Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5782. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcu pri Osnovni šola Kuzma za leto 2007, stran 15478.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2) (Uradni list RS, št. 113/03, uradno prečiščeno besedilo in 72/05), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 44/00 – odl. US, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02,113/03 in 92/06) je Občinski svet Občine Kuzma na 2. redni seji dne 14. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcu pri Osnovni šola Kuzma za leto 2007
1.
Ekonomska cena vzgojno-varstvenega programa v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Kuzma – enota vrtca, znaša na otroka za starostno skupino od 3. leta do vstopa v šolo mesečno 61.600,00 SIT (257,05 EUR).
2.
Za dnevne odsotnosti, ko ni zagotovljeno varstvo, se za vsak dan odsotnosti otroka staršem odšteje odbitek celotne dnevne oskrbnine.
Za dnevne odsotnosti otrok se staršem od plačila odšteje sorazmerni del prehrane.
Za izostanek do dveh dneh se odbitek za oskrbnino ne prizna.
3.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcu Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 118/05).
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 602-1/2006-8
Kuzma, dne 14. decembra 2006
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.