Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5796. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 15493.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – slep US, 36/99 – odločba US, 59/99 – odločba US, 70/00, 94/00 – sklep US, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01, 16/02 – sklep US, 51/02, 108/03 – odločba US, 77/04 – odločba US in 72/05) ter 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 3. redni seji dne 14. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
I
S tem sklepom se na zemljišču parc. št. 2983/4, vl. št. 1554, pot v izmeri 80 m2, k.o. Mirna Peč, ukine status javnega dobra.
II
Zemljišče iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in postane last Občine Mirna Peč.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-01/2006-18
Mirna Peč, dne 14. decembra 2006
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.