Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5642. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sevnica, stran 14996.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sevnica
I.
Volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica so bile izvedene v nedeljo 22. oktobra 2006 na 53 voliščih in v 51 volilnih enotah.
II.
V volilne imenike je bilo vpisanih 14358 volivcev. V Občini Sevnica je volilo 8881 volivcev. Volilna udeležba je bila 62,21%.
Kandidiralo je 196 kandidatov, izvoljenih pa je bilo 91 članov svetov krajevnih skupnosti.
III.
V Krajevni skupnosti Primož se volitve niso izvedle, ker v kandidacijskem postopku ni bilo vložene kandidature. V volilni enoti KS Primož se voli 7 članov.
V tej krajevni skupnosti bo potrebno izvesti nadomestne volitve.
IV.
Občinska volilna komisija Občine Sevnica je na seji, dne 25. oktobra 2006, ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sevnica:
KRAJEVNA SKUPNOST BLANCA
V 1. volilni enoti se volita 2 člana sveta KS
Oddanih gl.: 175
Neveljavnih gl.: 5
Veljavnih gl.: 170
1. BENJAMIN MIRT, Blanca 31, Blanca, 77 glasov
2. BOGOSLAV PEKLAR, Blanca 6, Blanca, 60 glasov
FRANC PAVLIN, 55 glasov
DRAGO MIRT, 36 glasov
JOŽICA BOŽIČ, 25 glasov
 
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS
Oddanih gl.: 159
Neveljavnih gl.: 3
Veljavnih gl.: 156
1. JOŽE ŽUPANC, Poklek nad Blanco 54 a, Blanca, 87 glasov
2. ANDREJ JESIH, Poklek nad Blanco 20 a, Blanca, 71 glasov
3. VIKTOR STRITAR, Poklek nad Blanco 62, Blanca, 62 glasov
KAROLINA ROŠTOHAR, 59 glasov
JOŽE VOGRINC, 34 glasov
BOŽIDAR ABRAM, 31 glasov
 
V 3. volilni enoti se volita 2. člana sveta KS
Oddanih gl.: 146
Neveljavnih gl.: 9
Veljavnih gl.: 137
1. JOŽE BUDNA, Krajna Brda 10, Blanca, 65 glasov
2. JOŽICA BOBNIČ, Kladje nad Blanco 7a, Blanca, 65 glasov
DRAGICA MEŠIČEK, 43 glasov
 
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta KS
Oddanih gl.: 97
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 95
1. FRANC KOZINC, Dolnje Brezovo 26, Blanca, 48 glasov
2. GORAZD SLEMENŠEK, Dolnje Brezovo 33, Blanca, 48 glasov
SREČKO DRUGOVIČ, 37 glasov
 
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 71
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 69
1. JOŽE KRNC, Čanje 8, Blanca, 52 glasov
MATIJA SENIČAR, 17 glasov
KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ
V 1. volilni enoti se volita 3 člana sveta KS
Oddanih gl.: 575
Neveljavnih gl.: 24
Veljavnih gl.: 551
1. ALOJZ ZALAŠČEK, Boštanj 53, Boštanj, 192 glasov
2. TOMAŽ LISEC, Dolenji Boštanj 104, Boštanj, 188 glasov
3. MARJAN KOGOVŠEK, Dolenji Boštanj 40a, Boštanj, 164 glasov
MIRKO HRIBAR, 119 glasov
JOŽE UDOVČ, 114 glasov
CVETKA LINDIČ, 101glas
GREGOR SIMONČIČ, 74 glasov
DEJAN KMETIČ, 63 glasov
JANEZ DEBELAK, 53 glasov
VIKTOR GOLE, 39 glasov
MARIJA JONOZOVIČ, 37 glasov
MAKSIMILIJAN REDENŠEK, 36 glasov
JOŽE NOVAK, 34 glasov
ZDENKA ZUPANČIČ, 29 glasov
 
V 2. volilni enoti se volita 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 183
Neveljavnih gl.: 4
Veljavnih gl.: 179
1. MARTA KURNIK, Log 110, Boštanj, 83 glasov
JURAJ ŠLOGAR, 59 glasov
DANILO MARIN, 37 glasov
 
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 108
Neveljavnih gl.: 7
Veljavnih gl.: 101
1. MIRAN NOVŠAK, Lukovec 5a, Boštanj, 101 glas
 
V 4. volilni enoti se volita 1 člana sveta KS
Oddanih gl.: 70
Neveljavnih gl.: 9
Veljavnih gl.: 61
1. ANDREJ NOVŠAK, Konjsko 14, Boštanj, 61 glasov
 
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 104
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 102
1. MARTIN SALAMON, Gabrje 3, Boštanj, 59 glasov
ALOJZ UDOVČ, 43 glasov
 
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 112
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 110
1. JANEZ KODEH, Vrh pri Boštanju 5, Boštanj, 63 glasov
IVAN MOŽIC, 47 glasov
 
V 7. volilni enoti se voli 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 94
Neveljavnih gl.: 1
Veljavnih gl.: 93
1. IVAN PODLOGAR, Jablanica 25, Boštanj, 62 glasov
IVAN LUŽAR, 31 glasov
 
V 8. volilni enoti se voli 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 62
Neveljavnih gl.: 1
Veljavnih gl.: 61
1. VINCENC KNEZ, Šmarčna 17, Boštanj, 26 glasov
IVAN TABOR ml., 18 glasov
BOJAN KOŠIR, 14 glasov
SEBASTJAN DOBOVŠEK, 3 glasove
 
V 9. volilni enoti se voli 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 103
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 101
1. JANEZ LEVSTIK, Mrtovec 9a, Boštanj, 75 glasov
JANEZ REVINŠEK, 26 glasov
KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ
V 1. volilni enoti se voli 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 59
Neveljavnih gl.: 19
Veljavnih gl.: 40
1. SLAVICA MIRT, Hinjce 9, Krmelj, 40 glasov
 
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta KS
Oddanih gl.: 128
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 126
1. MIRAN MOČNIK, Gabrijele 39, Krmelj, 85 glasov
2. ANTON BRLOGAR, Gabrijele 57a, Krmelj, 65 glasov
 
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS
Oddanih gl.: 179
Neveljavnih gl.: 4
Veljavnih gl.: 175
1. BERTA JOŽEFA LOGAR, Krmelj 84, Krmelj, 102 glasova
2. JANEZ MIRT, Krmelj 70a, Krmelj, 80 glasov
3. MIRKO ZUPAN, Krmelj 96, Krmelj, 68 glasov
 
V 4. volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS
Oddanih gl.: 169
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 167
1. DUŠAN MOČNIK, Krmelj 22b, Krmelj, 113 glasov
2. JANEZ MOČAN, Krmelj 6c, Krmelj, 75 glasov
3. ANICA ZUPAN, Krmelj 2b, Krmelj, 52 glasov
HERMINA PAPEŽ, 48 glasov
KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
V 1. volilni enoti se voli 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 141
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 139
1. ANDREJ SOTLAR, Loka pri Zidanem Mostu 107, Loka pri Zidanem Mostu, 95 glasov
IRENA KOTESKA, 32 glasov
MARJANA KOREN, 12 glasov
 
V 2. volilni enoti se voli 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 105
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 103
1. FRANCI STRAJNAR, Račica 30, Loka pri Zidanem Mostu, 76 glasov
FRANC GOLOB, 12 glasov
JOŽE RACMAN, 8 glasov
FRANC CULETTO, 7 glasov
 
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta KS
Oddanih gl.: 71
Neveljavnih gl.: 5
Veljavnih gl.: 66
1. BRANKO PODLOGAR,Žirovnica 10, Loka pri Zidanem Mostu, 37 glasov
2. MARTIN ROŠTOHAR, Radež 43, Loka pri Zidanem Mostu, 28 glasov
RENATA CESAR, 13 glasov
 
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta KS
Oddanih gl.: 18
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 16
1. DANIJEL BEVC, Slap 6, Loka pri Zidanem Mostu, 10 glasov
2. FRANJA STRNIŠA, Čelovnik 9, Loka pri Zidanem Mostu, 4 glasove
JANKO STRNIŠA, 2 glasova
 
V 5. volilni enoti se volita 2 člana sveta KS
Oddanih gl.: 103
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 103
1. MILAN DRAGAR, Šentjur na Polju 12, Loka pri Zidanem Mostu, 55 glasov
2. SLAVKO ZUPANČIČ, Breg 3, Loka pri Zidanem Mostu, 50 glasov
MARIJA KOŽAR, 22 glasov
RADOŠ FON, 13 glasov
STANKO KOZOLE, 10 glasov
 
V 6. volilni enoti se volita 2 člana sveta KS
Oddanih gl.: 106
Neveljavnih gl.: 3
Veljavnih gl.: 103
1. MATEJ IMPERL, Razbor 21, Loka pri Zidanem Mostu, 44 glasov
2. ZVONKO IVANDIĆ, Okroglice 28, Loka pri Zidanem Mostu, 31 glasov
KAREL ŠANTEJ, 26 glasov
IRENA DOBOVŠEK, 19 glasov
SUZANA KOŽAR, 16 glasov
ZVONKO JANEZ NUNČIČ, 13 glasov
BRANKA NUNČIČ KLANŠEK, 6 glasov
KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
V 1. volilni enoti se volita 2 člana sveta KS
Oddanih gl.: 355
Neveljavnih gl.: 13
Veljavnih gl.: 342
1. IVAN KUNŠEK, Orešje nad Sevnico 26a, Sevnica, 137 glasov
2. STANISLAV MOŽIČ, Ledina 80, Sevnica, 134 glasov
ANDREJ HAFNER, 68 glasov
KATJA KNEZ, 60 glasov
JOŽEF ŽNIDARIČ, 32 glasov
 
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta KS
Oddanih gl.: 442
Neveljavnih gl.: 20
Veljavnih gl.: 422
1. ANTON KOŠAR, Žigrski vrh 1, Sevnica, 177 glasov
2. MIRAN GRUBENŠEK, Drožanje 6, Sevnica, 149 glasov
FRIDERIK MEDVEŠEK, 130 glasov
SLAVICA RILAK, 80 glasov
MILAN LONČAR, 60 glasov
 
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS
Oddanih gl.: 843
Neveljavnih gl.: 31
Veljavnih gl.: 812
1. DRAGO SLUKAN, Pod Vrtačo 16, Sevnica, 245 glasov
2. KATARINA ALBINA ŠANTEJ, Florjanska ulica 117, Sevnica, 196 glasov
3. LJUDMILA HILDA LIPOVŠEK, Glavni trg 6, Sevnica, 171 glasov
ESTERA SAVIĆ - BIZJAK, 166 glasov
DUŠAN LOZAR, 158 glasov
ANTON GRILC, 158 glasov
LUCIJA SOTOŠEK, 151 glasov
BRANKO KOLMAN, 150 glasov
BRANISLAV KOŠIR, 144 glasov
MATJAŽ TRAVEN, 143 glasov
CECILIJA GRILC, 59 glasov
MARKO VENCELJ, 41 glasov
 
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta KS
Oddanih gl.: 588
Neveljavnih gl.: 41
Veljavnih gl.: 547
1. DEJAN KRALJ, Naselje heroja Maroka 19, Sevnica, 225 glasov
2. DEJAN MARCOLA, Naselje heroja Maroka 10, Sevnica, 165 glasov
FRANC DERSTVENŠEK, 125 glasov
SILVA MOČIVNIK, 125 glasov
MARKO KOTAR, 99 glasov
 
