Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5804. Sprememba Statuta Mestne občine Murska Sobota, stran 15498.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1 in 21/06 – odločba US), 17. in 116. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01, 76/02 in 72/06) je Mestni svet mestne Občine Murska Sobota na seji dne 14. decembra 2006 sprejel
S P R E M E M B O S T A T U T A
Mestne občine Murska Sobota
1. člen
V Statutu Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01, 76/02 in 72/06) se v prvem stavku petega odstavka 63. člena črta beseda »podžupana«.
2. člen
Ta sprememba statuta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-1/06
Murska Sobota, dne 14. decembra 2006
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.