Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5773. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig, stran 15472.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 3. redni seji dne 19. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig
1. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Cene dnevnih programov v javnem zavodu Vrtec IG, katerega ustanovitelj je Občina Ig, znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje:
+-----------+------------------+--------------+--------------+---------------+
|Dnevni   |1. starostna   |2. starostna |Varstvena   |Kombinirani  |
|program  |skupina      |skupina    |družina    |oddelek    |
|      |         |       |       |        |
+-----------+------------------+--------------+--------------+---------------+
|JZ Vrtec  |98.156,00 SIT   |75.896,00 SIT |86.708,00 SIT |85.725,00 SIT |
|Ig     |oziroma 409,60 EUR|oziroma    |oziroma    |oziroma    |
|      |         |316,70 EUR  |361,85 EUR  |357,70 EUR   |
+-----------+------------------+--------------+--------------+---------------+
                                      «.
2. člen
Drugi člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v ceni programov znaša 9.500,00 SIT. Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otroka od naslednjega sporočenega dne dalje.«.
3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu, stroška živil št. 062-02/010/2005 z dne 4. 10. 2005.
Sklep velja od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 602/005/2006
Ig, dne 19. decembra 2006
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.