Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5775. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik, stran 15473.

Na podlagi 15. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04, 35/05, 69/05, 76/05, 108/05 in 105/06), 18. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 41/05 in 17/06) in 11. ter 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 1. izredni seji dne 20. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik
1. člen
V 2. členu Sklepa o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik (Uradni list RS, št. 120/05) se prve štiri alineje spremenijo tako, da se pravilno glasijo:
– Parkirnina za eno parkirno mesto za vsako začeto uro znaša: 0,50 EUR.
– Parkirnina za eno parkirno mesto za celodnevno parkiranje znaša: 2,50 EUR.
– Parkirnina za eno parkirno mesto za enomesečno parkiranje znaša: 25,00 EUR.
– Abonma za eno parkirno mesto za celoletno parkiranje stanovalcev na območju plačljive parkirne površine znaša: 83,45 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, prične pa se uporabljati s 1. 1. 2007.
Št. 34401-8/2004
Kamnik, dne 20. decembra 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.