V 5. volilni enoti se volita 2 člana sveta KS
Oddanih gl.: 1135
Neveljavnih gl.: 56
Veljavnih gl.: 1079
1. BOJAN LIPOVŠEK, Prvomajska ulica 37, Sevnica, 452 glasov
2. JOŠKO KOVAČ, Bohorska ulica 30, Sevnica, 315 glasov
ALOJZ ŠPEC, 178 glasov
ALEŠ ŠEŠKO, 123 glasov
ANA DERNAČ, 117 glasov
MARTIN ŽNIDARŠIČ, 104 glasov
BLAŽ JENE, 104 glasov
ULRIH RUPRET, 100 glasov
FRANČIŠKA ZEMLJAK, 96 glasov
MATILDA TOMAŽIN, 17 glasov
KRAJEVNA SKUPNOST STUDENEC
V 1. volilni enoti se voli 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 59
Neveljavnih gl.: 5
Veljavnih gl.: 54
1. JANOŠ JANC, Arto 5, Studenec, 54 glasov
 
V 2. volilni enoti se voli 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 51
Neveljavnih gl.: 1
Veljavnih gl.: 50
1. BRANKO MAVRIČ, Ponikve pri Studencu 10, Studenec, 50 glasov
 
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 107
Neveljavnih gl.: 24
Veljavnih gl.: 83
1. MIHAEL METELKO, Studenec 23a, Studenec, 83 glasov
 
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 83
Neveljavnih gl.: 30
Veljavnih gl.: 53
1. STANE KOKOVE, Rovišče pri Studencu 21, Studenec, 53 glasov
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 56
Neveljavnih gl.: 4
Veljavnih gl.: 52
1. DANIJEL ZALOKAR, Hudo Brezje 2a, Studenec, 52 glasov
 
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 58
Neveljavnih gl.: 18
Veljavnih gl.: 40
1. RUDOLF RUPAR, Zavratec 10, Studenec, 40 glasov
 
V 7. volilni enoti se voli 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 25
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 25
1. ANDREJ MARUŠIČ, Brezovo 10a, Studenec, 25 glasov
 
V 8. volilni enoti se voli 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 8
Neveljavnih gl.: 4
Veljavnih gl.: 4
1. ANDREJ LISEC, Osredek pri Hubajnici 4, Studenec, 4 glasov
KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJANŽ
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS
Oddanih gl.: 320
Neveljavnih gl.: 7
Veljavnih gl.: 313
1. PETRA MAJCEN, Šentjanž 6, Šentjanž, 136 glasov
2. JOŽICA PELKO, Šentjanž 41, Šentjanž, 88 glasov
3. DRAGAN TOMINC, Šentjanž 2c, Šentjanž, 87 glasov
JANEZ ŽGANJAR, 85 glasov
MARTA KNEZ, 77 glasov
MILAN SOTLAR, 76 glasov
ROMANA CVELBAR MUSAR, 47 glasov
MARIJA REPOVŽ, 39 glasov
SREČKO VIDMAR, 19 glasov
 
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta KS
Oddanih gl.: 95
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 93
1. MIHAEL JAZBEC, Budna vas 15 a, Šentjanž, 45 glasov
2. MATEJ VOZELJ, Budna vas 9, Šentjanž, 44 glasov
BRIGITA BLAS, 30 glasov
BORIS DERMELJ, 20 glasov
ALEKSANDRA DERMELJ, 5 glasov
 
V 3. volilni enoti se voli 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 39
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 39
1. BRANKO ŠTIH, Kamenica 8 b, Šentjanž, 22 glasov
DANICA KRAMŽAR, 17 glasov
 
V 4. volilni enoti se voli 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 41
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 41
TOMAŽ STRNAD, Leskovec v Podborštu 3, Šentjanž, 24 glasov
GORAZD KRANJC, 17 glasov
 
V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 56
Neveljavnih gl.: 3
Veljavnih gl.: 53
1. BOŠTJAN KRMELJ, Podboršt 23, Šentjanž, 28 glasov
MIHA JAMNIK, 25 glasov
 
V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta KS
Oddanih gl.: 65
Neveljavnih gl.: 5
Veljavnih gl.: 60
1. ANDREJ OBLAK, Kladje pri Krmelju 2, Šentjanž, 26 glasov
MELITA BUNDERŠEK, 23 glasov
JOŽE LAZAR, 11 glasov
 
V 7. volilni enoti se volita 2 člana sveta KS
Oddanih gl.: 81
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 79
1. ANICA SLADIČ, Svinjsko 2, Šentjanž, 50 glasov
2. MARJAN KARLIČ, Veliki Cirnik 18, Šentjanž, 26 glasov
IVICA SMOLIČ, 11 glasov
 
V 8. volilni enoti se volita 1 člana sveta KS
Oddanih gl.: 73
Neveljavnih gl.: 1
Veljavnih gl.: 72
1. IVAN OREŠNIK, Osredek pri Krmelju 1, Šentjanž, 70 glasov
VINKO KUSELJ, 2 glasova
KRAJEVNA SKUPNOST TRŽIŠČE
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS
Oddanih gl.: 284
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 282
1. JANEZ KUKEC, Tržišče 11e, Tržišče, 131 glasov
2. STANISLAV MAJCEN, Vrhek 7, Tržišče, 104glasov
3. MATJAŽ GOLOB, Tržišče 11 d, Tržišče, 85 glasov
ANDREJA GORENC, 76 glasov
MIRO JUNTEZ, 64 glasov
DARJA LAZAR, 36 glasov
ANTON KLUKEJ, 35 glasov
MARTINA SVENŠEK, 30 glasov
 
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS
Oddanih gl.: 176
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 176
1. ALEŠ REPOVŽ, Zgornje Mladetiče 8, Tržišče, 71 glasov
2. HENRIK HOČEVAR, Pijavice 3, Tržišče, 71 glasov
3. JANEZ VIRANT, Pijavice 6, Tržišče, 50 glasov
ALENKA KNEZ, 49 glasov
MILAN ZUPANČIČ, 44 glasov
ALOJZIJA VIRANT, 29 glasov
IVICA CIMERMAN, 23 glasov
 
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS
Oddanih gl.: 175
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 175
1. ALOJZ ŠKOPORC, Pavla vas 6, Tržišče, 118 glasov
2. JANEZ PUNGERČAR, Malkovec 1b, Tržišče, 115 glasov
3. STANISLAV SEBANC, Trščina 1, Tržišče, 105 glasov
MILAN BAŠA, 17 glasov
 
V 4. volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS
Oddanih gl.: 170
Neveljavnih gl.: 6
Veljavnih gl.: 164
1. FRANC MRGOLE, Telče 21, Tržišče, 100 glasov
2. SLAVKO SIMEONOV, Zgornje Vodale 3, Tržišče, 64 glasov
3. MIRKO MAVRIČ, Drušče 14, Tržišče, 64 glasov
KRAJEVNA SKUPNOST ZABUKOVJE
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS
Oddanih gl.: 160
Neveljavnih gl.: 1
Veljavnih gl.: 159
1. ALOJZ ROMIH, Mrzla Planina 45, Zabukovje, 112 glasov
2. JOŠKO KRAJNC, Mrzla Planina 39, Zabukovje, 88 glasov
3. ZDRAVKO JAZBEC, Zabukovje nad Sevnico 20c, Zabukovje, 71 glasov
ANICA JAZBINŠEK, 55 glasov
MELITA NEPUŽLAN, 49 glasov
JOŽICA ARNŠEK, 23 glasov
JOŽE LONČAR ml., 13 glasov
 
