Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5763. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2007, stran 15467.

Na osnovi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89), 21. in 50. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/1994, 45/1997 Odl. US: U-I-43/96, 56/1998, 1/1999-ZNIDC, 59/1999 Odl. US: U-I-43/99, 61/1999 Odl. US: U-I-233/97, 79/1999-ZJF, 89/1999 Odl. US: U-I-359/98, 119/2002 Odl. US: U-I-165/00-7, 40/2003 Odl. US: U-I-256/00-6, 90/2005), 218. člena Zakona o graditvi objektov – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 102/04), 7. člen Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99), 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 79/03) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na svoji 2. redni seji dne 20. decembra 2006 sprejel naslednji
S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2007
1. člen
Vrednost točke, ki bo osnova za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2007, znaša:
– za stanovanja in počitniške
hiše ter garaže zasebnih
lastnikov:                 0.0403516 SIT (0,0001684 EUR)
– za objekte družbene
dejavnosti:                 0,0255898 SIT (0,0001068 EUR)
– za poslovne površine
v stavbah, ki se uporabljajo,
in nezazidana stavbna zemljišča
v uporabi podjetja:             0,0511600 SIT (0,0002135 EUR)
– nezazidana stavbna
zemljišča-fizične
osebe:                   0,0096514 SIT (0,0000403 EUR)
– za poslovne površine
v stavbah, ki se ne
uporabljajo:                0,0921978 SIT (0,0003847 EUR)
Določena mesečna vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se uporabi za odmero nadomestila za pravne in fizične osebe.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 422-2896/2006-01/03
Dolenjske Toplice, dne 20. decembra 2006
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.