Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5614. Odlok o programu opremljanja za območje urejanja Hrenovca, stran 14970.

Na podlagi 139. in 141. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1), 5., 6. in 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski svet Občine Jesenice na 2. seji dne 14. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja za območje urejanja Hrenovca
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z občinskim lokacijskim načrtom Hrenovca (v nadaljevanju: občinski lokacijski načrt), sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo projektantsko podjetje LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 6174.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
– investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Program opremljanja zajema tudi zasnovo omrežja za distribucijo električne energije in zasnovo telekomunikacijskega omrežja, ki nista lokalni gospodarski javni infrastrukturi in stroški izgradnje niso zajeti v stroških investicij.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4. člen
Obstoječa komunalna infrastruktura in predvidena komunalna infrastruktura sta prikazani v grafičnih prilogah programa opremljanja.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
Skupni stroški investicije za gradnjo komunalne infrastrukture so:
+---------------------------+----------------------+
|Komunalna infrastruktura  |stroški (SIT brez DDV)|
+---------------------------+----------------------+
|Ceste in javna       |      246.469.058|
|razsvetljava        |           |
+---------------------------+----------------------+
|Vodovodno omrežje     |       9.505.430|
+---------------------------+----------------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |      22.239.166|
+---------------------------+----------------------+
|Vročevodno omrežje     |       3.683.960|
+---------------------------+----------------------+
|Javne površine       |      178.060.614|
+---------------------------+----------------------+
|Skupaj           |    459.958.228,11|
+---------------------------+----------------------+
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture,
2. obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo,
3. obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo,
4. skupni obračunski stroški,
5. podrobnejša merila,
6. gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta.
1. Obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture
7. člen
(1) Obračunsko območje investicije za gradnjo cestnega, kanalizacijskega in vročevodnega omrežja ter javnih površin je enako ureditvenemu območju občinskega lokacijskega načrta, izvzeto je le območje policijske enote. Obračunsko območje investicije za gradnjo vodovodnega omrežje je enako območju, ki pripada stanovanjsko poslovni enoti.
(2) Obračunska območja za obstoječo komunalno infrastrukturo so: VO 13, KA 3, PL 9, VR 5, CE 3, JZ 1, RO 1.
(3) Obračunska območja iz drugega odstavka tega člena so določena na podlagi Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 75/06).
2. Obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo
8. člen
(1) Obračunski stroški novih investicij sekundarne komunalne infrastrukture znašajo:
+------------------+-----------------+------------+------------+-------------+
|Komunalna     | Večstanovanjski|  Poslovni|  Trgovski|    Skupaj|
|infrastruktura  |      objekt|   objekt|   objekt|  (SIT brez|
|         |  (SIT brez DDV)|  (SIT brez|  (SIT brez|     DDV)|
|         |         |    DDV)|    DDV)|       |
+------------------+-----------------+------------+------------+-------------+
|Ceste in javna  |    50.263.815| 26.454.640| 169.750.604| 246.469.058|
|razsvetljava   |         |      |      |       |
+------------------+-----------------+------------+------------+-------------+
|Vodovodno omrežje |    6.201.875|  3.303.555|      0|  9.505.430|
+------------------+-----------------+------------+------------+-------------+
|Kanalizacijsko  |    8.060.402|  5.696.293|  8.482.471|  22.239.166|
|omrežje      |         |      |      |       |
+------------------+-----------------+------------+------------+-------------+
|Vročevodno omrežje|     794.741|   423.335|  2.465.883|  3.683.960|
+------------------+-----------------+------------+------------+-------------+
|Javne površine  |    25.419.029| 13.378.436| 85.844.965| 124.642.430|
+------------------+-----------------+------------+------------+-------------+
|Skupaj      |    90.739.862| 49.256.259| 266.543.923| 406.540.044|
+------------------+-----------------+------------+------------+-------------+
(2) Razliko do skupnega stroška investicije iz 5. člena tega odloka (delež investicije za nadhod nad železniško progo) v višini 53.418.184 SIT brez DDV (222.910,13 EUR brez DDV) je potrebno pokriti iz drugih virov financiranja.
(3) Investicij v novo primarno komunalno infrastrukturo ni.
3. Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo
9. člen
(1) Stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo so določeni po določilih Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 75/06).
(2) Stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo znašajo:
Večstanovanjski objekt:
+--------------------+--------------------------+----------------------------+
|Komunalna      |   Stroški za obstoječo|    Stroški za obstoječo|
|infrastruktura   |  primarno kom. inf. (SIT|  sekundarno kom. inf. (SIT|
|          |         brez DDV)|          brez DDV)|
+--------------------+--------------------------+----------------------------+
|Ceste in javna   |         5.910.699|         13.792.979|
|razsvetljava    |             |              |
+--------------------+--------------------------+----------------------------+
|Vodovodno omrežje  |         2.367.943|           609.158|
+--------------------+--------------------------+----------------------------+
|Kanalizacijsko   |         1.924.295|         11.096.149|
|omrežje       |             |              |
+--------------------+--------------------------+----------------------------+
|Vročevodno omrežje |         4.547.490|          1.975.685|
+--------------------+-------------------------------------------------------+
|Javne površine*   |            867.298            |
+--------------------+-------------------------------------------------------+
|Odpadki*      |            1.134.442            |
+--------------------+-------------------------------------------------------+
|Skupaj*       |            44.226.137           |
+--------------------+-------------------------------------------------------+
Poslovni objekt:
+--------------------+--------------------------+----------------------------+
|Komunalna      |Stroški za obstoječo   |    Stroški za obstoječo|
|infrastruktura   |primarno kom. inf. (SIT  |  sekundarno kom. inf. (SIT|
|          |brez DDV)         |          brez DDV)|
+--------------------+--------------------------+----------------------------+
|Ceste in javna   |4.626.581         |         10.795.933|
|razsvetljava    |             |              |
+--------------------+--------------------------+----------------------------+
|Vodovodno omrežje  |1.776.184         |           475.655|
+--------------------+--------------------------+----------------------------+
|Kanalizacijsko   |1.420.733         |          8.190.242|
|omrežje       |             |              |
+--------------------+--------------------------+----------------------------+
|Vročevodno omrežje |3.255.375         |          1.560.432|
+--------------------+-------------------------------------------------------+
|Javne površine*   |            653.035            |
+--------------------+-------------------------------------------------------+
|Odpadki*      |            862.898            |
+--------------------+-------------------------------------------------------+
|Skupaj*       |           33.617.068            |
+--------------------+-------------------------------------------------------+
  Trgovski objekt:
+--------------------+--------------------------+----------------------------+
|Komunalna      |   Stroški za obstoječo|    Stroški za obstoječo|
|infrastruktura   |  primarno kom. inf. (SIT|  sekundarno kom. inf. (SIT|
|          |         brez DDV)|          brez DDV)|
+--------------------+--------------------------+----------------------------+
|Ceste in javna   |         6.762.342|         15.781.455|
|razsvetljava    |             |              |
+--------------------+--------------------------+----------------------------+
|Vodovodno omrežje  |         2.889.618|           699.640|
+--------------------+--------------------------+----------------------------+
|Kanalizacijsko   |         2.401.159|         13.851.036|
|omrežje       |             |              |
+--------------------+--------------------------+----------------------------+
|Vročevodno omrežje |         5.912.758|          2.227.735|
+--------------------+-------------------------------------------------------+
|Javne površine*   |            1.052.584            |
+--------------------+-------------------------------------------------------+
|Odpadki*      |            1.356.452            |
+--------------------+-------------------------------------------------------+
|Skupaj*       |           52.934.780            |
+--------------------+-------------------------------------------------------+
  * Stroški za obstoječo primarno in sekundarno komunalno infrastrukturo so
prikazani skupaj.(3) Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo
znašajo:Večstanovanjski objekt:
+-------------------+---------------------------+----------------------------+
|Komunalna     |   Obračunski stroški za|    Obračunski stroški za|
|infrastruktura   |  obstoječo primarno kom.|  obstoječo sekundarno kom.|
|          |    inf. (SIT brez DDV)|     inf. (SIT brez DDV)|
+-------------------+---------------------------+----------------------------+
|Ceste in javna   |         5.910.699|              0|
|razsvetljava    |              |              |
+-------------------+---------------------------+----------------------------+
|Vodovodno omrežje |         2.367.943|              0|
+-------------------+---------------------------+----------------------------+
|Kanalizacijsko   |         1.924.295|          3.035.747|
|omrežje      |              |              |
+-------------------+---------------------------+----------------------------+
|Vročevodno omrežje |         4.547.490|          1.180.943|
+-------------------+--------------------------------------------------------+
|Javne površine*  |              0              |
+-------------------+--------------------------------------------------------+
|Odpadki*      |            1.134.442            |
+-------------------+--------------------------------------------------------+
|Skupaj*      |            20.101.559            |
+-------------------+--------------------------------------------------------+
  Poslovni objekt:
+-------------------+---------------------------+----------------------------+
|Komunalna     |   Obračunski stroški za|    Obračunski stroški za|
|infrastruktura   |  obstoječo primarno kom.|  obstoječo sekundarno kom.|
|          |    inf. (SIT brez DDV)|     inf. (SIT brez DDV)|
+-------------------+---------------------------+----------------------------+
|Ceste in javna   |         4.626.581|              0|
|razsvetljava    |              |              |
+-------------------+---------------------------+----------------------------+
|Vodovodno omrežje |         1.776.184|              0|
+-------------------+---------------------------+----------------------------+
|Kanalizacijsko   |         1.420.733|          2.493.950|
|omrežje      |              |              |
+-------------------+---------------------------+----------------------------+
|Vročevodno omrežje |         3.255.375|          1.137.097|
+-------------------+--------------------------------------------------------+
|Javne površine*  |              0              |
+-------------------+--------------------------------------------------------+
|Odpadki*      |            862.898             |
+-------------------+--------------------------------------------------------+
|Skupaj*      |            15.572.817            |
+-------------------+--------------------------------------------------------+
  Trgovski objekt:
+-------------------+---------------------------+----------------------------+
|Komunalna     |   Obračunski stroški za|    Obračunski stroški za|
|infrastruktura   |  obstoječo primarno kom.|  obstoječo sekundarno kom.|
|          |    inf. (SIT brez DDV)|     inf. (SIT brez DDV)|
+-------------------+---------------------------+----------------------------+
|Ceste in javna   |         6.762.342|              0|
|razsvetljava    |              |              |
+-------------------+---------------------------+----------------------------+
|Vodovodno omrežje |         2.889.618|           699.640|
+-------------------+---------------------------+----------------------------+
|Kanalizacijsko   |         2.401.159|          5.368.565|
|omrežje      |              |              |
+-------------------+---------------------------+----------------------------+
|Vročevodno omrežje |         5.912.758|              0|
+-------------------+--------------------------------------------------------+
|Javne površine*  |              0              |
+-------------------+--------------------------------------------------------+
|Odpadki*      |            1.356.452            |
+-------------------+--------------------------------------------------------+
|Skupaj*      |            25.390.535            |
+-------------------+--------------------------------------------------------+
* Obračunski stroški za obstoječo primarno in sekundarno komunalno
infrastrukturo so prikazani skupaj.
4. Skupni obračunski stroški
10. člen
(1) Vsota obračunskih stroškov iz 8. člena in 9. člena so skupni obračunski stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka.
(2) Skupni obračunski stroški znašajo:
  Večstanovanjski objekt:
+---------------------+---------------------------+--------------------------+
|Komunalna      | Skupni obračunski stroški| Skupni obračunski stroški|
|infrastruktura    |       (SIT brez DDV)|      (EUR brez DDV)|
+---------------------+---------------------------+--------------------------+
|Ceste in javna    |         56.174.514|        234.412,09|
|razsvetljava     |              |             |
+---------------------+---------------------------+--------------------------+
|Vodovodno omrežje  |         8.569.817|         35.761,21|
+---------------------+---------------------------+--------------------------+
|Kanalizacijsko    |         13.020.444|         54.333,35|
|omrežje       |              |             |
+---------------------+---------------------------+--------------------------+
|Vročevodno omrežje  |         6.523.175|         27.220,73|
+---------------------+---------------------------+--------------------------+
|Javne površine    |         25.419.029|        106.071,73|
+---------------------+---------------------------+--------------------------+
|Odpadki       |         1.134.442|         4.733,94|
+---------------------+---------------------------+--------------------------+
|Skupaj        |        110.841.421|        462.533,05|
+---------------------+---------------------------+--------------------------+
  Poslovni objekt:
+---------------------+---------------------------+--------------------------+
|Komunalna      | Skupni obračunski stroški| Skupni obračunski stroški|
|infrastruktura    |       (SIT brez DDV)|      (EUR brez DDV)|
+---------------------+---------------------------+--------------------------+
|Ceste in javna    |         31.081.221|        129.699,64|
|razsvetljava     |              |             |
+---------------------+---------------------------+--------------------------+
|Vodovodno omrežje  |         5.079.739|         21.197,38|
+---------------------+---------------------------+--------------------------+
|Kanalizacijsko    |         9.610.975|         40.105,89|
|omrežje       |              |             |
+---------------------+---------------------------+--------------------------+
|Vročevodno omrežje  |         4.815.807|         20.096,01|
+---------------------+---------------------------+--------------------------+
|Javne površine    |         13.378.436|         55.827,22|
+---------------------+---------------------------+--------------------------+
|Odpadki       |          862.898|         3.600,81|
+---------------------+---------------------------+--------------------------+
|Skupaj        |         64.829.076|        270.526,94|
+---------------------+---------------------------+--------------------------+
  Trgovski objekt:
+---------------------+--------------------------+---------------------------+
|Komunalna      | Skupni obračunski stroški| Skupni obračunski stroški|
|infrastruktura    |      (SIT brez DDV)|       (EUR brez DDV)|
+---------------------+--------------------------+---------------------------+
|Ceste in javna    |        176.512.946|         736.575,47|
|razsvetljava     |             |              |
+---------------------+--------------------------+---------------------------+
|Vodovodno omrežje  |         3.589.258|         14.977,71|
+---------------------+--------------------------+---------------------------+
|Kanalizacijsko    |        16.252.195|         67.819,21|
|omrežje       |             |              |
+---------------------+--------------------------+---------------------------+
|Vročevodno omrežje  |         8.378.642|         34.963,45|
+---------------------+--------------------------+---------------------------+
|Javne površine    |        85.844.965|         358.224,69|
+---------------------+--------------------------+---------------------------+
|Odpadki       |         1.356.452|          5.660,38|
+---------------------+--------------------------+---------------------------+
|Skupaj        |        291.934.458|        1.218.220,91|
+---------------------+--------------------------+---------------------------+
(3) Skupni obračunski stroški za celotno območje občinskega lokacijskega načrta brez območja policijske enote znašajo 467.604.955 SIT brez DDV (1.951.281 EUR brez DDV).
5. Podrobnejša merila
11. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne površine pri določitvi obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo je 0,5:0,5.
(2) Pri določitvi obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo je za večstanovanjski objekt upoštevan faktor dejavnosti 1, za poslovni in trgovski objekt je upoštevan faktor dejavnosti 1,5.
(3) Olajšav za zavezance ni.
6. Gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta
12. člen
(1) V spodnji tabeli so prikazane neto tlorisne površine in gradbene parcele, uporabljene za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo.
+----------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
|        | Gradbena|   Bruto|   Bruto|    Neto|    Neto|
|        |  parcela|   etažna|   etažna|  tlorisna|  tlorisna|
|        |   (m2)|  površina|  površina|  površina|  površina|
|        |     |    (m2)| kleti (m2)|    (m2)| kleti (m2)|
+----------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
|Večstanovanjski |   8.084|   4.435|   4.346|   3.681|    3.607|
|objekt     |     |      |      |      |      |
+----------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
|Poslovni objekt |   3.463|   2.363|   2.700|   1.961|    2.241|
+----------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
|Trgovski objekt |  15.936|      |      |   4.628|      0|
+----------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
|SKUPAJ     |  27.483|      |      |   10.270|    5.848|
+----------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------+
(2) Bruto etažne površine večstanovanjskega in poslovnega objekta so določene na podlagi podatkov iz občinskega lokacijskega načrta. Neto tlorisne površine so določene na podlagi bruto etažnih površin z upoštevanjem faktorja 0,83 (povzeto po: Primerjava izračuna površin stavb po SIST 9836 s po JUS U.C2.100, Štefan Žemva, 2003). Neto tlorisne površine trgovskega objekta so povzete po PGD projektu Nakupovalni center Kaufland (št. projekta 30/2005).
(3) Gradbene parcele so povzete po parcelaciji v Geodetskem načrtu (Geosoft s.p., št. naročila g1193/06, 8. 8. 2006).
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(1) Vsi stroški v odloku so navedeni v SIT brez DDV in v EUR brez DDV. Stroški v EUR so preračunani po centralnem paritetnem tečaju 1 EUR = 239,640 SIT.
(2) Stroški iz in 10. člena tega odloka se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture iz tega programa opremljanja lahko občina s pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
14. člen
(1) Program opremljanja je na vpogled na Občini Jesenice.
15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-4/2006
Jesenice, dne 14. decembra 2006
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti