Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5788. Sklep o določitvi članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Vič za leto 2007, stran 15482.

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/00 in 40/04) in na podlagi 33.b člena Statuta Območne obrtne zbornice Ljubljana Vič je skupščina Območne obrtne zbornice Ljubljana Vič na 2. redni seji dne 18. 11. 2006 sprejela
S K L E P
o določitvi članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Vič za leto 2007
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Ljubljana Vič (v nadaljnjem besedilu zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju, na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo s pristopno izjavo (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 2,3% od najnižje zavarovalne osnove za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar ta osnova ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov in ne višja od dvakratnika najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 2,3% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 2,3% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in njihova združevanja) mesečno v višini 17,00 EUR;
– fizična in pravna oseba, ki je hkrati član obrtne in gospodarske zbornice, ali obrtne in kmetijsko gozdarske zbornice, ali obrtne in gospodarske in kmetijsko gozdarske zbornice, plačuje članarino v enaki višini kot je določeno za člane v prvi, drugi, tretji, četrti in peti alineji druge točke tega sklepa.
III.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
IV.
Članarina se plačuje mesečno, najpozneje do vsakega 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
V.
Članarina se za vsakega člana posebej skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek odmeri z odmerno odločbo, ki jo izda Območna obrtna zbornica Ljubljana Vič.
Članarina se plačuje Območni obrtni zbornici Ljubljana Vič na podlagi odmerne odločbe na njen transakcijski račun.
Zapadlo in neplačano članarino skladno z določbami zakona, ki ureja davčni postopek izterjuje Območna obrtna zbornica Ljubljana Vič, ki lahko izterjavo s pogodbo prenese na Davčno upravo RS.
VI.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik
skupščine OOZ Ljubljana Vič
Franc Leskovec l.r.