Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5604. Poročilo o ugotovitvi kandidata, ki postane član Občinskega sveta Občine Divača, stran 14955.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-2 in odločba US, Uradni list RS, št. 70/06) Občinska volilna komisija Občine Divača podaja
P O R O Č I L O
o ugotovitvi kandidata, ki postane član Občinskega sveta Občine Divača
Občinska volilna komisija Občine Divača je na seji dne 11. decembra 2006 sprejela sklep da postane član občinskega sveta namesto Matije Potokarja, ki mu je mandat prenehal 30. 11. 2006,
Jože Trebec, roj. 17. 3. 1930, stanujoč Barka 35, 6217 Vremski Britof.
Občinska volilna komisija je prejela sklep občinskega sveta št. OS 01/02 z dne 30. 11. 2006 iz katerega izhaja, da Matiji Potokarju, roj. 13. 5. 1948, stanujoč Kačiče-Pared 17a, preneha mandat člana občinskega sveta zaradi nastopa funkcije župana, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta.
Volitve v Občinski svet Občine Divača se opravljajo po proporcionalnem volilnem sistemu, pri čemer se celotno območje občine šteje za eno volilno enoto. Zakon o lokalnih volitvah v členu 30 določa, da v primeru, če preneha mandat članu sveta, ki je bil izvoljen na proporcionalnih volitvah, postane član sveta za preostanek mandatne dobe tisti, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član, ki mu je prenehal mandat, če izjavi, da sprejema mandat.
OVK je ugotovila, da je bil Matija Potokar, ki mu je mandat člana občinskega sveta prenehal, izvoljen za člana na listi kandidatov št. 13 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, kot kandidat pod zaporedno št. 1. iz liste št. 13 je bil na lokalnih volitvah 22. 10. 2006 izvoljen samo en kandidat; to je Matija Potokar.
V skladu z 18. členom ZLV, se pri personalizaciji mandatov upošteva drugi odstavek, ki pravi:
Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo.
OVK ugotavlja, da se pravilo o preferenčnem glasu ne uporabi, saj je lista št. 13 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA sicer prejela več kot četrtino preferenčnih glasov, vendar pa noben kandidat ni prejel več kot 10% preferenčnih glasov.
Glede na navedeno se mandat dodeli kandidatu št. 2 na listi št. 13 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, to je Jože Trebec, roj. 17. 3. 1930, stanujoč Barka 35, 6217 Vremski Britof, ki je dne 7. 12. 2006 podal izjavo, da sprejema mandat občinskega svetnika.
Divača, dne 11. decembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Divača
Denis Zobarič l.r.
 
Člani:
– Nina Cek (namestnica predsednika)
– Mojca Matjažič (član)
– Sabina Vatovec (član)
– Gerželj Viljem (član)
– Andrej Škapin – ml. (namestnik člana)
– Gregor Kocjan (namestnik člana)
– Saška Dujmič (namestnik člana)

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti