Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5800. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje, stran 15497.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 18. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 64/03 in 29/04), je Občinski svet Občine Mozirje na 3. redni seji, dne 18. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 24/06) se spremeni 21. člen tako, da se pravilno glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 5 članov. Člane imenuje občinski svet s področja dela zavoda (turizma, kulture, športa in mladine), financ in pravnih zadev.«.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0011/2006
Mozirje, dne 18. decembra 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.