Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5596. Sklepi o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, stran 14915.

Na podlagi 33. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB) je Državna volilna komisija na 26. seji dne 13. decembra 2006 sprejela
S K L E P E
o imenovanju volilnih komisij volilnih enot
in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev
v Državni zbor Republike Slovenije
V volilno komisijo I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92), 23. septembra 1992, območja naslednjih občin: Idrija, Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič (sedež: Kranj), se imenujejo:
 
za predsednico:
Janja Roblek, roj. 1965
Sp. Bela 14
4205 Preddvor
 
za namestnico predsednice:
Metka Radjenovič,
Zariška ulica 18
4000 Kranj
 
za članico:
Sandra Grahelj, roj. 14. 6. 1964
Ulica Sv. Barbare 11
5280 Idrija
 
za namestnika članice:
Zlatko Horvat, 18. 12. 1966
Repnje 30
1217 Vodice
 
za članico:
Katja Selišnik, roj. 3. 8. 1981
Ilovka 10
4000 Kranj
 
za namestnika članice:
Stane Meglič,roj. 22. 4. 1971
Cankarjeva 22
4290 Tržič
 
za člana:
Marjan Markovič, roj. 12. 3. 1928
Nazorjeva ulica 4
4000 Kranj
 
za namestnika člana:
Leon Petrevčič, roj. 10. 2. 1956
Grosova 36
4000 Kranj
 
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92), 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Jesenice, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Rateče - Planica, Kranjska Gora, Dovje - Mojstrana, Hrušica, Planina pod Golico, Javornik - Koroška Bela, Sava, Mirka Roglja Petka, Staneta Bokala, Blejska Dobrava, Podmežaklja, Žirovnica, Cirila Tavčarja (sedež: Jesenice), se imenujejo:
 
za predsednico:
Maja Kostanjšek
Jelovška ulica 11/a
4240 Radovljica
 
za namestnika predsednice:
Dušan Rajgelj
Zabreznica 58/a
4274 Žirovnica
 
za člana:
Tatjana Švigel, roj. 27. 2. 1963
Hrušica 638
4276 Hrušica
 
za namestnika člana:
Jurij Dolžan, roj. 14. 8. 1976
Breg 109
4274 Žirovnica
 
za člana:
Mirjam Noč, roj. 22. 3. 1980
Prosvetna 6
4270 Jesenice
 
za namestnika člana:
Branko Robič, roj. 1963
Srednji vrh 19
4282 Gozd Martuljek
 
za člana:
Erika Repovž, roj. 28. 6. 1951
Tomšičeva 50
4270 Jesenice
 
za namestnika člana:
Domen Zupan, roj. 12. 2. 1975
Zabreznica 52
Žirovnica
 
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92), 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Radovljica, ki obsega območje krajevnih skupnosti (na dan sprejema zakona 23. 9. 1992): Bohinjska Bistrica, Bohinjska Bela, Koprivnik, Srednja vas v Bohinju, Stara Fužina, Gorje, Zasip, Bled, Ribno (sedež: Radovljica), se imenujejo:
 
za predsednico:
Marija Ogrin, 1954
Alpska 19
4240 Bled
 
za namestnico predsednice:
Pavlina Dermota, roj. 1956
Otoče 2
Podnart
 
za članico:
Katarina Turk Lukan, roj. 15. 8. 1968
Kajuhova 8
4240 Radovljica
 
za namestnika članice:
Ignac Potočnik, roj. 31. 7. 1949
Gozdarska ulica 4/a
4240 Bled
 
za člana:
Borut Rus, roj. 12. 8. 1926
Ljubljanska cesta 3a
4260 Bled
 
za namestnika člana:
Jani Potočnik, roj. 1968
Zg. Gorje 54
4247 Gorje
 
za člana:
Valentin Silič, roj. 3. 1. 1943
Jelovška cesta 20
4240 Bled
 
za namestnika člana:
Igor Jan, roj. 2. 3. 1960
Spodnje gorje 217a
4247 Zgornje Gorje
 
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Radovljica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kamna Gorica, Begunje na Gorenjskem, Lesce, Brezje, Mošnje, Ljubno, Kropa, Lancovo, Podnart, Radovljica, Srednja Dobrava (sedež: Radovljica), se imenujejo:
 
za predsednico:
Barbara Nastran
Cesta svobode 25a
4240 Radovljica
 
za namestnico predsednice:
Terezija Zorko
Gradnikova 48
4240 Radovljica
 
za članico:
Mojca Valjavec, roj. 8. 8. 1981
Begunje 104
4275 Begunje na Gorenjskem
 
za namestnika članice:
Urban Jalen, roj. 23. 9. 1969
Staneta Žgajnarja 30
4240 Radovljica
 
za člana:
Rafael Podlogar, roj. 20. 11. 1956
Finžgarjeva 4
4248 Lesce
 
za namestnico člana:
Metka Žan Lotrič, roj. 9. 10. 1971
Brezje 76 C
4243 Brezje
 
za člana:
Drago Rozman, roj. 12. 1. 1948
Bevkova cesta 36
4240 Radovljica
 
za namestnika člana:
Marjan Vrabec
Cankarjeva ulica 31
4240 Radovljica
 
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kranj Primskovo, Kranj Vodovodni stolp, Bratov Smuk, Kranj Čirče, Britof, Predoslje, Kokrica, Kranj Center (sedež: Kranj), se imenujejo:
 
za predsednico:
Andreja Ravnikar
Krašnova 19
4000 Kranj
 
za namestnika predsednice:
Klemen Kastelic, roj. 1973
Zg. Bitnje 204,
4209 Žabnica
 
za člana:
Gregor Tomše, roj. 6. 11. 1972
Britof 276
4000 Kranj
 
za namestnika člana:
Ivan Tičar, roj. 5. 6. 1954
Voklo 86
Šenčur
 
za člana:
Primož Štraus, roj. 9. 5. 1979
Oprešnikova 36
4000 Kranj
 
za namestnika člana:
Andrej Perčič, roj. 7. 1. 1961
Trstenik 9
4204 Golnik
 
za člana:
Štefan Kadoič, roj. 28. 10. 1933
Ručigajeva 33
4000 Kranj
 
za namestnika člana:
Rafael Čirič
Ulica Aladinjevih brigad 18
4000 Kranj
 
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kranj Planina, Kranj Huje, Kranj gorenja Sava, Kranj Zlato Polje, Kranj Struževo, Kranj Stražišče, Podblica, Besnica, Jošt, Žabnica, Mavčiče, Bitnje, Kranj Orehek Drulovka (sedež: Kranj), se imenujejo:
 
za predsednico:
Marjeta Dvornik
Nazorjeva 2
4000 Kranj
 
za namestnico predsednice:
Judita Aljančič
Srednja vas 147
4208 Šenčur
 
za člana:
Saša Kristan, roj. 3. 5. 1958
Trojarjeva 32
4000 Kranj
 
za namestnico člana:
Erna Ambrožič, roj. 20. 7. 1978
Šutna 33
4209 Žabnica
 
za člana:
Marjan Gantar, roj. 26. 11. 1940
Pševska 28
4000 Kranj
 
za namestnika člana:
Ludvik Gorjanc
Šorlijeva 9
4000 Kranj
 
za člana:
Stanislav Boštjančič, roj. 10. 1. 1942
Podrovnik 81
4201 Zgornja Besnica
 
za namestnika člana:
Branko Fajdiga, roj. 1950
Janeza Puharja 1
4000 Kranj
 
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Kranj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Naklo, Grad, Šenturška Gora, Poženik, Zalog, Cerklje na Gorenjskem, Brniki, Velesovo, Olševek - Hotemaže, Šenčur, Voglje, Kokra, Trboje, Jezersko, Voklo, Visoko, Tenetiše, Trstenik, Goriče, Golnik, Duplje, Podbrezje, Bela, Preddvor (sedež: Kranj), se imenujejo:
 
za predsednico:
Renata Horvat, roj. 1963
Partizanska pot 5,
4000 Kranj
 
za namestnika predsednice:
Igor Bele
Lojzeta Horvata 10,
4000 Kranj
 
za članico:
Nataša Markun, roj. 5. 9. 1948
Tupaliče 22/a
4205 Preddvor
 
za namestnika članice:
Miha Zevnik, roj. 1. 1. 1961
Grad 67
4207 Cerklje
 
za člana:
Anton Kopitar, roj. 6. 6. 1949
Dvorje 101
4207 Cerklje na Gorenjskem
 
za namestnika člana:
Anton Ramze
Šorlijeva 15
4000 Kranj
 
za člana:
Stanislav Bernard, roj. 10. 11. 1936
Cesta v Polico 23
4207 Cerklje na Gorenjskem
 
za namestnico člana:
Judita Aljančič, roj. 5. 6. 1960
Srednja vas 147
4208 Šenčur
 
