Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5811. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta, stran 15506.

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) ter na podlagi statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05), je župan Mestne občine Novo mesto dne 19. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta
1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta.
2. člen
Predlog odloka obravnava območje, določenega v veljavnem Odloku o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta (Uradni list RS, št. 3/01).
3. člen
Predlog odloka bo javno razgrnjen v času od 11. 1. 2007 do 29. 1. 2007 v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje. V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 17. 1. 2007 ob 16. uri, v vijolični dvorani Mestne občine Novo mesto, v II. nadstropju, Novi trg 6.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostor, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
Št. 3505-8/2006-1901
Novo mesto, dne 19. decembra 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojz Muhič l.r.