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS
Oddanih gl.: 165
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 163
1. ALOJZ PAJK, Trnovec 26b, Zabukovje, 95 glasov
2. JOŽE BAUMKIRHER, Podvrh 36a, Zabukovje, 94 glasov
3. MARTIN POŽUN, Podvrh 40a, Zabukovje, 63 glasov
SLAVICA KRMELJ, 40 glasov
EMA GORIŠEK, 27 glasov
 
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta KS
Oddanih gl.: 73
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 73
1. JANEZ PODLESNIK, Podgorje ob Sevnični 17b, Zabukovje, 49 glasov
2. ANDREJ BUDNA, Podgorje ob Sevnični 32, Zabukovje, 33 glasov
SREČKO CESAR, 33 glasov
ANTON OBLAK, 14 glasov
 
Na 8. redni seji dne 25. 10. 2006 je Občinska volilna komisija Občine Sevnica v prisotnosti predstavnikov predlagateljev kandidatur, in sicer Marije Žveglič, ki je s skupino volivcev predlagala kandidata Andreja Budna in Renate Podlesnik, ki je s skupino volivcev predlagala kandidata Srečka Cesarja, izvedla žreb za ugotovitev, kateri izmed navedenih kandidatov bo izvoljen v svet KS Zabukovje. V svet Krajevne skupnosti po izvedenem žrebu je izvoljen Andrej Budna, Podgorje ob Sevnični 32, Zabukovje.
V.
Splošni podatki o oddanih in neveljavnih glasovnicah po krajevnih skupnosti:
+----------+-------+----------+
|KS    | ODDANE|NEVELJAVNE|
+----------+-------+----------+
|BLANCA  |  648|    21|
+----------+-------+----------+
|BOŠTANJ  |  1411|    52|
+----------+-------+----------+
|KRMELJ  |  535|    27|
+----------+-------+----------+
|LOKA   |  544|    14|
+----------+-------+----------+
|SEVNICA  |  3363|    161|
+----------+-------+----------+
|STUDENEC |  447|    86|
+----------+-------+----------+
|ŠENTJANŽ |  770|    20|
+----------+-------+----------+
|TRŽIŠČE  |  805|     8|
+----------+-------+----------+
|ZABUKOVJE |  398|     3|
+----------+-------+----------+
|SKUPAJ  |  8921|    392|
+----------+-------+----------+
 
+-------------------------+-------+
|SKUPNO Št. VOLIVCEV   | 14358|
+-------------------------+-------+
|SKUPAJ GLASOVALO PO   |  8921|
|IMENIKU         |    |
+-------------------------+-------+
|SKUPAJ S POTRDILI    |   0|
+-------------------------+-------+
|SKUPAJ GLASOVALO     |  8921|
+-------------------------+-------+
|PROCENT UDELEŽBE     | 62,21%|
+-------------------------+-------+
 
+------------+-----------+---------+
|KS     |KANDIDIRALO|IZVOLJENO|
+------------+-----------+---------+
|BLANCA   |     19|    10|
+------------+-----------+---------+
|BOŠTANJ   |     30|    11|
+------------+-----------+---------+
|KRMELJ   |     10|    9|
+------------+-----------+---------+
|LOKA    |     25|    10|
+------------+-----------+---------+
|SEVNICA   |     37|    11|
+------------+-----------+---------+
|STUDENEC  |     8|    8|
+------------+-----------+---------+
|ŠENTJANŽ  |     28|    12|
+------------+-----------+---------+
|TRŽIŠČE   |     22|    12|
+------------+-----------+---------+
|ZABUKOVJE  |     16|    8|
+------------+-----------+---------+
|SKUPAJ   |    195|    91|
+------------+-----------+---------+
Št. 041-0002/2006
Sevnica, dne 25. oktobra 2006
Občinska volilna komisija
Občine Sevnica
Petra Pozderec, univ. dipl. prav., l.r.
Predsednica občinske volilne komisije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti