Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5816. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Podčetrtek, stran 15509.

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06 in 92/06) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 2. redni seji dne 14. 12. 2006 sprejel
O D LO K
o spremembi Odloka o turistični taksi
v Občini Podčetrtek
1. člen
V Odloku o turistični taksi v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 55/05) se prvi odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Turistična taksa se določa v točkah. Vrednost točke določa in usklajuje Vlada Republike Slovenije enkrat letno, na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Višina turistične takse na območju Občine Podčetrtek znaša 10,8927 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-005/2006
Podčetrtek, dne 15. decembra 2006
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r