Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5805. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nagradah ob kulturnem prazniku, stran 15499.

Na podlagi 6. in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01, 76/02 in 72/06) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 14. decembra 2006 sprejel
O D LO K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nagradah ob kulturnem prazniku
1. člen
Besedilo prve alineje 2. člena Odloka o nagradah ob kulturnem prazniku (Uradni list RS, št. 1/96) se dopolni tako, da se pred besedo »nagrada« doda beseda »denarna«.
2. člen
Besedilo tretjega člena odloka se nadomesti z novim besedilom, tako da se glasi:
»Denarno nagrado v neto znesku 2.500 EUR prejme posameznik ali skupina ustvarjalcev za vrhunske dosežke ali življenjsko delo, s katerim je bila občinska kultura uveljavljena v širšem slovenskem ali mednarodnem prostoru.«
3. člen
Besedilo četrtega člena odloka se dopolni tako, da se glasi:
»Plaketo (likovno delo) v vrednosti do 650 EUR prejme posameznik ali skupina za pomembne dosežke v kulturi, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih dveh letih pred podelitvijo in pomenijo obogatitev občinske kulture.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 007-0022/2006
Murski Soboti, dne 14. decembra 2006
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.