Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5783. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice za leto 2007, stran 15478.

Na podlagi 47. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 12/01) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02, 113/03 in 92/06) je Občinski svet Občine Kuzma na 2. redni seji dne 14. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice za leto 2007
1. člen
Enoletna cena najemnine za najem prostora za vsak posamezni grob znaša 2.960,00 SIT (12,35 EUR).
V ceno ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
2. člen
Cena uporabe mrliške vežice za en dan znaša 3.854,00 SIT (16,08 EUR), za dva dni uporabe pa 6.423,00 SIT (26,80 EUR).
V ceno je vračunan 8,5% davek na dodano vrednost.
S ceno se pokrivajo stroški čiščenja, ogrevanja, električne energije in ostale komunalne storitve.
3. člen
Vzdrževalnina se poravna s plačilnim nalogom v enkratnem znesku.
4. člen
Zbrana sredstva iz 1. in 2. člena tega sklepa se namensko uporabljajo za vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic.
5. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice za leto 2006 (Uradni list RS, št. 118/05).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 354-3/2006-38
Kuzma, dne 14. decembra 2006
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.