Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006

Kazalo

5700. Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest, stran 15376.

Na podlagi drugega odstavka 6.b člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo), 5., 6. in 8. člena Uredbe o cestninskih cestah in cestnini za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 110/05 in 115/06) ter 34. člena Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., in 2. člena Poslovnika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., dne 1. decembra 2006 sprejela
C E N I K
cestnine za uporabo cestninskih cest
I.
Cenik cestnine določa cestnino za posamezen odsek cestninske ceste in posamezen cestninski razred. Cestnina vključuje 20-odstotni davek na dodano vrednost.
II.
Višina cestnine, ki vključuje davek na dodano vrednost, znaša za posamezen odsek cestninske ceste in posamezen cestninski razred:
+---------------------------+------------------------+---------------------+
|              |            | Cestninski razred |
|              |            |           |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|              |            |  1|  2|  3|  4|
|              |            |  |  |   |   |
+---------------------------+------------------------+---------------------+
|   Cestninska cesta   |  Vstopno-izstopna  | Cestnina v eurih  |
|              | cestninska postaja:  |           |
|              |            |           |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|A1 Šentilj–Maribor     |         Pesnica|0,75|1,10| 2,00| 2,90|
|              |            |  |  |   |   |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|A1 Ptujska cesta (Maribor |         Tepanje|2,55|3,80| 6,90|10,20|
|vzhod)–Arja vas      |            |  |  |   |   |
|              +------------------------+----+----+-----+-----+
|              |    Slovenske Konjice|1,25|1,90| 3,50| 5,00|
|              |            |  |  |   |   |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|A1 Arja vas–Trojane    |         Vransko|1,30|1,90| 3,55| 5,20|
|              |            |  |  |   |   |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|A1 Trojane–Ljubljana    |        Kompolje|1,55|2,30| 4,20| 6,05|
|              |            |  |  |   |   |
|              +------------------------+----+----+-----+-----+
|              |        Lukovica|0,70|1,10| 1,95| 2,90|
|              |            |  |  |   |   |
|              +------------------------+----+----+-----+-----+
|              |         Krtina|0,55|0,85| 1,50| 2,15|
|              |            |  |  |   |   |
|              +------------------------+----+----+-----+-----+
|              |        Blagovica|0,40|0,60| 1,15| 1,65|
|              |            |  |  |   |   |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|A1 Ljubljana–Srmin     |Vstopna cestninska   |  |  |   |   |
|              |postaja:        |  |  |   |   |
|              |           Log|  |  |   |   |
|              |            |  |  |   |   |
|              +------------------------+----+----+-----+-----+
|              |   Izstopna cestninska|  |  |   |   |
|              |        postaja:|  |  |   |   |
|              |            |  |  |   |   |
|              +------------------------+----+----+-----+-----+
|              |         Vrhnika|0,30|0,45| 0,85| 1,20|
|              |            |  |  |   |   |
|              +------------------------+----+----+-----+-----+
|              |         Logatec|1,10|1,65| 2,95| 4,40|
|              |            |  |  |   |   |
|              +------------------------+----+----+-----+-----+
|              |          Unec|1,60|2,35| 4,40| 6,25|
|              |            |  |  |   |   |
|              +------------------------+----+----+-----+-----+
|              |        Postojna|2,10|3,15| 5,85| 8,35|
|              |            |  |  |   |   |
|              +------------------------+----+----+-----+-----+
|              |         Razdrto|2,65|  /|  /|  /|
|              |            |  |  |   |   |
|              +------------------------+----+----+-----+-----+
|              |          Nanos|2,70|4,05| 7,30|10,85|
|              |            |  |  |   |   |
|              +------------------------+----+----+-----+-----+
|              |        Senožeče|2,90|4,40| 7,90|11,50|
|              |            |  |  |   |   |
|              +------------------------+----+----+-----+-----+
|              |         Divača|3,20|4,80| 8,80|12,95|
|              |            |  |  |   |   |
|              +------------------------+----+----+-----+-----+
|              |         Kozina|3,55|5,40| 9,80|14,20|
|              |            |  |  |   |   |
|              +------------------------+----+----+-----+-----+
|              |          Videž|4,40|6,70|12,30|17,70|
|              |            |  |  |   |   |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|              |Vstopno-izstopna    |0,90|1,35| 2,40| 3,55|
|              |cestninska postaja:   |  |  |   |   |
|              |         Kozina|  |  |   |   |
|              |            |  |  |   |   |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|A1/A3 Ljubljana–Fernetiči |Vstopna cestninska   |  |  |   |   |
|              |postaja:        |  |  |   |   |
|              |           Log|  |  |   |   |
|              |            |  |  |   |   |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|              |   Izstopna cestninska|  |  |   |   |
|              |        postaja:|  |  |   |   |
|              |            |  |  |   |   |
|              +------------------------+----+----+-----+-----+
|              |          Dane|3,70|5,45|10,00|14,60|
|              |            |  |  |   |   |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|A1/A3 Srmin–Fernetiči   |   Vstopna cestninska|  |  |   |   |
|              |        postaja:|  |  |   |   |
|              |          Videž|  |  |   |   |
|              |            |  |  |   |   |
|              +------------------------+----+----+-----+-----+
|              |   Izstopna cestninska|  |  |   |   |
|              |        postaja:|  |  |   |   |
|              |            |  |  |   |   |
|              +------------------------+----+----+-----+-----+
|              |          Dane|1,90|2,90| 5,20| 7,70|
|              |            |  |  |   |   |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|H4 Podnanos–Vrtojba    |         Bazara|1,50|2,25| 4,15| 6,05|
|              |            |  |  |   |   |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|A2 Podtabor–Ljubljana   |         Torovo|1,60|2,35| 4,40| 6,30|
|              |            |  |  |   |   |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|A2 Ljubljana–Pluska    |           Dob|1,70|2,60| 4,80| 6,90|
|              |            |  |  |   |   |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|A2 Kronovo–Obrežje     |         Drnovo|1,80|2,70| 5,00| 7,30|
|              |            |  |  |   |   |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|   Odsek Kronovo–Krško  |          Krško|0,80|1,20| 2,15| 3,15|
|              |            |  |  |   |   |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
|   Odsek Krško–Obrežje  |          Krško|0,90|1,40| 2,50| 3,65|
|              |            |  |  |   |   |
+---------------------------+------------------------+----+----+-----+-----+
Posamezen cestninski razred vključuje naslednja vozila:
– prvi razred: vozila z dvema osema in višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m;
– drugi razred: vozila z dvema ali več osmi in višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg;
– tretji razred: vozila z dvema ali tremi osmi in višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg;
– četrti razred: vozila z več kakor tremi osmi in višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg.
Ne glede na prejšnji odstavek se vozila iz prvega cestninskega razreda s priklopnim vozilom razvrščajo v drugi cestninski razred, vozila iz drugega cestninskega razreda s priklopnim vozilom pa v tretji cestninski razred.
Višina vozila nad prvo osjo je razdalja med podlago in najvišjo točko vozila v ravnini, ki poteka pravokotno skozi simetralo osi prednjih koles.
III.
Višina cestnine v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin, ki vključuje davek na dodano vrednost, znaša za posamezen odsek te ceste ter posamezen cestninski razred:
+----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 1| Cestninski razred |
|              |           |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Log             | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---------------------+
| Izstopna cestninska postaja|  Cestnina v eurih |
|              |           |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Vrhnika|0,30|0,45| 0,85| 1,20|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Logatec|1,10|1,65| 2,95| 4,40|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Unec|1,60|2,35| 4,40| 6,25|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|          Postojna|2,10|3,15| 5,85| 8,35|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Razdrto|2,65| / |  / |  / |
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Nanos|2,70|4,05| 7,30|10,85|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|          Senožeče|2,90|4,40| 7,90|11,50|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Dane|3,70|5,45|10,00|14,60|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Divača|3,20|4,80| 8,80|12,95|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Kozina|3,55|5,40| 9,80|14,20|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Videž|4,40|6,70|12,30|17,70|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
 
