRNILA  |25. 4. 1943 |DOLENJA VAS 111, PREBOLD        |
+----+------------------+------------+---------------------------------------+
|8  |BOŽA VERDEV    |4. 5. 1952 |KAPLA VAS 53, PREBOLD         |
+----+------------------+------------+---------------------------------------+
|9  |MARTIN VOŠNJAK  |8. 9. 1949 |DOLENJA VAS 25, PREBOLD        |
+----+------------------+------------+---------------------------------------+
|10 |MATJAŽ DEBELAK  |30. 12.   |LATKOVA VAS 72, PREBOLD        |
|  |         |1979    |                    |
+----+------------------+------------+---------------------------------------+
|11 |MARJAN GOLAVŠEK  |7. 3. 1963 |MATKE 34/B, PREBOLD          |
+----+------------------+------------+---------------------------------------+
|12 |MOJCA JEZERNIK  |8. 1. 1973 |SV. LOVRENC 60, PREBOLD        |
+----+------------------+------------+---------------------------------------+
|13 |KAROL LOBNIKAR  |16. 9. 1946 |MARIJA REKA 14, PREBOLD        |
+----+------------------+------------+---------------------------------------+
|14 |MILAN KUPEC    |18. 8. 1955 |SV. LOVRENC 83, PREBOLD        |
+----+------------------+------------+---------------------------------------+
|15 |TOMAŽ CINK    |30. 12.   |ŠEŠČE 2, PREBOLD            |
|  |         |1953    |                    |
+----+------------------+------------+---------------------------------------+
Št. 040/7-2/2006-03
Prebold, dne 24. oktobra 2006
Predsednik
Volilne komisije Občine Prebold
Jože Golič l.r.
 
Člani in namestniki:
Robert Brinar l.r.
Jože Jerman l.r.
Klaudija Kač l.r.
Zlatko Bezjak l.r.
Zvonko Breznikar l.r.