Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5799. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Mislinja v obdobju od 1. 1. 2007 – 31. 3. 2007, stran 15496.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 31. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 08/00 – prečiščeno besedilo, 115/00 in 60/02) je župan Občine Mislinja dne 8. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Mislinja v obdobju
od 1. 1. 2007 – 31. 3. 2007
1.
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Mislinja v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 3. 2007.
2.
Financiranje funkcij občine ter njihovih nalog in drugih s predpisom določenih namenov se začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2006 za iste programe kot v letu 2006.
3.
V obdobju začasnega financiranja, to je od 1. 1. 2007 do 31. 3. 2007 se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2006.
4.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 410-02/2006
Mislinja, dne 8. decembra 2006
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.