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Tržič, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bistrica pri Tržiču, Brezje pri Tržiču, Jelendol, Kovor, Križe, Leše, Lom pod Storžičem, Podljubelj, Pristava, Ravne, Sebenje, Senično, Tržič Center (sedež: Tržič), se imenujejo:
 
za predsednico:
Nevenka Hafner, roj. 13. 4. 1956
Podvasca 31
4290 Tržič
 
za namestnika predsednice:
Janez Kikel, roj. 1957
Za Mošenikom 25,
4290 Tržič
 
za člana:
Andrej Žitnik, roj. 9. 4. 1960
Ravne 24
4290 Tržič
 
za namestnico člana:
Joža Roblek, roj. 14. 2. 1951
Deteljica 6
4240 Tržič
 
za članico:
Jolanda Stelzer, roj. 18. 2. 1959
Pristavška 5
4290 Tržič
 
za namestnika članice:
Janez Meglič, roj. 1941
Grahovše 23
4290 Tržič
 
za članico:
Jožica Legat, roj. 18. 4. 1942
Retnje 12
4294 Križe
 
za namestnico članice:
Mateja Malovrh, roj. 19. 9. 1971
Cankarjeva 19
4290 Tržič
 
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: območje občine Škofja Loka (sedež: Škofja Loka), se imenujejo:
 
za predsednico:
Majda Urh, roj. 1954
Virmaše 209
4220 Škofja Loka
 
za namestnika predsednika:
Peter Osolnik, roj. 18. 2. 1938
Suha 16
4220 Škofja Loka
 
za članico:
Silva Žontar, roj. 8. 12. 1943
Partizanska 10
4220 Škofja Loka
 
za namestnika članice:
Gregor Narandja, roj. 17. 6. 1980
Sorška 1
4220 Škofja Loka
 
za članico:
Maša Primožič, roj. 5. 6. 1972
Novi svet 14
4220 Škofja Loka
 
za namestnico članice:
Snežana Kajzer, roj. 1. 8. 1967
Sveti Duh 116
4220 Škofja Loka
 
za članico:
Mara Jelovšek, roj. 25. 5. 1934
Podlubnik 20
4220 Škofja Loka
 
za namestnika članice:
Andrej Žnideršič, roj. 19. 9. 1978
Sveti Duh 187
4220 Škofja Loka
 
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del Občine Škofja Loka, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bukovica - Bukovščica, Dražgoše, Selca, Lenart nad Lušo, Zminec, Sovodenj, Trebija, Lučine, Gorenja vas, Poljane nad Škofjlo Loko, Javorje, Log, Davča, Sorica, Železniki, Žiri (sedež: Škofja Loka), se imenujejo:
 
za predsednico:
Nevenka Krelj, roj. 1952
Zminec 83,
4220 Škofja Loka
 
za namestnico predsednice:
Ana Ržen, roj. 1956
Log 66,
4220 Škofja Loka
 
za člana:
Mitja Penko, roj. 14. 4. 1943
Pod Plevno 26
4220 Škofja Loka
 
za namestnika člana:
Boštjan Pintar, roj. 9. 7. 1975
Trobija 26
4224 Gorenja vas
 
za članico:
Metka Debeljak, roj. 29. 7. 1961
Loška cesta 42
4226 Žiri
 
za namestnika članice:
Jože Prezl, roj. 28. 1. 1958
Zali Log 55
4228 Železniki
 
za člana:
Venčeslav Ambrožič, roj. 26. 9. 1937
Dražgoše 67
4228 Železniki
 
za namestnika člana:
Matej Demšar, roj. 25. 8. 1967
Visoko pri Poljanah 2
4220 Škofja Loka
 
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Kamnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Motnik, Špitalič, Tuhinj, Pšajnovica, Šmartno v Tuhinju, Sela pri Kamniku, Srednja vas pri Kamniku, Vranja Peč, Črna pri Kamniku, Nevlje, Mekinje, Novi trg, Volčji Potok, Šmarca, Duplica, Perovo, Kamnik Center, Zaprice, Kamniška Bistrica, Komenda, Moste pri Komendi, Podgorje, Tunjice, Križ, Godič (sedež: Kamnik), se imenujejo:
 
za predsednico:
Stanislava Avbelj, roj. 1952
Križ 41,
1218 Komenda
 
za namestnika predsednice:
Damijan Brulc
Jeranova 4, Šmarca
1241 Kamnik
 
za člana:
Anton Vidmar, roj. 6. 8. 1950
Streliška ulica 6
1240 Kamnik
 
za namestnika člana:
Damjan Hančič, roj. 27. 3. 1973
Medvedova ulica 25a
1240 Kamnik
 
za člana:
Gregor Koncilja, roj. 13. 6. 1967
Cesta 3. talcev 8 b
1241 Kamnik
 
za namestnika člana:
Stanislav Cerar, roj. 29. 7. 1962
Volčji potok 6a
1235 Radomlje
 
za članico:
Marta Žerko, roj. 15. 8. 1941
Ulica Matije Blejca 12
1241 Kamnik
 
za namestnika članice:
Gordan Ambrožič Malenšek
Kettejeva ulica 5
1240 Kamnik
 
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja I. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Idrija, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bukovo, Cerkno, Črni Vrh nad Idrijo, Dole, Godovič, Gorje - Poče-Trebenče, Idrija, Krnice - Masore, Ledine, Novaki Dolenji-Gorenji, Orehek, Otalež, Podlanišče, Ravne - Zakriž, Reka, Spodnja Idrija, Šebrelje, Vojsko, Srednja in Gorenja Konomlja, Zavratec (sedež: Idrija), se imenujejo:
 
za predsednico:
Julijana Mlakar
Gorenji Novaki 36
5282 Cerkno
 
za namestnico predsednice:
Vanja Debeljak
Valburga 29c
1216 Smlednik
 
za člana:
Sebastjan Poljanec, roj. 29. 3. 1972
Beblerjeva ulica 6
5280 Idrija
 
za namestnico člana:
Ana Manegatti, roj. 15. 12. 1965
Goriška 39
5282 Cerkno
 
za člana:
Marijan Platiše, roj. 22. 2. 1957
Mostanška 40
5282 Cerkno
 
za namestnico člana:
Aleksandra Brence, roj. 21. 2. 1978
Ledine 17
5281 Spodnja Idrija
 
za člana:
Bojan Režun, roj. 31. 7. 1955
Triglavska 3
5280 Idrija
 
za namestnika člana:
Tomaž Hladnik, roj. 30. 1. 1982
Na vasi 30
5281 Spodnja Idrija
 
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Tolmin, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Borjana, Bovec, Breginj, Čezsoča, Dolenja Trebuša, Dolje, Drežnica, Gorenja Trebuša, Grahovo ob Bači, Hudajužna, Idrsko, Kal-Koritnica, Kamno, Kneža, Kobarid, Kred, Livek, Ljubin, Log pod Mangartom, Most na Soči, Pečine, Podbrdo, Poljubinj, Ponikve, Rut, Slap ob Idrijci, Smast, Soča - Trenta, Srpenica, Stržišče, Šentviška Gora, Tolmin, Tolminski Lom, Trnovo ob Soči, Volarje, Volče, Vrsno, Zatolmin, Žaga (sedež: Tolmin), se imenujejo:
 
za predsednika:
Dušan Makuc, roj. 1948
Logoršče 30
5216 Most na Soči
 
za člana:
Vojko Kravanja, roj. 12. 11. 1957
Kal - Koritnica 15/a
5230 Bovec
 
za namestnika člana:
Srečko Trojer, roj. 4. 5. 1968
Petrovo brdo 11 a
5243 Podbrdo
 
za člana:
Aleksandra Leban, roj. 7. 3. 1965
Modrej 27
5216 Most na Soči
 
za namestnika člana:
Albin Taljat
Kosovelova 2
5220 Tolmin
 
za člana:
Zoran Matovski, roj. 22. 8. 1965
Kosovelova ulica 7/b
5220 Tolmin
 
za namestnika člana:
Primož Barbič, roj. 6. 10. 1979
Kozmerice 7a
5216 Most na Soči
 
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Piran, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Lucija, Nova vas - Padna - Raven, Piran, Portorož, Sečovlje, Strunjan (sedež: Piran), se imenujejo:
 
za predsednico:
Selma Bobera Stanovnik, roj. 1954
Kosmačeva 20, Lucija
6320 Portorož
 
za namestnika predsednika:
Patrick Vlačič, roj. 1970
Ul. XXX. divizije 16,
6320 Portorož
 
za člana:
Gorazd Hočevar, roj. 12. 10. 1963
Šolska ulica 1
6320 Portorož
 
za namestnico člana:
Snežna Rešek, roj. 16. 8. 1966
Pod Anteno 14
6320 Portorož
 
za člana:
Sašo Šraml, roj. 1. 10. 1961
Kajuhova 21, Lucija
6320 Portorož
 
za namestnico člana:
Vladimira Cerin, roj. 22. 5. 1941
Pot pomorščakov 15/b
6320 Portorož
 
za člana:
Peter Grbec, roj. 24. 4. 1979
Sv. Peter 142
6333 Sečovlje
 
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Izola, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Izola I - stari del mesta, Izola II - srednji del mesta, Izola III - Polje - Livade, Korte, Jagodje - Dobrava (sedež: Izola), se imenujejo:
 
za predsednika:
Vitomir Bohinec, roj. 1959
Klanec 4,
6310 Izola
 
za namestnico predsednika:
Darja Srabotič, roj. 1962
IX. Korpusa 17,
6310 Izola
 
za člana:
Ivan Bizjak, roj. 8. 3. 1939
Brkinska 24
6310 Izola
 
za namestnika člana:
Robin Krampf, 18. 10. 1968
Jagodje 45c
6311 Izola
 
za člana:
Edvard Dečman, roj. 27. 10. 1953
Ulica IX. Korpusa 1
6310 Izola
 
za namestnika člana:
Robert Franc Prelc, roj. 20. 8. 1958
Oljčna ulica 5
6311 Izola
 
za članico:
Zdenka Bolje, roj. 6. 10. 1961
Tomažičeva 15
6310 Izola
 
za namestnika članice:
Vladimir Kozlovič, roj. 9. 12. 1947
Mirna pot 5
6310 Izola
 
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Koper, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Žusterna, Prisoje - Olmo, Koper Za gradom, Koper Markovec, Semedela, Koper Breg, Koper Center (sedež: Koper), se imenujejo:
 
za predsednika:
Mitja Spindler, roj. 1952
Stjenkova 19
6000 Koper
 
za namestnico predsednika:
Vanja Bažec, roj. 1972
Frenkova cesta 4,
6276 Pobegi
 
za člana:
Domen Colja, roj. 10. 7. 1982
Kampel 5/g
6000 Koper
 
za namestnico člana:
Marija Blažič, roj. 26. 11. 1945
Razgledna ulica 19
6000 Koper
 
za člana:
Radislav Krašna, roj. 16. 5. 1952
Jadranska 78
6280 Ankaran
 
za namestnico člana:
Elza Kržič, roj. 15. 10. 1949
Cesta na Markovec 49
6000 Koper
 
za člana:
Marjan Križman, roj. 15. 8. 1953
Čevljarska 22
6000 Koper
 
za namestnika člana:
Darko Butinar,
Krožna cesta 26
6000 Koper
 
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Koper, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Šmarje pri Kopru, Škocjan, Vanganel, Pobegi - Čežarji, Bertoki, Ankaran, Boršt, Črni Kal, Podgorje, Zazid, Rakitovec, Dekani, Gračišče, Gradin, Hrvatini, Marezige, Pridvor, Škofije (sedež: Koper), se imenujejo:
 
za predsednico:
Natalija Sakal, roj. 1967
Sončna ulica 8
6000 Koper
 
za namestnico predsednice:
Marinela Maras, roj. 1962
Beblerjeva 8
6000 Koper
 
za članico:
Anita Baraba, roj. 2. 6. 1976
Srebrničeva 15
6280 Ankaran
 
za namestnika članice:
Drago Janc, roj. 18. 10. 1944
Frenkova 18 c
6000 Koper
 
za članico:
Anja Krašna, roj. 2. 5. 1982
Jadranska 78
6280 Ankaran
 
za namestnika članice:
Vlado Cerkvenič, roj. 5.5.51954
Prade, Cesta X/6
6000 Koper
 
za članico:
Majda Šuligoj, roj. 28. 3. 1954
Prisoje 2
6000 Koper
 
za namestnico članice:
Jasmina Ban, roj. 23. 8. 1983
Podgorje 10
Podgorje
 
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Sežana, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ocizla, Prešnica, Podgorje, Zazid, Rakitovec, Hrpelje, Materija, Rodik, Artviže, Slivje, Gradišče pri Materiji, Obrov, Tatre, Misliče, Lokev, Divača, Barka, Vreme, Senožeče, Povir, Sežana, Dane pri Sežani, Štorje, Vrabče, Kazlje, Avber, Brestovica pri Komnu, dutovlje, Gorjansko, Komen, Pliskovica, Štanjel, Štjak, Tomaj (sedež: Sežana), se imenujejo:
 
za predsednico:
Aleksandra Mirc-Gombač, roj. 1966
Lokev 180 b,
6219 Lokev
 
za namestnika predsednice:
Damijan Krt, roj. 1947
Pod Sedovnikom 33,
6210 Sežana
 
za člana:
Franka Zega, roj. 20. 9. 1966
Komen 96
6223 Komen
 
za namestnika člana:
Mitja Ambrožič, roj. 1946
Ulica Mirka Pirca 1
6210 Sežana
 
za člana:
Miha Pogačar, roj. 16. 12. 1953
Dane pri Sežani 79
6210 Sežana
 
za namestnika člana:
mag. Uroš Grmek
Štanjel 115
6222 Štanjel
 
za člana:
Savo Marinšek, roj. 22. 4. 1974
Igriška ulica 3
6210 Sežana
 
za namestnico člana:
Verica Kavre, roj. 21. 6. 1957
Jamska ulica 10
6240 Kozina
 
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Ilirska Bistrica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dolnja bitnja, Dolnji Zemon, Harije, Hrušica, Ilirska Bistrica, jelšane, Knežak, Koseze, Kuteževo, Novokračine, Ostrožno Brdo, Podgrad, Pregarje, Prem, Rečica, Starod, Šembije, Topolc, Vrbovo, Zabiče (sedež: Ilirska Bistrica), se imenujejo:
 
za predsednika:
Miroslav Urbančič, roj. 1944
Bazoviška 32 b,
6250 Ilirska Bistrica
 
za namestnika predsednika:
Mitja Škerlevaj, roj. 1948
Pod Stražico 13,
6250 Ilirska Bistrica
 
za člana:
Andrej Muha, roj. 21. 8. 1979
Velika Bukovica 15
6250 Ilirska Bistrica
 
za namestnika člana:
Tomaž Tomažič, roj. 23. 1. 1965
Dobrepolje 1 a
6250 Ilirska Bistrica
 
za članico:
Vojka Lenarčič, roj. 5. 5. 1941
Kidričeva 18
6250 Ilirska Bistrica
 
za namestnika članice.
Tonjo Janežič, roj. 21. 7. 1956
Zarečje 21
6250 Ilirska Bistrica
 
za člana:
Mitja Škerlaval, roj. 11.1948
Pod Stražico 13
6250 Ilirska Bistrica
 
za namestnika člana:
Roman Gustinčič, roj. 23. 1. 1968
Gabrje 2b
6250 Ilirska Bistrica
 
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Postojna, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Jurišče, Zagorje, Dolane, Pivka, Prestranek, Bukovje, Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Košana, landol, Planina, Postojna, Razdrto, Studeno, Suhorje, Šmihel pod nanosom, Veliko Ubeljsko (sedež: Postojna), se imenujejo:
 
za predsednico:
Aleksandra Ukmar, roj. 1962
Hrašče 8a
6230 Postojna
 
za namestnico predsednice:
Majda Gombač
Pretnarjeva 7,
6230 Postojna
 
za članico:
Verica Avsec, roj. 6. 1. 1948
Kal 25/a
6257 Pivka
 
za namestnika članice:
Janez Čuček, roj. 27. 9. 1948
Vilharjeva 4
6257 Pivka
 
za člana:
Stanko Markovčič, roj. 21. 1. 1949
Pivška ulica 1
6230 Postojna
 
za namestnika člana:
Marjan Knafelc,
Narin 72
6257 Pivka
 
za člana:
Stanislav Bele, roj. 16. 11. 1964
Planina 156
6232 Planina
 
za namestnika člana:
Borut Olenik, roj. 26. 5. 1969
Kolodvorska 33
6230 Postojna
 
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Sela na Krasu, Vojščica, Temnica, Dornberk, Branik, Opatje selo, Kostanjevica na Krasu, Renče, Miren, Gradišče nad Prvačino, Prvačina, Bilje, Šempas, Avče, Banjšice, Čepovan, Grgarske Ravne, Kal nad Kanalom, Levpa, Lokovec, Lokve, Osek - Vitovlje, Trnovo, Deskle - Anhovo, Dobrovo v Brdih, Kambreško, Ročinj, Kanal ob Soči, Kojsko, Lig, Medana, Ozeljan, Ravnica, Grgar (sedež: Nova Gorica), se imenujejo:
 
za predsednika:
Igor Mozetič
Žigoni 26
5295 Renče
 
za namestnika predsednika:
Gregor Veličkov, roj. 13. 6. 1966
Lemutova 22
5000 Nova Gorica
 
za članico
Milena Čargo, roj. 27. 3. 1955
Gregorčičeva 9
5210 Deskle
 
za namestnico članice:
Erika Valentinčič, roj. 7. 3. 1981
Gregorčičeva 9
5210 Deskle
 
za člana:
Marjan Pintar, roj. 19. 5. 1959
Ulica 15. septembra 12
5000 Nova Gorica
 
za namestnika člana:
Silvan Štrukelj, roj. 25. 12. 1968
Ozeljan 10/a
Šempas
 
za člana:
Ivan Humar, roj. 25. 6. 1957
Seniški breg 21
5213 Kanal
 
za namestnika člana:
Boštjan Trampuž, roj. 1978
Gradnikove b. 17
5000 Nova Gorica
 
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Nova Gorica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Nova Gorica Center, Kromberk, Rožna Dolina, Šempeter pri Gorici, Vogrsko, Solkan, Bukovica, Vrtojba (sedež: Nova Gorica), se imenujejo:
 
za predsednika:
Andrej Orel
Vipavska ulica 17
5000 Nova Gorica
 
za člana:
Matej Saksida, roj. 3. 2. 1978
Volčja Draga 89/b
5239 Volčja Draga
 
za namestnika člana:
Franc Vodopivec, roj. 28. 11. 1956
Potok 29
5294 Dornberk
 
za člana:
Miran Ljucovič, roj. 2. 11. 1964
Borisa Kalina 45
5250 Solkan
 
za namestnika člana:
Vojko Kravanja
Kal Koritnica 15a
5230 Bovec
 
za članico:
Elvira Šušmelj, roj. 29. 7. 1961
Gradnikove brigade 47
5000 Nova Gorica
 
za namestnico članice:
Kristina Tomšič, roj. 25. 3. 1977
Milojke Štrukelj 42
Solkan
 
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja II. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Ajdovščina, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ajdovščina, Batuje, Brje, Budanje, Col, Črniče, Dobravlje, Dolga Poljana, Erzelj, Gabrje, Goče, Gojače, Gradišče pri Vipavi, Kamnje - Potoče, Lokavec, Lozice, Lože - Manče, Otlica - Kovk, Planina, Podkraj, Podnanos, Podraga, Predmeja, Selo, Skrilje, Slap, Šmarje, Štomaž, Ustje, Velike Žablje, Vipava, Vipavski Križ, Vrhpolje, Vrtovin, Žapuže, Cesta (sedež: Ajdovščina), se imenujejo:
 
za predsednika:
Marjan Stopar, roj. 1958
Kosovelova 24,
5271 Vipava
 
za namestnika predsednika:
Grozdan Šinigoj, roj. 19. 9. 1936
IV. Prekomorske 64
Ajdovščina
 
za člana:
Rajko Troha, roj. 23. 9. 1940
Velike Žablje 74/a
5263 Dobravlje
 
za namestnika člana:
Jožko Premrn, roj. 23. 1. 1965
Vena Pilona 55
5270 Ajdovščina
 
za člana:
Boris Ambrožič, roj. 16. 7. 1953
Dolga Poljana 1 k
5271 Vipava
 
za člana:
mag. Miloš Bizjak, roj. 29. 5. 1965
Tovarniška 3 č
5270 Ajdovščina
 
za namestnika člana:
Igor Česnik, roj. 6. 5. 1962
Plače 24a
5270 Ajdovščina
 
V volilno komisijo III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92), 23. septembra 1992, območja naslednjih občin: Cerknica, Ljubljana Center, Ljubljana Vič - Rudnik, Ljubljana Šiška, Logatec, Vrhnika (sedež: Ljubljana Center), se imenujejo:
 
za predsednico:
Martina Erzin
Dunajska 105
1113 Ljubljana - Bežigrad
 
za namestnico predsednice:
Lea Habjanič
Nazorjeva 12
1000 Ljubljana
 
za člana:
Bojan Oblak, roj. 16. 12. 1973
Dol 2
1370 Logatec
 
za namestnico člana:
Barbara Ručigaj Tomšič, roj. 28. 10. 1952
Slomškova 16
1000 Ljubljana
 
za člana:
Miha Koprivšek, roj. 21. 5. 1975
Gotska 3
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Lenart Rihar, roj. 30. 9. 1971
Pristava 13,
1355 Polhov Gradec
 
za članico:
Polonca Drofenik, roj. 8. 1. 1975
Zg. Jevnica 12
1281 Kresnice
 
za namestnika članice:
dr. Marko Kambič, roj. 31. 3. 1963
Štihova ulica 2
1000 Ljubljana
 
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Cerknica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Begunje pri Cerknici, Cajnarje - Žilce, Grahovo pri Cerknici, Nova vas, Rakek, J. Petrovčič Cerknica, Loška dolina in občina Logatec, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Naklo - Logatec, Hotedršica, Laze, Rovte, Trate, Vrh nad Rovtami, Tabor-Logatec (sedež: Logatec), se imenujejo:
 
za predsednico:
Nada Jelovšek, roj. 1953
Drenov grič 47,
1360 Vrhnika
 
za namestnico predsednice:
Zora Noč, roj. 1960
Dolenje Jezero 14,
1380 Cerknica
 
za člana:
Peter Cigale, roj. 11. 6. 1968
Rovte 70
1373 Rovte
 
za namestnico člana:
Katarina Cantarutti,
Gaislska 14
1381 Rakek
 
za člana:
Igor Nelec, roj. 28. 5. 1973
Pudob 2
1386 Stari trg pri Ložu
 
za namestnico člana:
Eva Obreza
Kamna Gorica 26
1380 Cerknica
 
za člana:
Stanislav Pavlič, roj. 1. 4. 1959
Pudob 49
1386 Stari trg pri Ložu
 
za namestnika člana:
Mihael Mišič
Vodovodna pot 36
1381 Rakek
 
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Vrhnika, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bevke, Blatna Brezovica, Dragomer - Lukovica, Drenov Grič, Log pri Brezovici, Podlipa, Sinja Gorica, Stara Vrhnika, Velika Ligojna, Zaplana, Breg, Center, Borovnica, Verd, Vas (sedež: Vrhnika), se imenujejo:
 
za predsednika:
Janez Obreza, roj. 1938
Dragomerška 66,
1351 Brezovica pri Ljubljani
 
za namestnico predsednika:
Ljiljana Petkovšek, roj. 1958
Stara Vrhnika 53 a,
1360 Vrhnika
 
za članico:
Nataša Smrekar, roj. 2. 11. 1978
Bukovčeva ulica 16, Vnanje Gorice
1351 Brezovica
za namestnico članice:
Bernardka Trček
Dol pri Borovnici 102
1353 Borovnica
 
za člana:
Andrej Mattias, roj. 19. 5. 1952
Turnovše 14
1360 Vrhnika
 
za namestnico člana:
Gabrijela Mlinar, roj. 10. 10. 1964
Trunovške 6
1360 Vrhnika
 
za člana:
Vojko Jerina, roj. 12. 5. 1954
Partizanski Tabor 8
1360 Vrhnika
 
za namestnico člana:
Sonja Osredkar, roj. 11. 8. 1974
Dol 78
1353 Borovnica
 
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Ljubljana Vič - Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Velike Lašče, Rob, Turjak, Želimlje, Golo, Iška vas, Pijava Gorica, Rakitna, Škofljica, Ig, Tomišelj, Preserje, Vnanje Gorice, Barje, Notranje Gorice (sedež: Ljubljana Vič - Rudnik), se imenujejo:
 
za predsednico:
Barbara Žužek Javornik, roj. 1964
Cesta Cankarjeve brigade 9
1290 Grosuplje
 
za namestnika predsednika:
Tina Pengov Bitenc
Žavcarjeva 17
1000 Ljubljana
 
za člana:
Milan Bukovec, roj. 15. 5. 1956
Zalog 51
1291 Škofljica
 
za namestnico člana:
Irena Mušič
Albrehtova 12
1291 Škofljica
 
za člana:
Marko Čuden, roj. 11. 4. 1961
Podpeška cesta 279
1357 Notranje Gorice
 
za namestnika člana:
Miha Jankovič, roj. 27. 12. 1981
Banija 35
1292 Ig
 
za člana:
Igor Sever, roj. 27. 11. 1964
Šolska ulica 5
1315 Velike Lašče
 
za namestnico člana:
Irma Kirin Zakrajšek, roj. 4. 3. 1964
Mala Slevica 36
1315 Velike Lašče
 
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Ljubljana Vič - Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Peruzzi, Rudnik, Zeleni log, Galjevica, Krim, Trnovo, Rakova Jelša, Lavrica (sedež: Ljubljana Vič - Rudnik), se imenujejo:
 
za predsednico:
Majda Čebulj, roj. 26. 12. 1962
Gabrščkova ulica 117
1000 Ljubljana
 
za namestnika predsednika:
Rok Janez Šteblaj, roj. 11. 8. 1968
Merčnikova 4
1000 Ljubljana
 
za člana:
Janez Tomc, roj. 5. 3. 1973
Trinkova 58
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Vid Marinček
Orle 41
1291 Škofljica
 
za člana:
Peter Kaučič, roj. 1. 4. 1946
Trubarjeva 89
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Maks Močnik
Dolenjska cesta 248c
1000 Ljubljana
 
za člana:
Dušan Bandelj, roj. 17. 2. 1949
Cesta II/19, Spodnji Rudnik
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Sergej Gomišček, roj. 14. 10. 1926
Ziherlova 28
1000 Ljubljana
 
