Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5774. Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, stran 15472.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in devete alinee drugega odstavka 16. člena ter 23. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 1. seji dne 1. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o imenovanju predsednika in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
I.
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica se imenujejo:
1. Milan Jevnikar, roj. 23. 6. 1957, Spodnje Brezovo 2, Višnja Gora – predsednik
2. Irena Brodnjak Goršič, roj. 4. 4. 1957, Stična 58a, Ivančna Gorica – članica
3. Dušan Strnad, roj. 24. 10. 1961, Kriška vas11, Višnja Gora – član
4. Magdalena Urbančič, roj. 5. 6. 1956, Vir pri Stični 40, Ivančna Gorica – članica
5. Milena Vrhovec, roj. 15. 5. 1958, Vir pri Stični 113, Ivančna Gorica – članica.
II.
Mandat predsednika in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica traja do prenehanja mandatov članom Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, izvoljenih na volitvah dne 22. 10. 2006.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-0012/2006
Ivančna Gorica, dne 1. decembra 2006
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.