+----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 2| Cestninski razred |
|              |           |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Vrhnika           | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---------------------+
| Izstopna cestninska postaja|  Cestnina v eurih |
|              |           |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|             Log|0,30|0,45| 0,85| 1,20|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Logatec|0,40|0,60| 1,10| 1,55|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Unec|0,90|1,30| 2,40| 3,50|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|          Postojna|1,40|2,15| 3,90| 5,65|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Razdrto|1,90| / |  / |  / |
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Nanos|2,00|3,00| 5,40| 7,95|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|          Senožeče|2,20|3,30| 6,05| 8,75|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Dane|2,95|4,40| 8,15|11,90|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Divača|2,55|3,80| 6,90|10,00|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Kozina|2,90|4,40| 7,90|11,50|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Videž|3,75|5,60|10,20|15,00|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
 
+----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 3| Cestninski razred |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Logatec           | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+--------------------+
| Izstopna cestninska postaja| Cestnina v eurih |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|             Log|1,10|1,65|2,95| 4,40|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Vrhnika|0,40|0,60|1,10| 1,55|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Unec|0,50|0,70|1,35| 1,95|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|          Postojna|1,00|1,55|2,80| 4,10|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Razdrto|1,55| / | / |  / |
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Nanos|1,65|2,40|4,40| 6,50|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|          Senožeče|1,80|2,70|5,00| 7,10|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Dane|2,60|3,90|7,10|10,20|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Divača|2,15|3,20|5,85| 8,55|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Kozina|2,45|3,70|6,90| 9,80|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Videž|3,35|5,00|9,20|13,35|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
 
+----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 4| Cestninski razred |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Unec            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+--------------------+
| Izstopna cestninska postaja| Cestnina v eurih |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|             Log|1,60|2,35|4,40| 6,25|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Vrhnika|0,90|1,30|2,40| 3,50|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Logatec|0,50|0,70|1,35| 1,95|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|          Postojna|0,55|0,80|1,45| 2,15|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Razdrto|1,05| / | / |  / |
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Nanos|1,15|1,70|3,10| 4,60|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|          Senožeče|1,30|1,95|3,60| 5,20|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Dane|2,10|3,15|5,85| 8,35|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Divača|1,70|2,45|4,60| 6,70|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Kozina|2,00|3,00|5,45| 7,95|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Videž|2,90|4,40|7,90|11,50|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
 
+----------------------------+-------------------+
|Vstopna cestninska postaja 5| Cestninski razred |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+----+
|Postojna          | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+-------------------+
| Izstopna cestninska postaja| Cestnina v eurih |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+----+
|             Log|2,10|3,15|5,85|8,35|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|           Vrhnika|1,40|2,15|3,90|5,65|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|           Logatec|1,00|1,55|2,80|4,10|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|            Unec|0,55|0,80|1,45|2,15|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|           Razdrto|0,55| / | / | / |
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|            Nanos|0,60|0,90|1,65|2,35|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|          Senožeče|0,80|1,20|2,15|3,10|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|            Dane|1,55|2,35|4,40|6,25|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|           Divača|1,15|1,70|3,10|4,40|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|           Kozina|1,45|2,20|4,00|5,85|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|            Videž|2,35|3,50|6,50|9,40|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
 
+----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 6| Cestninski razred |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Razdrto           | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+--------------------+
| Izstopna cestninska postaja| Cestnina v eurih |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|             Log|2,65|3,90|7,30|10,45|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Vrhnika|1,90|2,90|5,20| 7,70|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Logatec|1,55|2,30|4,20| 6,25|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Unec|1,05|1,60|2,90| 4,20|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|          Postojna|0,55|0,80|1,45| 2,10|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Nanos|0,10|0,10|0,20| 0,25|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|          Senožeče|0,25|0,40|0,70| 1,00|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Dane|1,05|1,55|2,85| 4,15|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Divača|0,60|0,90|1,65| 2,40|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Kozina|0,90|1,40|2,55| 3,70|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Videž|1,80|2,70|5,00| 7,30|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
 
+----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 7| Cestninski razred |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Nanos            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+--------------------+
| Izstopna cestninska postaja| Cestnina v eurih |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|             Log|2,70|4,05|7,30|10,85|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Vrhnika|2,00|3,00|5,40| 7,95|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Logatec|1,65|2,40|4,40| 6,50|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Unec|1,15|1,70|3,10| 4,60|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|          Postojna|0,60|0,90|1,65| 2,35|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Razdrto|0,10| / | / |  / |
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|          Senožeče|0,20|0,30|0,50| 0,75|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Dane|0,95|1,45|2,70| 3,90|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Divača|0,55|0,80|1,45| 2,15|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Kozina|0,90|1,30|2,40| 3,45|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Videž|1,75|2,65|4,80| 7,10|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
 
+----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 8| Cestninski razred |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Senožeče          | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+--------------------+
| Izstopna cestninska postaja| Cestnina v eurih |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|             Log|2,90|4,40|7,90|11,50|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Vrhnika|2,20|3,30|6,05| 8,75|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Logatec|1,80|2,70|5,00| 7,10|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Unec|1,30|1,95|3,60| 5,20|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|          Postojna|0,80|1,20|2,15| 3,10|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Razdrto|0,25| / | / |  / |
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Nanos|0,20|0,30|0,50| 0,75|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Dane|0,80|1,20|2,15| 3,15|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Divača|0,35|0,50|0,95| 1,40|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Kozina|0,70|1,00|1,90| 2,70|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Videž|1,55|2,35|4,40| 6,25|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
 
+----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 9| Cestninski razred |
|              |           |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Dane            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---------------------+
| Izstopna cestninska postaja|  Cestnina v eurih |
|              |           |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|             Log|3,70|5,45|10,00|14,60|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Vrhnika|2,95|4,40| 8,15|11,90|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Logatec|2,60|3,90| 7,10|10,20|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Unec|2,10|3,15| 5,85| 8,35|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|          Postojna|1,55|2,35| 4,40| 6,25|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Razdrto|1,05| / |  / |  / |
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Nanos|0,95|1,45| 2,70| 3,90|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|          Senožeče|0,80|1,20| 2,15| 3,15|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Divača|0,70|1,05| 1,95| 2,85|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Kozina|1,05|1,55| 2,90| 4,20|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Videž|1,90|2,90| 5,25| 7,70|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
 
+-----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 10| Cestninski razred |
|               |          |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Divača            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+--------------------+
| Izstopna cestninska postaja| Cestnina v eurih |
|               |          |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|             Log|3,20|4,80|8,80|12,95|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|           Vrhnika|2,55|3,80|6,90|10,00|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|           Logatec|2,15|3,20|5,85| 8,55|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|             Unec|1,70|2,45|4,60| 6,70|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|           Postojna|1,15|1,70|3,10| 4,40|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|           Razdrto|0,60| / | / |  / |
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|            Nanos|0,55|0,80|1,45| 2,15|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|           Senožeče|0,35|0,50|0,95| 1,40|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|             Dane|0,70|1,05|1,95| 2,85|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|            Kozina|0,35|0,50|0,95| 1,35|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|            Videž|1,20|1,85|3,35| 4,80|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
 
+-----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 11| Cestninski razred |
|               |          |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Kozina            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+--------------------+
| Izstopna cestninska postaja| Cestnina v eurih |
|               |          |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|             Log|3,55|5,40|9,80|14,20|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|           Vrhnika|2,90|4,40|7,90|11,50|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|           Logatec|2,45|3,70|6,90| 9,80|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|             Unec|2,00|3,00|5,45| 7,95|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|           Postojna|1,45|2,20|4,00| 5,85|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|           Razdrto|0,90| / | / |  / |
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|            Nanos|0,90|1,30|2,40| 3,45|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|           Senožeče|0,70|1,00|1,90| 2,70|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|             Dane|1,05|1,55|2,90| 4,20|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|            Divača|0,35|0,50|0,95| 1,35|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
 
+-----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 12| Cestninski razred |
|               |           |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|Videž            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+---------------------+
| Izstopna cestninska postaja|  Cestnina v eurih |
|               |           |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|             Log|4,40|6,70|12,30|17,70|
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Vrhnika|3,75|5,60|10,20|15,00|
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Logatec|3,35|5,00| 9,20|13,35|
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|             Unec|2,90|4,40| 7,90|11,50|
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Postojna|2,35|3,50| 6,50| 9,40|
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Razdrto|1,80| / |  / |  / |
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Nanos|1,75|2,65| 4,80| 7,10|
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Senožeče|1,55|2,35| 4,40| 6,25|
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|             Dane|1,90|2,90| 5,25| 7,70|
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Divača|1,20|1,85| 3,35| 4,80|
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
IV.
Ne glede na določbe II. in III. točke tega cenika cestnine znaša cestnina v nočnem času, ki se šteje od 22. ure zvečer do 6. ure zjutraj*, v noči s ponedeljka na torek do noči s četrtka na petek v obdobju med 1. julijem in 31. avgustom (visoka turistična sezona) in v obdobju med 15. decembrom in 5. januarjem (med božično-novoletnimi prazniki), za posamezen odsek cestninske ceste in posamezen cestninski razred:
+-----------------------------------------------------+---------------------+
|                           | Cestninski razred |
|                           |           |
|                           +----+----+-----+-----+
|                           | 1 | 2 | 3 | 4 |
|                           |  |  |   |   |
+---------------------------+-------------------------+---------------------+
|   Cestninska cesta   |   Vstopno–izstopna  |  Cestnina v eurih |
|              |  cestninska postaja:  |           |
+---------------------------+-------------------------+----+----+-----+-----+
|A1. Šentilj–Maribor    |         Pesnica|0,70|1,00| 1,80| 2,65|
|              |             |  |  |   |   |
+---------------------------+-------------------------+----+----+-----+-----+
|A1 Ptujska cesta (Maribor |         Tepanje|2,30|3,45| 6,20| 9,20|
|vzhod)–Arja vas      |             |  |  |   |   |
|              +-------------------------+----+----+-----+-----+
|              |    Slovenske Konjice|1,15|1,70| 3,15| 4,50|
|              |             |  |  |   |   |
+---------------------------+-------------------------+----+----+-----+-----+
|A1 Arja vas–Trojane    |         Vransko|1,20|1,70| 3,20| 4,70|
|              |             |  |  |   |   |
+---------------------------+-------------------------+----+----+-----+-----+
|A1 Trojane–Ljubljana    |         Kompolje|1,40|2,10| 3,80| 5,45|
|              |             |  |  |   |   |
|              +-------------------------+----+----+-----+-----+
|              |         Lukovica|0,65|1,00| 1,75| 2,60|
|              |             |  |  |   |   |
|              +-------------------------+----+----+-----+-----+
|              |          Krtina|0,50|0,75| 1,35| 1,95|
|              |             |  |  |   |   |
|              +-------------------------+----+----+-----+-----+
|              |        Blagovica|0,40|0,60| 1,00| 1,50|
|              |             |  |  |   |   |
+---------------------------+-------------------------+----+----+-----+-----+
|A1 Ljubljana–Srmin     |Vstopna cestninska    |  |  |   |   |
|              |postaja:         |  |  |   |   |
|              |           Log|  |  |   |   |
|              |             |  |  |   |   |
|              +-------------------------+----+----+-----+-----+
|              |   Izstopna cestninska|  |  |   |   |
|              |         postaja:|  |  |   |   |
|              |             |  |  |   |   |
|              +-------------------------+----+----+-----+-----+
|              |         Vrhnika|0,25|0,40| 0,75| 1,10|
|              |             |  |  |   |   |
|              +-------------------------+----+----+-----+-----+
|              |         Logatec|1,00|1,50| 2,65| 3,95|
|              |             |  |  |   |   |
|              +-------------------------+----+----+-----+-----+
|              |           Unec|1,45|2,10| 3,95| 5,65|
|              |             |  |  |   |   |
|              +-------------------------+----+----+-----+-----+
|              |         Postojna|1,90|2,85| 5,30| 7,50|
|              |             |  |  |   |   |
|              +-------------------------+----+----+-----+-----+
|              |         Razdrto|2,40| / |  / |  / |
|              |             |  |  |   |   |
|              +-------------------------+----+----+-----+-----+
|              |          Nanos|2,45|3,65| 6,60| 9,75|
|              |             |  |  |   |   |
|              +-------------------------+----+----+-----+-----+
|              |         Senožeče|2,60|3,95| 7,10|10,40|
|              |             |  |  |   |   |
|              +-------------------------+----+----+-----+-----+
|              |          Divača|2,90|4,30| 7,90|11,70|
|              |             |  |  |   |   |
|              +-------------------------+----+----+-----+-----+
|              |          Kozina|3,20|4,90| 8,80|12,80|
|              |             |  |  |   |   |
|              +-------------------------+----+----+-----+-----+
|              |          Videž|3,95|6,00|11,10|16,00|
|              |             |  |  |   |   |
+---------------------------+-------------------------+----+----+-----+-----+
|              |Vstopno-izstopna     |0,80|1,20| 2,15| 3,20|
|              |cestninska postaja:   |  |  |   |   |
|              |          Kozina|  |  |   |   |
|              |             |  |  |   |   |
+---------------------------+-------------------------+----+----+-----+-----+
|A1/A3 Ljubljana–Fernetiči |Vstopna cestninska    |  |  |   |   |
|              |postaja:         |  |  |   |   |
|              |           Log|  |  |   |   |
|              |             |  |  |   |   |
+---------------------------+-------------------------+----+----+-----+-----+
|              |   Izstopna cestninska|  |  |   |   |
|              |         postaja:|  |  |   |   |
|              |             |  |  |   |   |
|              +-------------------------+----+----+-----+-----+
|              |           Dane|3,30|4,90| 9,00|13,15|
|              |             |  |  |   |   |
+---------------------------+-------------------------+----+----+-----+-----+
|A1/A3 Srmin–Fernetiči   |    Vstopna cestninska|  |  |   |   |
|              |         postaja:|  |  |   |   |
|              |          Videž|  |  |   |   |
|              +-------------------------+----+----+-----+-----+
|              |   Izstopna cestninska|  |  |   |   |
|              |         postaja:|  |  |   |   |
|              |             |  |  |   |   |
|              +-------------------------+----+----+-----+-----+
|              |           Dane|1,70|2,60| 4,70| 6,95|
|              |             |  |  |   |   |
+---------------------------+-------------------------+----+----+-----+-----+
|H4 Podnanos–Vrtojba    |          Bazara|1,35|2,05| 3,75| 5,45|
|              |             |  |  |   |   |
+---------------------------+-------------------------+----+----+-----+-----+
|A2 Podtabor–Ljubljana   |          Torovo|1,45|2,10| 3,95| 5,65|
|              |             |  |  |   |   |
+---------------------------+-------------------------+----+----+-----+-----+
|A2 Ljubljana–Pluska    |           Dob|1,55|2,35| 4,30| 6,20|
|              |             |  |  |   |   |
+---------------------------+-------------------------+----+----+-----+-----+
|A2 Kronovo–Obrežje     |          Drnovo|1,60|2,45| 4,50| 6,60|
|              |             |  |  |   |   |
+---------------------------+-------------------------+----+----+-----+-----+
| Odsek Kronovo–Krško    |          Krško|0,70|1,05| 1,95| 2,85|
|              |             |  |  |   |   |
+---------------------------+-------------------------+----+----+-----+-----+
| Odsek Krško–Obrežje    |          Krško|0,85|1,25| 2,25| 3,30|
|              |             |  |  |   |   |
+---------------------------+-------------------------+----+----+-----+-----+
*V zaprtem cestninskem sistemu je nočni čas določen na podlagi časa prehoda izstopne cestninske postaje.
V.
Višina cestnine v nočnem času, kakor je določen v prejšnji točki tega cenika, znaša za posamezen odsek v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin in posamezen cestninski razred:
+----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 1| Cestninski razred |
|              |           |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Log             | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---------------------+
| Izstopna cestninska postaja|  Cestnina v eurih |
|              |           |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Vrhnika|0,25|0,40| 0,75| 1,10|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Logatec|0,95|1,50| 2,65| 3,95|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Unec|1,40|2,10| 3,95| 5,65|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|          Postojna|1,90|2,85| 5,25| 7,50|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Razdrto|2,40| / |  / |  / |
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Nanos|2,45|3,65| 6,60| 9,75|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|          Senožeče|2,60|3,95| 7,15|10,35|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Dane|3,30|4,90| 9,00|13,15|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Divača|2,90|4,35| 7,90|11,70|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Kozina|3,20|4,90| 8,85|12,80|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Videž|3,95|6,00|11,10|15,95|
|              |  |  |   |   |
+--------------------------------------------------+
 
+----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 2| Cestninski razred |
|              |           |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|Vrhnika           | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+---------------------+
| Izstopna cestninska postaja|  Cestnina v eurih |
|              |           |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|             Log|0,25|0,40| 0,75| 1,10|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Logatec|0,35|0,55| 0,95| 1,40|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Unec|0,80|1,15| 2,15| 3,15|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|          Postojna|1,30|1,90| 3,50| 5,10|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Razdrto|1,70| / |  / |  / |
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Nanos|1,80|2,70| 4,90| 7,15|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|          Senožeče|1,95|2,95| 5,45| 7,90|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Dane|2,65|3,95| 7,35|10,70|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Divača|2,30|3,40| 6,20| 9,00|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Kozina|2,60|3,95| 7,15|10,35|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Videž|3,40|5,10| 9,20|13,50|
|              |  |  |   |   |
+----------------------------+----+----+-----+-----+
 
+----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 3| Cestninski razred |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Logatec           | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+--------------------+
| Izstopna cestninska postaja| Cestnina v eurih |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|             Log|0,95|1,50|2,65| 3,95|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Vrhnika|0,35|0,55|0,95| 1,40|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Unec|0,45|0,65|1,20| 1,75|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|          Postojna|0,90|1,40|2,50| 3,70|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Razdrto|1,40| / | / |  / |
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Nanos|1,50|2,15|3,95| 5,85|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|          Senožeče|1,65|2,45|4,50| 6,40|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Dane|2,35|3,50|6,40| 9,20|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Divača|1,90|2,90|5,25| 7,70|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Kozina|2,20|3,35|6,20| 8,85|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Videž|3,00|4,50|8,25|12,00|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
 
+----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 4| Cestninski razred |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Unec            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+--------------------+
| Izstopna cestninska postaja| Cestnina v eurih |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|             Log|1,40|2,10|3,95| 5,65|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Vrhnika|0,80|1,15|2,15| 3,15|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Logatec|0,45|0,65|1,20| 1,75|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|          Postojna|0,50|0,70|1,35| 1,90|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Razdrto|0,95| / | / |  / |
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Nanos|1,00|1,50|2,80| 4,15|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|          Senožeče|1,15|1,75|3,20| 4,70|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Dane|1,90|2,85|5,25| 7,50|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Divača|1,50|2,20|4,15| 6,00|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Kozina|1,80|2,65|4,90| 7,15|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Videž|2,60|3,95|7,15|10,35|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
 
+----------------------------+-------------------+
|Vstopna cestninska postaja 5| Cestninski razred |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+----+
|Postojna          | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+-------------------+
| Izstopna cestninska postaja| Cestnina v eurih |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+----+
|             Log|1,90|2,85|5,25|7,50|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|           Vrhnika|1,30|1,90|3,50|5,10|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|           Logatec|0,90|1,40|2,50|3,70|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|            Unec|0,50|0,70|1,35|1,90|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|           Razdrto|0,50| / | / | / |
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|            Nanos|0,55|0,80|1,50|2,10|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|          Senožeče|0,70|1,05|1,90|2,80|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|            Dane|1,40|2,10|3,95|5,65|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|           Divača|1,00|1,50|2,80|3,95|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|           Kozina|1,35|1,95|3,60|5,25|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|            Videž|2,10|3,15|5,85|8,45|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
 
+----------------------------+-------------------+
|Vstopna cestninska postaja 6| Cestninski razred |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+----+
|Razdrto           | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+-------------------+
| Izstopna cestninska postaja| Cestnina v eurih |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+----+
|             Log|2,40|3,55|6,60|9,40|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|           Vrhnika|1,70|2,60|4,70|6,95|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|           Logatec|1,40|2,10|3,75|5,65|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|            Unec|0,95|1,40|2,60|3,75|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|          Postojna|0,50|0,70|1,35|1,90|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|            Nanos|0,10|0,10|0,15|0,20|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|          Senožeče|0,20|0,35|0,65|0,90|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|            Dane|0,95|1,40|2,55|3,70|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|           Divača|0,55|0,80|1,50|2,15|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|           Kozina|0,85|1,25|2,30|3,35|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|            Videž|1,65|2,45|4,50|6,60|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
 
+----------------------------+-------------------+
|Vstopna cestninska postaja 7| Cestninski razred |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+----+
|Nanos            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+-------------------+
| Izstopna cestninska postaja| Cestnina v eurih |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+----+
|             Log|2,45|3,65|6,60|9,75|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|           Vrhnika|1,80|2,70|4,90|7,15|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|           Logatec|1,50|2,15|3,95|5,85|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|            Unec|1,00|1,50|2,80|4,15|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|          Postojna|0,55|0,80|1,50|2,10|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|           Razdrto|0,10| / | / | / |
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|          Senožeče|0,15|0,25|0,45|0,70|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|            Dane|0,90|1,35|2,45|3,50|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|           Divača|0,50|0,70|1,35|1,90|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|           Kozina|0,80|1,15|2,15|3,15|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
|            Videž|1,60|2,40|4,35|6,40|
|              |  |  |  |  |
+----------------------------+----+----+----+----+
 
+----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 8| Cestninski razred |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Senožeče          | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+--------------------+
| Izstopna cestninska postaja| Cestnina v eurih |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|             Log|2,60|3,95|7,15|10,35|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Vrhnika|1,95|2,95|5,45| 7,90|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Logatec|1,65|2,45|4,50| 6,40|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Unec|1,15|1,75|3,20| 4,70|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|          Postojna|0,70|1,05|1,90| 2,80|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Razdrto|0,20| / | / |  / |
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Nanos|0,15|0,25|0,45| 0,70|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Dane|0,70|1,05|1,90| 2,85|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Divača|0,30|0,45|0,90| 1,25|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Kozina|0,60|0,90|1,70| 2,45|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Videž|1,40|2,10|3,95| 5,65|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
 
+----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 9| Cestninski razred |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|Dane            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+--------------------+
| Izstopna cestninska postaja| Cestnina v eurih |
|              |          |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|             Log|3,30|4,90|9,00|13,15|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Vrhnika|2,65|3,95|7,35|10,70|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Logatec|2,35|3,50|6,40| 9,20|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Unec|1,90|2,85|5,25| 7,50|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|          Postojna|1,40|2,10|3,95| 5,65|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Razdrto|0,95| / | / |  / |
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Nanos|0,90|1,35|2,45| 3,50|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|          Senožeče|0,70|1,05|1,90| 2,85|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Divača|0,65|0,95|1,75| 2,55|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|           Kozina|0,95|1,40|2,60| 3,75|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
|            Videž|1,70|2,60|4,70| 6,95|
|              |  |  |  |   |
+----------------------------+----+----+----+-----+
 
+-----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 10| Cestninski razred |
|               |          |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Divača            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+--------------------+
| Izstopna cestninska postaja| Cestnina v eurih |
|               |          |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|             Log|2,90|4,35|7,90|11,70|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|           Vrhnika|2,30|3,40|6,20| 9,00|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|           Logatec|1,90|2,90|5,25| 7,70|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|             Unec|1,50|2,20|4,15| 6,00|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|           Postojna|1,00|1,50|2,80| 3,95|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|           Razdrto|0,55| / | / |  / |
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|            Nanos|0,50|0,70|1,35| 1,90|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|           Senožeče|0,30|0,45|0,90| 1,25|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|             Dane|0,65|0,95|1,75| 2,55|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|            Kozina|0,30|0,45|0,85| 1,20|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|            Videž|1,10|1,65|3,00| 4,35|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
 
+-----------------------------+--------------------+
|Vstopna cestninska postaja 11| Cestninski razred |
|               |          |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|Kozina            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+--------------------+
| Izstopna cestninska postaja| Cestnina v eurih |
|               |          |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|             Log|3,20|4,90|8,85|12,80|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|           Vrhnika|2,60|3,95|7,15|10,35|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|           Logatec|2,20|3,35|6,20| 8,85|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|             Unec|1,80|2,65|4,90| 7,15|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|           Postojna|1,35|1,95|3,60| 5,25|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|           Razdrto|0,85| / | / |  / |
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|            Nanos|0,80|1,15|2,15| 3,15|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|           Senožeče|0,60|0,90|1,70| 2,45|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|             Dane|0,95|1,40|2,60| 3,75|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
|            Divača|0,30|0,45|0,85| 1,20|
|               |  |  |  |   |
+-----------------------------+----+----+----+-----+
 
+-----------------------------+---------------------+
|Vstopna cestninska postaja 12| Cestninski razred |
|               |           |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|Videž            | 1 | 2 | 3 | 4 |
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+---------------------+
| Izstopna cestninska postaja|  Cestnina v eurih |
|               |           |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|             Log|3,95|6,00|11,10|15,95|
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Vrhnika|3,40|5,10| 9,20|13,50|
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Logatec|3,00|4,50| 8,25|12,00|
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|             Unec|2,60|3,95| 7,15|10,35|
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Postojna|2,10|3,15| 5,85| 8,45|
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Razdrto|1,65| / |  / |  / |
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Nanos|1,60|2,40| 4,35| 6,40|
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|           Senožeče|1,40|2,10| 3,95| 5,65|
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|             Dane|1,70|2,60| 4,70| 6,95|
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
|            Divača|1,10|1,65| 3,00| 4,35|
|               |  |  |   |   |
+-----------------------------+----+----+-----+-----+
VI.
Cestnina se v zaprtem cestninskem sistemu plačuje na izstopni cestninski postaji na podlagi vstopnega dokumenta (vstopne kartice ali cestninskega listka iz avtomatskega podajalca cestninskih listkov), ki ga voznik prejme ali prevzame na vstopni cestninski postaji. V odprtem cestninskem sistemu se cestnina plačuje na vstopno-izstopni cestninski postaji.
Voznik, ki na izstopni cestninski postaji v zaprtem cestninskem sistemu ne predloži vstopnega dokumenta z vstopne cestninske postaje, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
VII.
Cestnina se gotovinsko plačuje v eurih.
Nerezidenti lahko plačujejo cestnino tudi z naslednjimi tujimi valutami: švicarski frank, ameriški dolar in hrvaška kuna. Najmanjši apoeni teh valut za plačilo cestnine so: švicarski frank – kovanec za en frank; dolar – bankovec za en dolar in hrvaška kuna – bankovec za pet kun.
Pri plačilu cestnine s tujo gotovino se lahko preostanek vplačila nad zneskom cestnine vrne v eurih.
Za obračun cestnine in izračun vračil v eurih iz prejšnjega odstavka se za tuje valute iz drugega odstavka te točke upošteva srednji tečaj Banke Slovenije, določen po tečajni listi enkrat mesečno, in sicer prvi četrtek v mesecu ob 6. uri po tečaju za prejšnji dan.
Ne glede na prejšnji odstavek se zneski vplačil v tujih valutah, ki se opravijo neposredno na transakcijski račun DARS, d. d., in se nanašajo na vnaprejšnje plačilo dobroimetja na elektronskih medijih DARS, d. d., iz X. točke tega cenika ali na poravnavo s temi mediji evidentiranih zapadlih obveznosti plačila cestnine, obračunavajo po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve predračuna ali računa.
VIII.
Cestnina se lahko plačuje:
– s plačilnimi karticami,
– z elektronskimi mediji DARS, d. d.,
– z elektronskim cestninjenjem brez ustavljanja vozil za vozila prvega cestninskega razreda (elektronska tablica ABC).
IX.
Cestnina se lahko plačuje s plačilnimi karticami, ki so označene na cestninskih postajah in drugih vplačilnih mestih DARS d.d., ki jih določa ta cenik.
X.
Cestnina se lahko pod pogoji, določenimi s tem cenikom, brezgotovinsko plačuje:
– z DARS kartico z vplačanim dobroimetjem za plačevanje cestnine;
– z DARS kartico Abonent z enkratnim vplačilom cestnine za posamezen koledarski mesec (mesečna kartica za vozila prvega in drugega cestninskega razreda),
– z DARS kartico Transporter z vplačanim dobroimetjem (kartica za plačevanje cestnine za vozila tretjega in četrtega cestninskega razreda) ali
– z elektronsko tablico ABC z vplačanim dobroimetjem za plačevanje cestnine za vozila prvega cestninskega razreda (avtomatsko brezgotovinsko cestninjenje brez ustavljanja vozil – ABC).
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko z elektronskimi mediji DARS, d. d., določenimi v njem, zgolj evidentirajo zapadle obveznosti plačila cestnine, ki se poravnavajo v rokih in pod pogoji, določenimi s tem cenikom.
XI.
Cestnina se lahko plačuje z DARS kartico, ki jo uporabnik cestninske ceste (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) prevzame hkrati z vnaprejšnjim plačilom dobroimetja na njej v višini najmanj 20 eurov.
Z DARS kartico se lahko plačuje cestnina za prevoze z vozili vseh cestninskih razredov.
Uporabnik DARS kartice lahko nanjo pozneje vplačuje dobroimetje za plačilo cestnine. Pri poznejših vplačilih dobroimetja na DARS kartico je uporabnik upravičen do popusta pod enakimi pogoji in v enaki višini, kot je v tem ceniku določeno za elektronsko tablico ABC.
Vstop v zaprt cestninski sistem lahko voznik vozila evidentira z DARS kartico ali prevzemom vstopnega dokumenta na vstopni cestninski postaji. Voznik, ki na izstopni cestninski postaji z DARS kartico ne dokaže evidentiranega vstopa v zaprt cestninski sistem, niti ne predloži vstopnega dokumenta, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
XII.
Uporabnik, katerega vozilo sodi v prvi ali drugi cestninski razred in pogosto vozi po isti cestninski cesti ali njenem odseku med istima cestninskima postajama, lahko za posamezen koledarski mesec vnaprej plača cestnino v enkratnem mesečnem znesku (DARS kartica Abonent).
Enkratni mesečni znesek cestnine se določi tako, da se znesek cestnine za cestninsko cesto ali njen odsek, določen v prejšnjem odstavku, pomnoži s 40.
Koledarski mesec, za katerega velja vplačilo enkratnega mesečnega zneska cestnine, razdalja prevoza in oznaka na registrski tablici vozila, za katero uporabnik ob prehodu cestninske postaje dokazuje vnaprejšnje plačilo cestnine, se elektronsko vpišejo na DARS kartico, na kateri je dodano belo polje za ročni izpis registrske označbe vozila, za katero je vplačan mesečni znesek cestnine. Uporabniku se kartica dodeli ob prvem vplačilu enkratnega mesečnega zneska cestnine.
Z vplačilom enkratnega mesečnega zneska cestnine je uporabnik upravičen do neomejenega števila voženj v času, na razdalji in z vozilom, določenim v prvem in tretjem odstavku te točke.
Če se uporabnik ob uporabi DARS kartice Abonent pri vstopu na cestninsko cesto sklicuje na vnaprej plačano mesečno cestnino in nato prevozi daljšo razdaljo od razdalje, navedene v tej kartici, mora na izstopni cestninski postaji plačati cestnino za celotno prevoženo razdaljo, določeno s cenikom cestnine.
Uporabnik v nobenem primeru ne more zahtevati vračila že vplačanega enkratnega mesečnega zneska cestnine.
Uporabnik lahko na DARS kartico Abonent vplačuje tudi dobroimetje za plačilo cestnine, ki ni krita z vplačilom enkratnega mesečnega zneska cestnine, in to kartico uporablja kot DARS kartico na način in pod pogoji, določenimi v XI. točki tega cenika.
XIII.
Z DARS kartico Transporter se lahko plačuje cestnina za prevoze z vozili tretjega in/ali četrtega cestninskega razreda.
Višina vplačila dobroimetja na DARS kartice Transporter je poljubna. Ob nakupu DARS kartice Transporter in poznejših vplačilih dobroimetja nanjo v vrednosti od 60 do pod 210 eurov je uporabnik upravičen do 5% popusta, ob nakupu te kartice in poznejših vplačilih dobroimetja nanjo v vrednosti od 210 do pod 830 eurov do 10% popusta in ob nakupu te kartice in poznejših vplačilih dobroimetja nanjo v vrednosti 830 eurov in več do 13% popusta.
Vstop v zaprt cestninski sistem lahko voznik vozila evidentira z DARS kartico Transporter ali s prevzemom vstopnega dokumenta na vstopni cestninski postaji. Voznik, ki na izstopni cestninski postaji z DARS kartico Transporter ne dokaže evidentiranega vstopa v zaprt cestninski sistem, niti ne predloži vstopnega dokumenta, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
XIV.
Cestnina za vozila prvega cestninskega razreda se lahko plačuje z elektronsko tablico ABC, ki omogoča cestninjenje brez ustavljanja vozil na cestninski postaji.
Uporabnik elektronsko tablico ABC prevzame s podpisom navodila DARS, d. d., o njeni uporabi in splošnih pogojev njene uporabe ter s plačilom sofinancerskega deleža za njeno uporabo, ki vključno z davkom na dodano vrednost znaša 16,65 eurov.
Uporabnik se lahko odloči za prevzem že uporabljene elektronske tablice ABC s krajšo uporabno dobo, če DARS, d. d., razpolaga s takimi elektronskimi tablicami ABC. V tem primeru se sofinancerski delež uporabnika sorazmerno zmanjša glede na neamortizirano vrednost elektronske tablice ABC. Amortizacijska doba elektronske tablice ABC je sedem let. Za amortizacijsko leto se šteje vsako začeto koledarsko leto od njene prve uporabe, amortizacija pa je linearna.
Višina vplačila dobroimetja na elektronsko tablico ABC je poljubna. Ob vplačilu dobroimetja na elektronsko tablico ABC v vrednosti od 60 do pod 210 eurov je uporabnik upravičen do 5% popusta, ob vplačilu dobroimetja v vrednosti 210 eurov ali več pa do 10% popusta.
Uporabnik mora elektronsko tablico ABC uporabljati v skladu z navodilom o njeni uporabi in splošnimi pogoji njene uporabe. Uporabnik ne sme odpirati ali kakor koli drugače posegati v elektronsko tablico ABC.
Vstop v zaprt cestninski sistem voznik vozila evidentira z elektronsko tablico ABC v skladu z navodilom o njeni uporabi in splošnimi pogoji njene uporabe. Voznik, ki na izstopni cestninski postaji z elektronsko tablico ABC ne izkaže evidentiranega vstopa v zaprt cestninski sistem, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
Uporabnik lahko elektronsko tablico ABC, ki v sistemu elektronskega cestninjenja ne deluje pravilno iz razlogov, za katere uporabnik ni odgovoren, vrne pred potekom njene amortizacijske dobe. Pri tem je upravičen do vračila sorazmernega sofinancerskega deleža glede na neamortizirano vrednost elektronske tablice ABC. DARS, d. d., lahko uporabniku ponudi nadomestno elektronsko tablico, katere amortizacijska doba je najmanj enaka preostali amortizacijski dobi vrnjene elektronske tablice ABC, če s tako elektronsko tablico razpolaga.
Uporabnik, ki nepoškodovano elektronsko tablico ABC vrne pred potekom njene amortizacijske dobe, je upravičen do vračila sorazmernega sofinancerskega deleža glede na njeno neamortizirano vrednost.
Sedmi in osmi odstavek te točke ne veljata za vračilo elektronske tablice ABC, katere amortizacijska doba je potekla ali je poškodovana zaradi odpiranja ali kakršnega koli drugačnega posega uporabnika.
Iztrošeno baterijo elektronske tablice ABC, na katero opozori izpis »slaba baterija« na prikazovalniku dobroimetja v sistemu ABC, uporabnik lahko zamenja z novo baterijo na mestih, ki so objavljena na spletni strani DARS, d. d. Cena zamenjave baterije, ki vključuje davek na dodano vrednost, je določena v višini 4,15 eurov, uporabnik pa ima dveletno garancijo za zamenjano baterijo.
Vrnjene ali odvzete elektronske tablice ABC, ki ne delujejo pravilno ali so bile poškodovane s posegom uporabnika, za katere bi bili stroški popravila višji od njihove neamortizirane vrednosti, ter elektronke tablice, ki jim je potekla amortizacijska doba, DARS, d. d., ne sme dati ponovno v uporabo in jih odpiše.
XV.
Uporabnik DARS kartice, DARS kartice Transporter ali elektronske tablice ABC lahko s temi elektronskimi mediji zgolj evidentira zapadle obveznosti plačila cestnine in cestnino poravnava v rokih in pod pogoji, določenimi s tem cenikom.
XVI.
Uporabnik DARS kartice, DARS kartice Transporter ali elektronske tablice ABC, ki je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost, lahko po sklenitvi posebne pogodbe z DARS, d. d., o odloženem plačevanju cestnine in po prekategorizaciji teh elektronskih medijev iz predplačilnih v poplačilne medije plačevanja cestnine plačuje cestnino enkrat mesečno.
Pogodbo o odloženem plačevanju cestnine lahko uporabnik, ki je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost, in DARS, d. d., skleneta za neomejeno število elektronskih medijev iz prejšnjega odstavka, ki jih za plačevanje cestnine uporablja uporabnik. Prekategorizacija elektronskih medijev iz pogodbe se opravi po sklenitvi pogodbe ter po postopku in na mestih, ki so objavljena na spletni strani DARS, d. d.
Obveznost plačila cestnine se z elektronskimi mediji iz prvega in drugega odstavka te točke v mesecu zgolj evidentira, obračuna pa se v tekočem mesecu po dejanski porabi v preteklem mesecu z računom, ki ga izda DARS, d. d.
Uporabnik DARS kartice Transporter je pri mesečnem obračunu cestnine od 420 eurov do pod 830 eurov upravičen do količinskega rabata v višini 1% od neto cestnine, od 830 eurov do pod 1.250 eurov v višini 2% od neto cestnine in od 1.250 eurov ali več v višini 3% od neto cestnine.
XVII.
Uporabnik Diners kartice, izdane v Republiki Sloveniji ali Republiki Hrvaški, lahko svojo elektronsko tablico ABC poveže s to plačilno kartico in po prekategorizaciji elektronske tablice ABC iz predplačilnega v poplačilni medij plačevanja cestnine plačuje cestnino enkrat mesečno.
Postopek in mesta za prekategorizacijo elektronske tablice ABC so objavljena na spletni strani DARS, d. d. Na eno izdano Diners kartico je mogoče vezati največ tri elektronske tablice sistema ABC.
Obveznost plačila cestnine se z elektronsko tablico ABC v mesecu zgolj evidentira, obračuna pa se v tekočem mesecu po dejanski porabi v preteklem mesecu z zbirnim računom, ki ga izda izdajatelj plačilne kartice Diners.
Prekategorizacija elektronske tablice ABC v poplačilni medij velja, dokler je veljavna Diners kartica. Uporabnik jo lahko kadar koli pred potekom tega roka prekategorizira nazaj v predplačilni medij za plačevanje cestnine.
XVIII.
Uporabnik, ki svojo elektronsko tablico ABC poveže z Diners DARS kartico, lahko pri uporabi te plačilne kartice in po prekategorizaciji elektronske tablice ABC iz predplačilnega v poplačilni medij plačevanja cestnine plačuje cestnino enkrat mesečno.
Pristopna izjava k uporabi Diners DARS kartice ter postopek in mesta za prekategorizacijo elektronske tablice ABC so objavljena na spletni strani DARS, d. d. Na eno izdano Diners DARS kartico je mogoče vezati največ tri elektronske tablice sistema ABC.
Obveznost plačila cestnine se z Diners DARS kartico v mesecu zgolj evidentira, obračuna pa se v tekočem mesecu po dejanski porabi v preteklem mesecu z zbirnim računom, ki ga izda izdajatelj plačilne kartice Diners DARS.
Pri mesečnem obračunu cestnine z eno Diners DARS kartico od 60 eurov do pod 105 eurov je uporabnik upravičen do količinskega rabata v višini 4%, od 105 eurov ali več pa v višini 8%.
Prekategorizacija elektronske tablice ABC v poplačilni medij velja, dokler je veljavna Diners DARS kartica. Uporabnik jo lahko kadar koli pred potekom tega roka prekategorizira nazaj v predplačilni medij za plačevanje cestnine.
XIX.
Uporabnik Magna kartice, ki jo izda Petrol, d. d., lahko poveže to plačilno kartico z enim od naslednjih elektronskih medijev za plačevanje cestnine: DARS kartico, DARS kartico Transporter ali elektronsko tablico ABC. Po prekategorizaciji elektronskega medija iz predplačilnega v poplačilni medij plačevanja cestnine lahko plačuje cestnino enkrat mesečno.
Postopek in mesta za prekategorizacijo elektronskih medijev so objavljena na spletni strani DARS, d. d. Na eno izdano Magna kartico je mogoče vezati samo enega od medijev iz prejšnjega odstavka.
Obveznost plačila cestnine se z Magna kartico v mesecu zgolj evidentira, obračuna pa se v tekočem mesecu po dejanski porabi v preteklem mesecu z zbirnim računom, ki ga izda izdajatelj plačilne kartice Magna.
Prekategorizacija elektronskega medija za plačevanje cestnine v poplačilni medij velja, dokler je veljavna Magna kartice. Uporabnik jo lahko kadar koli pred potekom tega roka prekategorizira nazaj v predplačilni medij za plačevanje cestnine.
XX.
Prodajna mesta elektronskih medijev DARS, d. d., za brezgotovinsko plačevanje cestnine iz X. točke tega cenika so:
– za DARS kartico: na vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, in v avtocestni vzdrževalni bazi Ljubljana (Grič 54) ter pri pogodbenih prodajalcih Petrol, d. d., in AMZS, d. d.;
– za DARS kartico Abonent: na vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, in v avtocestni vzdrževalni bazi Ljubljana (Grič 54);
– za DARS kartico Transporter: na vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, in v avtocestni vzdrževalni bazi Ljubljana (Grič 54) ter pri pogodbenem prodajalcu AMZS, d. d.;
– za elektronsko tablico ABC: na izstopnih kombiniranih stezah sistema ABC na vseh izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postajah, in v avtocestni vzdrževalni bazi Ljubljana (Grič 54) ter pri pogodbenih prodajalcih AMZS, d. d., Petrol, d. d., OMV Slovenija, d. o. o., CI&CA, d. o. o., AVTOCENTER, d. o. o., INTERSERVICE, d. o. o., in AVTOKRKA, d. o. o.
XXI.
Mesta vplačila dobroimetja na elektronske medije DARS, d. d., za brezgotovinsko plačevanje cestnine iz X. točke tega cenika so:
– za DARS kartico: na vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, in v avtocestni vzdrževalni bazi Ljubljana (Grič 54);
– za DARS kartico Abonent: na kateri koli cestninski postaji ob izstopu z avtoceste, od 25. do 5. dne v koledarskem mesecu. Kartica velja od prvega dne koledarskega meseca do petega dne v naslednjem koledarskem mesecu;
– za DARS kartico Transporter: na vseh stezah izstopnih ali vstopno-izstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, ter v avtocestni vzdrževalni bazi Ljubljana (Grič 54);
– za elektronsko tablico ABC: na izstopnih kombiniranih stezah sistema ABC na vseh izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postajah in v avtocestni vzdrževalni bazi Ljubljana (Grič 54).
XXII.
Uporabnikom elektronskih medijev DARS, d. d., uporabljenih za odloženo plačevanje cestnine, se nadzor nad porabo cestnine omogoča:
– s stalnim dostopom do evidenc prehodov cestninskih postaj po posebnem spletnem portalu. Uporabnikom večjega števila DARS kartic, DARS kartic Transporter in/ali elektronskih tablic ABC se tak dostop zagotavlja z dodelitvijo zgolj enega uporabniškega imena in gesla. Cena te storitve, ki vključuje davek na dodano vrednost, je 20,85 eurov mesečno;
– s potrjenim izpisom prehodov na cestninskih postajah z DARS kartico, DARS kartico Transporter ali elektronsko tablico ABC, ki se izda na zahtevo uporabnika. Cena te storitve, ki vključuje davek na dodano vrednost, je 2,00 eura za stran izpisa.
Opomin za plačilo neporavnane obveznosti plačila cestnine znaša 2,00 eura, vključno z davkom na dodano vrednost.
Uporabniku enega ali več elektronskih medijev DARS, d. d., uporabljenih za odloženo plačevanje cestnine, ki z mediji evidentiranih zapadlih obveznosti plačila cestnine ne poravna v roku, določenim v opominu iz prejšnjega odstavka, se prepreči nadaljnja uporaba medijev z njihovo uvrstitvijo na tako imenovano stop listo v sistemu elektronskega cestninjenja. Izbris medijev s stop liste se opravi v roku 24 ur po prejemu dokazila o poravnavi z njimi evidentiranih zapadlih obveznosti plačila cestnine. Za uvrstitev medijev na stop listo zaradi neporavnanih obveznosti plačila cestnine in izbris medijev s te liste po poravnavi zapadlih obveznosti se njihovemu uporabniku ob prvem naslednjem obračunu cestnine dodatno zaračuna 20,00 eurov, vključno z davkom na dodano vrednost.
Uporabnik, ki ob plačilu cestnine na cestninski postaji ni zahteval izdaje računa s podatki za davčnega zavezanca ali pravno osebo, ki ni davčni zavezanec, kakor so določeni s predpisi o davku na dodano vrednost, lahko naknadno zahteva izdajo takega računa (nadomestni račun). Izdaja zahtevanega nadomestnega računa ali računov se opravi po poravnavi dodatnih stroškov izdaje posameznega računa v višini 5,00 eurov, vključno z davkom na dodano vrednost. Dodatni stroški se ne zaračunajo za izdajo nadomestnega računa, ki ga uporabnik zahteva zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov o njem na izdanem računu ob plačilu cestnine na cestninski postaji.
XXIII.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 26/06 in 121/06).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se tolarske cene cestnine iz II. in III. točke Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 26/06 in 121/06) uporabljajo za potrebe obračuna plačil cestnine v tolarjih v obdobju dvojnega obtoka po Zakonu o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06) in za potrebe dvojnega označevanja cen po Zakonu o dvojnem označevanju cen v tolarjih in eurih (Uradni list RS, št. 101/05).
XXIV.
Ta cenik začne veljati 1. januarja 2007, razen določb IV. in V. točke cenika, ki začnejo veljati 1. julija 2007.
Št. 420-3/06
Ljubljana, dne 1. decembra 2006
EVA 2006-2411-0085
Rajko Siročič l.r.
Predsednik
uprave DARS, d. d.
Skladno s prvim odstavkom 5. člena in desetim odstavkom 8. člena Uredbe o cestninskih cestah in cestnini za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 110/05 in 115/06) je bilo k Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 37101-4/2006/4 z dne 7. 12. 2006.