Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5606. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrna, stran 14957.

Na podlagi 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/(Uradni list RS, št. 100/05 in odl. US 21/06) ter 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02) je Občinski svet Občine Dobrna na 2. redni seji dne 11. 12. 2006, sprejel naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrna
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02) se spremeni prvi stavek v prvem odstavku 57. člena, in sicer tako, da se po spremembi pravilno glasi: »Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.«
Drugi odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja ima 5 članov.«
Tretjemu odstavku 57. člena se doda nova tretja alinea:
»– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s podelitvami priznanj v občini,«.
Dosedanja tretja alinea postane po spremembi četrta alinea, četrta alinea pa peta alinea.
2. člen
Spremeni se 2 alinea in 5 alinea 59. člena, in sicer tako, da se 2 alinea po spremembi glasi »-odbor za turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja«, 5 alinea pa »-odbor za malo gospodarstvo in obrt«.
3. člen
61. člen se v celoti spremeni tako, da se po spremembi glasi:
»Odbor za turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja ima devet članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju razvoja turizma, razvoja podeželja in kmetijstva, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta, ter svoje mnenje, stališče in predloge pismeno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. Odbor za turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.«.
4. člen
64. člen se v celoti spremeni tako, da se po spremembi glasi:
»Odbor za malo gospodarstvo in obrt ima pet članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju malega gospodarstva, obrti in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za malo gospodarstvo in obrt lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.«.
5. člen
Prvi stavek 65. člena se spremeni tako, da se po spremembi glasi: »Statutarno pravna komisija občinskega sveta ima pet članov.«.
6. člen
105. člen se spremeni v celoti tako, da se po spremembi pravilno glasi: »Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.«.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 00700-0015-1/2006
Dobrna, dne 11. decembra 2006
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti