Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5761. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dolenjske Toplice, stran 15466.

Na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dolenjske Toplice ter 7. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 2. redni seji dne 20. decembra 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Dolenjske Toplice
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 79/03) se v drugem odstavku 2. člena k besedilu, ki določa prvo območje, kjer se nadomestilo plačuje, doda Meniška vas, med naselji, določenimi za drugo območje, pa se Meniška vas črta, in sicer se tako besedilo drugega odstavka 2. člena glasi:
»Območje, kjer se plačuje nadomestilo:
Prvo območje: Dolenjske Toplice, Sela pri Dolenjskih Toplicah, Meniška vas.
Drugo območje: Dolenje Gradišče, Gorenje Gradišče, Dolenje Sušice, Podturn pri Dolenjskih Toplicah.
Tretje območje: Gorenje Polje, Dolenje Polje, Gabrje pri Soteski, Soteska, Drenje, Loška vas, Podhosta, Suhor pri Dolenjskih Toplicah, Obrh, Cerovec, Podtsenice, Kočevske Poljane, Veliki Rigelj, Mali Rigelj, Občice, Gorenje Sušice, Verdun pri Uršnih selih, Dobindol, Stare Žage, Nova Gora, Selišče, Bušinec.«.
2. člen
Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 422-2894/2006-01/03
Dolenjske Toplice, dne 20. decembra 2006
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk I.r.