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Ljubljana Vič - Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Kolezija, Murgle, Stane Sever, Malči Belič, Vrhovci, Vič (sedež: Ljubljana Vič - Rudnik), se imenujejo:
 
za predsednico:
Nadija Kardelj
Zalog pri Moravčah 55
1251 Moravče
 
za namestnico predsednice:
Lea Zalokar, roj. 1955
Erjavčeva 22,
1000 Ljubljana
 
za člana:
Zoran Mojškerc, roj. 31. 1. 1978
Brilejeva 12
1000 Ljubljana
 
za namestnico člana:
Karin Rihar, roj. 25. 10. 1976
Srednja vas 10
1355 Polhov Gradec
 
za člana:
Miran Videtič, roj. 10. 1973
Tbilisijska 36
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Andrej Pengov Bitenc
Žavcarjeva 17
1000 Ljubljana
za člana:
Miloš Mally, roj. 15. 11. 1955
Tomažičeva 36
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Samo Dremelj, roj. 3. 2. 1981
Kunaverjeva 12
1000 Ljubljana
 
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Ljubljana Vič - Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Brezovica, Kozarje, Brdo, Črni Vrh, Dobrova, Horjul, Polhov Gradec, Rožna dolina, Milan Česnik (sedež: Ljubljana Vič - Rudnik), se imenujejo:
 
za predsednico:
Lidija Leskošek Nikolič
Malči Beličeve 65,
1000 Ljubljana
 
za namestnico predsednice:
Tanja Pleško, roj. 1972
Rašiška 16
1000 Ljubljana
 
za člana:
Janez Miklič, roj. 26. 5. 1963
Pot terencev 2
1351 Brezovica
 
za namestnika člana:
Jernej Dolinar, roj. 11. 1. 1965
Grič 24
1000 Ljubljana
 
za člana:
Aleš Kušar, roj. 27. 7. 1962
Jožeta Kopitarja 18
1351 Brezovica
 
za namestnika člana:
Rado Jenič
Tbilisijska 8
1000 Ljubljana
 
za člana:
Franc Malovrh, roj. 29. 9. 1935
Horjulska 69
1356 Dobrova
 
za namestnika člana:
Bogdan Cerovac, roj. 21. 1. 1981
Medenska cesta 72
1000 Ljubljana
 
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Ljubljana Center, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Gradišče, Trg osvoboditve, Ajdovščina Kolodvor, Poljane, Prule, Stara Ljubljana, Stari Vodmat, Tabor, Nove Poljane, Ledina, Josip Prašnikar (sedež: Ljubljana Center), se imenujejo:
 
za predsednico:
Tamara Kokalj
Mislejeva 3,
1000 Ljubljana
 
za namestnika predsednika:
Metoda Hrovat, roj. 1966
Kamnikarjeva 9
1291 Škofljica
 
za člana:
Rok Kleindienst, roj. 16. 6. 1964
Cankarjeva 4
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Bojan Kardelj
Grubarjevo nabrežje 16
1000 Ljubljana
 
za članico:
Jasna Knapič Ukmar, roj. 27. 4. 1972
Ziherlova 8
1000 Ljubljana
 
za namestnico članice:
dr. Marica Gomišček M., roj. 10. 10. 1929
Ziherlova 28
1000 Ljubljana
 
za člana:
Andrej Teraž, roj. 16. 5. 1965
Povšetova cesta 29
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Marko Koprivc, roj. 14. 12. 1978
Poljanski nasip 30
1000 Ljubljana
 
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Milan Majcen, Hinko Smrekar, Na jami, Zgornja Šiška, dr. Petra Držaja, Ljubo Šercer, Komandanta Staneta I (sedež: Ljubljana Šiška) se imenujejo:
 
za predsednico:
Nina Betteto, roj. 1962
Kmečka pot 32,
1000 Ljubljana
 
za namestnico predsednice:
Vida Kostanjevec
Kettejeva 7
1000 Ljubljana
 
za članico:
Marinka Vidonja, roj. 31. 12. 1945
Adamičeva 22
1000 Ljubljana
 
za namestnico članice:
Darja Grabeljšek, roj. 1987
Sojerjeva 5
1000 Ljubljana
 
za člana:
Matej Bizjak, roj. 10. 4. 1975
Zofke Kvedrove 20
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Aleš Kardelj
Adamičeva 13
1000 Ljubljana
 
za člana:
Niko Martinec, roj. 3. 2. 1949
Gospodinjska 11
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Marijan Pajalič, roj. 17. 11. 1938
Ojsterčeva 3
1000 Ljubljana
 
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Komandanta Staneta II, Koseze, Litostroj, Komandanta Staneta III, Dravlje, Podutik (sedež: Ljubljana Šiška), se imenujejo:
 
za predsednico:
Irena Dovnik, roj. 1964
Mislejeva 3,
1000 Ljubljana
 
za namestnico predsednice:
Andreja Strmčnik Izak
Hubadova 12
1000 Ljubljana
 
za članico:
Majda Šuhel, roj. 19. 10. 1956
Ulica Bratov Babnik 51
1000 Ljubljana
 
za namestnika članice:
Franc Briški, roj. 1956
Ulica Marije Hvaličeve 26
1000 Ljubljana
za člana:
Igor Bambič, roj. 6. 6. 1962
Runkova 24
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Karel Trplan
Vrščajeva 5
1000 Ljubljana
 
za članico:
Branka Brinar, roj. 17. 4. 1977
Zapuška cesta 111
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Aleš Marinko, roj. 4. 7. 1968
Medvedova 28
1000 Ljubljana
 
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Ljubljana Šiška,ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dolomitskega odreda, Bratov Babnik, Šentvid, Vižmarje - Brod, Gunclje - Male, Vižmarje (sedež: Ljubljana Šiška), se imenujejo:
 
za predsednico:
Marjutka Piškulin
Rožanska ulica 4
1000 Ljubljana
 
za namestnico predsednice:
Marija Remškar
Tržaška cesta 453/a
1351 Brezovica
 
za članico:
dr. Bojana Kos, roj. 11. 5. 1940
Cesta na Laze 10
1000 Ljubljana
 
za namestnico članice:
Maja Erbežnik, roj. 23. 8. 1983
Prušnikova 30
1210 Ljubljana
 
za članico:
Marija Škerjanec, roj. 25. 11. 1940
Celovška 189
1000 Ljubljana
 
za namestnika članice:
Marko Roth
Krapova ulica 17
1000 Ljubljana
 
za članico:
Vida Florjančič, roj. 1. 10. 1943
Prušnikova 42
1210 Ljubljana - Šentvid
 
za namestnika članice:
Jana Turk, roj. 3. 8. 1953
Ulica Milana Majcna 32/a
1000 Ljubljana
 
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja III. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bukovica - Šinkov Turn, Gameljne, Medvode, Pirniče, Smlednik, Stanežiče - Medno, Šmartno Tacen, Trnovec - Topol, Vodice, Preska, Senica, Sora, Vaše - Goričane, Zbilje (sedež: Ljubljana Šiška), se imenujejo:
 
za predsednico:
Darja Novak Krajšek, roj. 5. 10. 1957
Vaše 11d
1215 Medvode
 
za namestnico predsednika:
Vanja Debeljak, roj. 1958
Valburga 29c,
1216 Smlednik
 
za člana:
Mateja Maček, roj. 31. 10. 1946
Jerančeva 12
1000 Ljubljana
 
za namestnico člana:
Renata Šterbenc
Martinčeva 28
1000 Ljubljana
 
za člana:
Roman Lavtar, roj. 22. 10. 1961
Rakovnik 120
1215 Medvode
 
za namestnika člana:
Edvard Gril, roj. 6. 2. 1978
Scopolijeva 6
1000 Ljubljana
 
za člana:
Matevž Barle, roj. 1. 2. 1936
Čarmanova 25
1215 Medvode
 
za namestnika člana:
Stojan Marjan Krebelj
Pot na goro 15
1000 Ljubljana
 
V volilno komisijo IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, območja naslednjih občin: Domžale, Grosuplje, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste - Polje, Ribnica (sedež: Ljubljana Bežigrad), se imenujejo:
 
za predsednika:
Vladimir Balažic, roj. 1952
Vodnikova 86a,
1000 Ljubljana
 
za namestnika predsednika:
Aljoša Rupel, roj. 1947
Pod hribom 51,
1000 Ljubljana
 
za člana:
Janez Pintar, roj. 13. 12. 1967
Adamičeva cesta 6
1293 Šmarje - Sap
 
za namestnika člana:
Roman Novak, roj. 16. 2. 1961
Imenje 8
1251 Moravče
 
za člana:
Ivan Kuhar, roj. 27. 9. 1945
Ob Sotočju 16
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Velislav Žvipelj, roj. 14. 3. 1959
Hrenova 19
1000 Ljubljana
 
za člana:
Miha Klun, roj. 27. 9. 1973
Gornje Lepovče 118
1310 Ribnica
 
za namestnika člana:
Anton Dobrina, roj. 27. 5. 1974
Kocjančičeva 33
1261 Ljubljana Dobrunje
 
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Kočevje, ki obsega območje krajevnih skupnosti (na dan sprejema zakona 23. 9. 1992): Kočevje Mesto, Kočevje Rudnik-Šalka vas, Kočevska Reka, Osilnica, Stara Cerkev, Kostel, Poljanska dolina ob Kolpi, Ivan Omerza Livold, razen območja občine Loški Potok (sedež: Kočevje), se imenujejo:
 
za predsednika:
Roman Poklač, roj. 1960
Bračičeva 3,
1330 Kočevje
 
za namestnika predsednika:
Tomo Jarni, roj. 1955
Cesta na Trato 26,
1330 Kočevje
 
za člana:
Stanislav Gabrič, roj. 26. 7. 1951
Novi Lazi 20
1338 Kočevska Reka
 
za namestnika člana:
Bogomir Štefanič, roj. 10. 4. 1943
Nabrežje 9
1330 Kočevje
 
za člana:
Jože Štimec, roj. 13. 3. 1960
Grintovec pri Osilnici 2
1337 Osilnica
 
za namestnika člana:
Robert Zadnik, roj. 8. 10. 1966
Kidričeva 3
1330 Kočevje
 
za člana:
Vladimir Komljenovič, roj. 15. 7. 1967
Breg pri Kočevju 23
1332 Stara Cerkev
 
za namestnico člana:
Darja Pahulje, roj. 15. 5. 1962
Turjaško naselje 2
1330 Kočevje
 
V okrajno volilno komisijo 2 volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Ribnica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ribnica, Sodražica, Sv. Gregor, Velike Poljane, Dolenja vas, Draga ter celotno območje občine Loški Potok (sedež: Ribnica), se imenujejo:
 
za predsednika:
Blaž Volf, roj. 1953
Trg zbora odposlancev 60,
1330 Kočevje
 
za namestnico predsednika:
Dragica Abrahamsberg, roj. 1957
Gornje Lepovče 22,
1310 Ribnica
 
za člana:
Jože Zidar, roj. 7. 8. 1979
Breže 22
1310 Ribnica
 
za namestnika člana:
Metod Jaklič, roj. 16. 3. 1937
Andol 1
1316 Ortnek
 
za člana:
Dušan Erčulj, roj. 12. 7. 1947
Struška 19
1310 Ribnica
 
za namestnika člana:
Blaž Milavec, roj. 25. 7. 1978
Cesta Majde Šilc 14
1317 Sodražica
 
za člana:
Vilijem Levstek, roj. 29. 10. 1932
Goriča vas 18
1310 Ribnica
 
za namestnico člana:
Mojca Lavrič, roj. 1. 2. 1959
Travnik 30 a
1318 Loški Potok
 
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Grosuplje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Grosuplje, Metnaj, Polica, Stična, Šentvid pri Stični, Šmarje - Sap, Temenica, Višnja Gora, Videm - Dobrepolje, Ambrus, Zagradec, Krka, Ponikve, Škocjan, Račna, Ilova Gora, Dob pri Šentvidu, Muljava, Žalna, Ivančna Gorica, Mlačevo, Spodnja Slivnica, Št. Jurij, Kompolje in Struge na Dolenjskem (sedež: Grosuplje), se imenujejo:
 
za predsednika:
Franc Krivic, roj. 1945
Jerajeva 8,
1117 Ljubljana Dravlje
 
za namestnico predsednika:
Katarina Marolt Kuret, roj. 1967
Jurčičeva I/2,
1290 Grosuplje
 
za članico:
Milena Strnad, roj. 11. 4. 1960
Kriška vas 11
1294 Višnja gora
 
za namestnico članice:
Majda Kadunc, roj. 29. 3. 1956
Mala vas 22
1290 Grosuplje
 
za članico:
Alja Gabrijel, roj. 18. 1. 1973
Jurčičeva 16
1293 Šmarje - Sap
 
za namestnika članice:
Janez Dolinšek, roj. 25. 6. 1956
Peč 6
1290 Grosuplje
 
za člana:
Bojan Zupančič, roj. 19. 1. 1972
Obrtniška cesta 18
1290 Grosuplje
 
za namestnika člana:
Davorin Kastelic, roj. 5. 5. 1961
Muljava 4
1295 Ivančna Gorica
 
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Litija, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Primskovo, Vintarjevec, Štangarske Poljane, Gabrovka pri Litiji, Dole pri Litiji, Velika Kostrevnica, Polšnik, Jablaniška dolina, Šmartno pri Litiji, Sava pri Litiji, Hotič, Jevnica, Kresnice, Litija desni breg, Litija levi breg, Ribče, Vače pri Litiji, Velika Štanga (sedež: Litija), se imenujejo:
 
za predsednika:
Milan Kaplja, roj. 1952
Ulica 25. maja 8
1270 Litija
 
za namestnika predsednika:
Miro Bregar, roj. 1958
Bitiče 2,
1270 Litija
 
za člana:
Gregor Zavrl, roj. 1. 9. 1966
Nova gora 5/a
1274 Gabrovka
 
za namestnika člana:
Jože Perme, roj. 10. 2. 1950
Cesta Zasavskega bataljona 1
1270 Litija
 
za člana:
Drago Poglajen, roj. 17. 6. 1960
Jesenje 20
1281 Kresnice
 
za namestnika člana:
Janez Ponebšek, roj. 1. 9. 1973
Gradiške Laze 9
1275 Šmartno pri Litiji
 
za članico:
Joža Ocepek, roj. 24. 8. 1949
Cesta Komandanta Staneta 5
1270 Litija
 
za namestnika članice:
Dušan Štrus, roj. 23. 1. 1979
Kresnice 128
1281 Kresnice
 
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Ljubljana Moste - Polje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Besnica, Dolsko, Klopce, Lipoglav, Zalog, Vevče - Kašelj, Novo Polje, Zadvor, Bizovik, Polje, Hrušica - Fužine (sedež: Ljubljana Moste - Polje), se imenujejo:
 
za predsednika:
Jože Ruparčič, roj. 1966
Tugomirjeva 2
1000 Ljubljana
 
za namestnico predsednika:
Tamara Hainz, roj. 6. 8. 1977
Cankarjeva 7
1000 Ljubljana
 
za člana:
Janez Moškrič, roj. 15. 12. 1979
Litijska cesta 278
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Janko Šertel, roj. 1. 7. 1948
Grafenauerjeva 53
1000 Ljubljana
 
za članico:
Lara Strauch, roj. 14. 12. 1975
Novakova 5
1000 Ljubljana
 
za namestnico članice:
Marjeta Bobnar
Polje Cesta XVII/24
1260 Ljubljana
 
za članico:
Terezija Škrlj, roj. 21. 9. 1945
Slape 96
1260 Ljubljana - Polje
 
za namestnico članice:
Ariana Lorger - Vilčnik
Ulica H. Potočnika 34
1000 Ljubljana
 
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Ljubljana Moste - Polje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Nove Fužine, Sotočje, Štepanja vas, 25. maj (sedež: Ljubljana Moste - Polje), se imenujejo:
 
za predsednico:
Jana Khalil Šnuderl, roj. 17. 4. 1951
Kuriska pot 4
Vrhnika
 
za namestnika predsednika:
Dragan Trivič, roj. 1962
Študentovska 13
1000 Ljubljana
 
za članico:
Katarina Kambič, roj. 27. 5. 1963
Štihova 2
1000 Ljubljana
 
za namestnika članice:
Hinko Amon, roj. 5. 9. 1959
Zagradišče 12a
1261 Ljubljana
 
za člana:
Boštjan Avguštinčič, roj. 28. 5. 1968
Polje Cesta VII/2
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Janez Gašperšič, roj. 5. 5. 1957
Litijska 186
1000 Ljubljana
 
za člana:
Janko Štajnbaher, roj. 27. 1. 1949
Metoda Mikuža 18
1000 Ljubljana
 
za namestnico člana:
Veronika Hauptman, roj. 15. 6. 1973
Malejeva 25
1000 Ljubljana
 
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Ljubljana Moste - Polje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Šmartno, Zadobrova, Dušan Kveder Tomaž, Jože Moškrič, Zelena jama, Moste - Selo, Kodeljevo (sedež: Ljubljana Moste - Polje), se imenujejo:
 
za predsednico:
Andreja Sedej Grčar
Kavškova 8
1000 Ljubljana
 
za namestnico predsednice:
Maja Potočnik, roj. 4. 5. 1980
Endliharjeva 6
1000 Ljubljana
 
za člana:
Drago Koestner, roj. 17. 10. 1943
Ulica Angelce Ocepkove 11
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Matija Lesar
Kosovelova 26
1000 Ljubljana
 
za članico:
Brigita Preston, roj. 30. 9. 1960
Koširjeva 17
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Janez Dimnik, roj. 16. 5. 1952
Zaloška 305
1000 Ljubljana
 
za člana:
Ivica Černec, roj. 11. 1. 1941
Chengdujska 14
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Vito Meško, roj. 4. 6. 1966
Clevelandska 27
1000 Ljubljana
 
