Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5634. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Osilnica, stran 14988.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1), 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1) in 22. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, 25/95, 35/95, 8/99 in 4/05) je Občinski svet Občine Osilnica na 2. redni seji dne 8. 12. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Občini Osilnica
1. člen
S tem pravilnikom se določata namen in upravičenci za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva na območju Občine Osilnica (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Osilnica se zagotavljajo v proračunu Občine Osilnica, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za posamezno leto.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva Občine Osilnica so predvidena za naslednje namene:
– sofinanciranju umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije (živinoreja),
– sofinanciranju veterinarskih storitev pri zdravljenju visoke živine in drobnice, pri prašičih pa kolikor gre za njihovo vzrejo daljšo od 3 mesecev,
– sofinanciranju zdravstvene zaščite čebel,
– druge namene za pospeševanje kmetijstva po odločitvi občinskega sveta.
4. člen
Upravičenci do sredstev so občani Občine Osilnica, fizične osebe (v nadaljevanju: upravičenci), ki imajo na njenem območju stalno prebivališče in se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane ter dopolnilno dejavnostjo na kmetiji na območju Občine Osilnica.
5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Osilnica se dodeljujejo upravičencem v obliki sofinanciranja.
Višina sofinanciranja lahko znaša največ do 50% upravičenih stroškov izstavljenega računa.
6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za namene sofinanciranja iz 3. člena tega pravilnika Občinski upravi Občine Osilnica.
Vlogi upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedene storitve pooblaščene veterinarske organizacije v tekočem letu (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– pri uveljavljanju sofinanciranja računa za zdravljenje prašičev, dokazilo o vzreji daljši od treh mesecev,
– davčno številko upravičenca,
– številko transakcijskega računa upravičenca.
Občinska uprava ima pravico od upravičenca zahtevati dodatna pojasnila in dokazila, kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanja pogojev za sofinanciranje iz proračunskih sredstev.
Sofinanciranje drugih namenov za pospeševanje razvoja kmetijstva in višina teh sredstev se določi s sklepom občinskega sveta.
7. člen
Občinska uprava (računovodkinja) preveri vse podatke iz vloge in račun ter pripravi odredbo, s katero župan odobri izplačilo upravičenih sredstev sofinanciranja iz občinskega proračuna.
Upravičencu se sredstva nakažejo praviloma v roku 30 dni od prejema popolne vloge iz 6. člena tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-5/2006
Osilnica, dne 8. decembra 2006
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti