Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5795. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 15493.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – sklep US, 36/99 – odločba US, 59/99 – odločba US, 70/00, 94/00 – sklep US, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01, 16/02 – sklep US, 51/02, 108/03 – odločba US, 77/04 – odločba US in 72/05) ter 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 3. redni seji dne 14. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za naslednja zemljišča v zemljiškoknjižnem vložku 1143, k.o. Hmeljčič:
– zemljišče s parcelno številko 3485/2, pot v izmeri 210 m2,
– zemljišče s parcelno številko 3481/2, pot v izmeri 123 m2,
– zemljišče s parcelno številko 3481/3, pot v izmeri 50 m2.
II
Zemljišča iz prejšnjega člena tega sklepa prenehajo imeti status javnega dobra in postanejo last Občine Mirna Peč.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-01/2006-17
Mirna Peč, dne 14. decembra 2006
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.