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Ljubljana Bežigrad, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dol, Beričevo, Šentjakob - Podgorica, Nadgorica-Ježa, Franc Ravbar - Črnuče, Črnuče - Gmajna, Rezke Dragar - Črnuče, Ježica, 7. septembra, Savlje - Kleče, Urške Zatler, Stožice, Jože Štembal, Brinje (sedež: Ljubljana Bežigrad), se imenujejo:
 
za predsednico:
Andreja Simsič
Ilirska 36
1000 Ljubljana
 
za namestnika predsednice:
Miroslav Petje
Velikovška 30
1000 Ljubljana
 
za članico:
Darinka Kovačič, roj. 17. 12. 1957
Ocvirkova 59
1000 Ljubljana
 
za namestnico članice:
Ivanka Brezigar Stanič, roj. 20. 8. 1941
Polanškova 40
1231 Ljubljana
 
za člana:
Klement Čepon, roj. 12. 6. 1972
Novakova 5
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Bojan Zornik
Clevelandska 23
1000 Ljubljana
 
za članico:
Vida Kačič, roj. 19. 3. 1939
Hribernikova 10
1000 Ljubljana
 
za namestnico članice:
Jožica Dolinar, roj. 21. 2. 1961
Ulica Pohorskega bataljona
1000 Ljubljana
 
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Ljubljana Bežigrad, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Boris Ziherl, Miran Jarc, Stadion, Koroških partizanov, Triglav, Bežigrad II, Bežigrad I, Anton Tomaž Linhart, Boris Kidrič, Savsko naselje, Ivan Kavčič - Nande, Tomačevo - Jarše (sedež: Ljubljana Bežigrad), se imenujejo:
 
za predsednico:
Karmen Ceranja
Scopolijeva 5
1000 Ljubljana
 
za namestnico predsednice:
Lena Medič
Klemenčičeva 1
1000 Ljubljana
 
za člana:
Vladimir Verbovšek, roj. 24. 5. 1945
Triglavska 24
1000 Ljubljana
 
za namestnico člana:
Mateja Bizjan, roj. 23. 10. 1971
Podgrajska 9c
1129 Ljubljana
 
za člana:
Mitja Smole, roj. 13. 9. 1932
Koroška 4
1000 Ljubljana
 
za namestnico člana:
Bernarda Počervina
Trstenjakova 1a
1000 Ljubljana
 
za člana:
Janez Miglič, roj. 4. 1. 1937
Metoda Mikuža 20
1000 Ljubljana
 
za namestnika člana:
Peter Horvat, roj. 5. 8. 1947
Tesovnikova 60
1000 Ljubljana
 
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Domžale, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Trojane, Blagovica, Peče, Velika vas - Dešen, Moravče, Češnjice pri Domžalah, Krašnja, Zlato Polje, Lukovica, Vrhpolje pri Moravčah, Krtina, Prevoje pri Šentvidu, Rafolče, Dob, Rova, Ihan, Radomlje, Tomo Brejc - Vir, Domžale - Simona Jenka, Homec - Nožice (sedež: Domžale), se imenujejo:
 
za predsednika:
Peter Golob
C. Ceneta Štuparja 3
1231 Ljubljana - Črnuče
 
za namestnika predsednika:
Peter Vresk
Miklošičeva 1e
1230 Domžale
 
za članico:
Urška Kabaj, roj. 2. 2. 1978
Mačkovci 67
1230 Domžale
 
za namestnico članice:
Marija Juteršek, roj. 20. 12. 1959
Trnjava 34
1225 Lukovica
 
za člana:
Marko Vresk, roj. 3. 11. 1954
Miklošičeva 1e
1230 Domžale
 
za namestnika člana:
Franc Ovsec, roj. 12. 5. 1949
Gorjuša 31
1233 Dob
 
za člana:
Janez Kralj, roj. 29. 11. 1943
Vodovodna 9
1230 Domžale
 
za namestnico člana:
Alenka Cerar Vidnišar
Novo Polje, Cesta III št. 3b
1260 Ljubljana - Polje
 
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja IV. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Domžale, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Jarše - Rodica, Mengeš, Preserje, Trzin, Domžale - Slavko Šlander, Domžale - Venclja Perka, Dragomelj-Pšata (sedež: Domžale), se imenujejo:
 
za predsednico:
Anita Janjoš, roj. 1965
Kersnikova 9
1234 Mengeš
 
za namestnico predsednice:
Urša Ilič - Vidergar, roj. 1965
Pod hribom 10,
1230 Domžale
 
za članico:
Mateja Erčulj, roj. 2. 10. 1981
Cankarjeva 12
1236 Trzin
 
za namestnico članice:
Katarina Rajer, roj. 14. 6. 1976
Jemčeva 42
1236 Trzin
 
za člana:
Milan Pirman, roj. 26. 9. 1966
Podrečje 46a, Vir
1230 Domžale
 
za namestnika člana:
Anton Grilj, roj. 1. 10. 1947
Vodnikova 4
1230 Domžale
 
za člana:
Dušan Grošelj, roj. 28. 9. 1954
Vrhpolje 1a
1251 Moravče
 
za namestnika člana:
Franc Najdič
Zalog pri Moravčah 32
1251 Moravče
 
V volilno komisijo V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92), 23. septembra 1992, območja naslednjih občin: Celje, Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Žalec, Šentjur pri Celju (sedež: Celje), se imenujejo:
 
za predsednika:
Branko Vitez, roj. 1952
Pod Gabri 1
3000 Celje
 
za namestnico predsednika:
Marija Bovha
Maistrova ulica 9
3000 Celje
 
za člana:
Božidar Gorjanc, roj. 31. 1. 1945
Gasilska 8
3202 Ljubečna pri Celju
 
za namestnika člana:
Marko Jeraj, roj. 4. 8. 1944
Šaleška 2d
3320 Velenje
 
za članico:
Marija Gračnar, roj. 11. 7. 1948
Na zelenici 9
3000 Celje
 
za namestnika članice:
Dimitrij Lavrič, roj. 17. 2. 1938
Partizanska 8
2380 Slovenj Gradec
 
za člana:
Aleksander Mraz, roj. 9. 1. 1964
Ulica Heroja Bračiča 15
3000 Celje
 
za namestnika člana:
Dušan Tanko, roj. 22. 9. 1949
Robova 12
3000 Celje
 
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Šentjur pri Celju, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Blagovna, Dobje pri Planini, Dramlje, Gorica pri Slivnici, Kalobje, Loka pri Žusmu, Planina pri Sevnici, Ponikva pri Grobelnem, Prevorje, Šentjur - Center, Šentjur - Okolica (sedež: Šentjur pri Celju), se imenujejo:
 
za predsednico:
Tanja Dolar Božič
Kvedrova 5
3310 Žalec
 
za namestnico predsednika:
mag. Nina Brumen, roj. 24. 10. 1975
Zgornje Hlapje 22
2222 Jakopski dol
 
za članico:
Cvetka Horvat, roj. 18. 8. 1977
Cvetna ulica 36
3230 Šentjur pri Celju
 
za namestnico članice:
Tatjana Oset, roj. 13. 2. 1961
Črnolička 12
3230 Šentjur pri Celju
 
za članico:
Ana Fidler, roj. 26. 7. 1939
Ulica Dušana Kvedra 127/b
3230 Šentjur
 
za namestnico članice:
Marija Budiša, roj. 11. 7. 1944
Ulica Toneta Seliškarja 3/a
3230 Šentjur pri Celju
 
za člana:
Drago Podgorelec, roj. 4. 5. 1964
Šlandrov trg 26
3310 Žalec
 
za namestnika člana:
Sebastjan Jaklič, roj. 11. 6. 1972
Ceta Miloša Zidanška 8 b
3230 Šentjur
 
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Svetina, Teharje, Štore, Ljubečna, Vojnik, Frankolovo, Strmec pri Vojniku, Šmartno v Rožni dolini, Škofja vas, Ostrožno, Hudinja, Lava, Dečkovo naselje, Dobrna pri Celju (sedež: Celje), se imenujejo:
 
za predsednika:
Matevž Žugelj, roj. 1953
Gorica pri Šmartnem 36d,
3000 Celje
 
za namestnico predsednika:
Maša Ostruh
Tkalska 14
3000 Celje
 
za člana:
Zlatko Knez, roj. 22. 9. 1957
Ulica Svetke Jerin 1
3220 Štore
 
za namestnico člana:
Jožefa Lorger, roj. 2. 6. 1932
Iršičeva 17
3000 Celje
 
za člana:
Robert Hostnik, roj. 18. 2. 1967
Bratov Dobrotinškov 3
3000 Celje
 
za namestnika člana:
Rado Bužan, roj. 28. 2. 1931
Obrtna 31
3000 Celje
 
za člana:
Zlatko Leskovšek, roj. 3. 12. 1950
Udarniška 5
3220 Štore
 
za namestnico člana:
Jozefina Subotič
Valjavčeva ulica 11
3000 Celje
 
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Celje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Trnovlje pri Celju, Nova vas, Gaberje, Dolgo polje, Otok Slavko Šlander, Aljažev hrib, Center, Otok Savinja, Otok Karel Destovnik Kajuh, Pod gradom, Medlog (sedež: Celje), se imenujejo:
 
za predsednika:
Miran Pritekelj, roj. 1956
Arclin 29a,
3211 Škofja vas
 
za namestnika predsednika:
Andrej Pavlina, roj. 1958
Malgajeva 2,
3000 Celje
 
za člana:
Pavel Stermecki, roj. 27. 6. 1971
Dol pod Gojko 12/a
3213 Frankolovo
 
za namestnico člana:
Frančiška Kraševec, roj. 2. 9. 1949
Vrunčeva 37
3000 Celje
 
za člana:
Primož Posinek, roj. 2. 5. 1967
Pod Gabri 21
3000 Celje
 
za namestnico člana:
Marija Sajovic, roj. 29. 3. 1965
Pod Gabri 17
3000 Celje
 
za članico:
Sara Rozman, roj. 1. 4. 1982
Milčinskega 12
3000 Celje
 
za namestnika članice:
Alojz Božič
Ulica Cirila Debeljaka 13
3000 Celje
 
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Žalec, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Galicija, Vinska Gora, Ponikva pri Žalcu, Gotovlje, Šempeter v Savinjski dolini, Polzela, Andraž nad Polzelo, Žalec, Vrbje (sedež: Žalec), se imenujejo:
 
za predsednika:
Stanislav Košenina, roj. 1950
Podvin 214,
3310 Žalec
 
za namestnika predsednika:
Slavko Resnik, roj. 1950
Polzela 87,
3313 Polzela
 
za članico:
Irena Blatnik, roj. 5. 11. 1960
Zabukovica 129/c
3302 Griže
 
za namestnika članice:
Drago Podgorelec
Šlandrov trg 26
3310 Žalec
 
za članico:
Tanja Vovk Petrovski, roj. 7. 3. 1973
Gotovlje 59a
3310 Žalec
 
za namestnika članice:
Ignac Ožir, roj. 287.7.1951
Založe 31
3313 Polzela
 
za članico:
Lora Pirmanšek Virant, roj. 9. 12. 1958
Čopova 6
3310 Žalec
 
za namestnika članice:
Bogdan Pečečnik
Studence 27c
3310 Žalec
 
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Žalec, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Liboje, Petrovče, Griže, Šešče pri Preboldu, Prebold, Trnava, Braslovče, Gomilsko, Letuš, Tabor, Vransko (sedež: Žalec), se imenujejo:
 
za predsednika:
Jože Golič, roj. 1953
Na Dobravi 2
3312 Prebold
 
za namestnico predsednika:
Milena Lesjak Tratnik
Skozi gaj 11
3312 Prebold
 
za člana:
Marjan Golavšek, roj. 7. 3. 1963
Matke 33/b
3312 Prebold
 
za namestnika člana:
Jože Marovt, roj. 1938
Parižlje 69
3314 Braslovče
 
za članico:
Klaudija Kač, roj. 16. 5. 1967
Šešče 13b
3312 Prebold
 
za namestnika članice:
Franc Povše
Latkova vas 279
3312 Prebold
 
za članico:
Tatjana Lebič, roj. 28. 11. 1956
Šentrupert 25
3303 Gomilsko
 
za namestnika člana:
Matej Demšar, roj. 22. 4. 1972
Pondor 27
3304 Tabor
 
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Mozirje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bočna, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče ob Savinji, Mozirje, Nazarje, Nova Štifta, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Dreti (sedež: Mozirje), se imenujejo:
 
za predsednico:
Boža Meh, roj. 1951
Cesta VIII 3,
3320 Velenje
 
za namestnico predsednice:
Janja Port, roj. 1964
Brezje 42,
3330 Mozirje
 
za člana:
Ivan Kramer, roj. 31. 7. 1965
Nizka 45
3332 Rečica ob Savinji
 
za namestnika člana:
Janez Štiglic
Tominškova 6
3331 Nazarje
 
za članico:
Metka Škruba, roj. 5. 5. 1971
Aškerčeva 8
3330 Mozirje
 
za namestnika članice:
Tomaž Marolt, roj. 19. 2. 1958
Podveža 3
3334 Luče
 
za članico:
Anka Rakun, roj. 11. 4. 1935
Rečica ob Savinji 127
3332 Rečica ob Savinji
 
za namestnico članice:
Marjeta Bele, roj. 22. 7. 1953
Dobletina 9
3331 Nazarje
 
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Velenje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Šentilj, Bevče, Gorica, Velenje Šalek, Paka pri Velenju, Velenje Center levi breg, Edvard Kardelj, Velenje Konovo, Velenje Šmartno, Velenje Stara vas, Škale, Cirkovce (sedež: Velenje), se imenujejo:
 
za predsednico:
Milena Bukvič Dežman, roj. 1948
Sončna pot 12,
3320 Velenje
 
za namestnico predsednice:
Anica Zajc, roj. 1952
Sončni grič 5,
3320 Velenje
 
za članico:
Mojca Lorger, roj. 15. 7. 1963
Tomšičeva 10/a
3320 Velenje
 
za namestnika članice:
Miroslav Pernovšek, roj. 24. 12. 1941
Cesta IX 29
3320 Velenje
 
za članico:
Judita Stropnik Mravljak, roj. 19. 5. 1971
Konovska 25
3320 Velenje
 
za namestnika članice:
Marjan Benedek, roj. 20. 6. 1945
Fojtova 8
3320 Velenje
 
za članico:
Milena Pečovnik, roj. 21. 5. 1958
Gorenjska cesta 15/a
3320 Velenje
 
za namestnico članice:
Helena Imperl
Koroška 13 b
3320 Velenje
 
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Velenje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Velenje Center desni breg, Podkraj - Kavče, Velenje Staro Velenje, Pesje, Bele Vode, Gaberke, Gorenje, Lokovica, Plešivec, Ravne, Skorno - Florjan, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Topolšica, Zavodnje (sedež:Velenje), se imenujejo:
 
za predsednico:
Anita Grm, roj. 8. 1. 1952
Madarjeva 7
3320 Velenje
 
za namestnika predsednika:
mag. Benjamin Lesjak, roj. 21. 9. 1974
Trg 38
2391 Prevalje
 
za članico:
Tonika Stakne, roj. 24. 6. 1956
Paška vas 27
3327 Šmartno ob Paki
 
za namestnika članice:
Peter Kvartič, roj. 14. 2. 1951
Splitska cesta 2
3320 Velenje
 
za člana:
mag. Peter Kovač, roj. 15. 6. 1961
Slatina 21d
3327 Šmartno ob Paki
 
za namestnico člana:
Sonja Arlič, roj. 6. 4. 1964
Škale 82
3320 Velenje
 
za članico:
Cvetka Dražnik Ladinek, roj. 25. 4. 1974
Cesta Heroja Gašperja 13
3325 Šoštanj
 
za namestnika članice:
Ludvik Hribar
Uriskova 25
3320 Velenje
 
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Slovenj Gradec, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Dolič, Mislinja, Podgorje pri Slovenj Gradcu, Sele, Pameče, Slovenj Gradec, Stari trg, Šmartno pri Slovenj Gradcu (sedež: Slovenj Gradec), se imenujejo:
 
za predsednico:
Silvija Potočnik, roj. 1954
Šmarška cesta 28
2380 Slovenj Gradec
 
za namestnico predsednice:
Branka Čas, roj. 1963
Legen 118
2383 Šmartno
 
za člana:
Vili Kašnik, roj. 28. 4. 1963
Troblje 28
2380 Slovenj Gradec
 
za namestnico člana:
Mirja Jeseničnik, roj. 17. 5. 1975
Tomšičeva 11
2380 Slovenj Gradec
 
za članico:
Elvira Leskovec - Camlek, roj. 18. 2. 1957
Stari trg 47
2380 Slovenj Gradec
 
za namestnika članice:
Gregor Tovšak, roj. 14. 2. 1979
Šentilj 81b
2382 Mislinja
 
za članico:
Frančiška Šumečnik, roj. 18. 9. 1956
Levstikova ulica 14
2380 Slovenj Gradec
 
za namestnika članice:
Bernard Rupnik
Čebularjeva ul 16
2380 Slovenj Gradec
 
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Ravne na Koroškem, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Črna na Koroškem, Žerjav, Kotlje, Mežica, Leše, Šentanel, Holmec, Trg - Prevalje, Polje - Prevalje, Dobja vas, Strojinska Reka, Trg - Ravne, Javornik - Šance, Čečovje (sedež: Ravne na Koroškem), se imenujejo:
 
za predsednico:
Ana Večko Dimc, roj. 1953
Brdinje 82,
2390 Ravne na Koroškem
 
za namestnico predsednice:
Franica Pori,
Na Produ 43,
2391 Prevalje
 
za članico:
Irena Škafar, roj. 22. 10. 1959
Čečovlje 9/c
2390 Ravne na Koroškem
 
za namestnico članice:
Frančiška Pori, roj. 8. 3. 1955
Na Produ 43
Prevalje
 
za člana:
Aleksander Jug, roj. 2. 5. 1952
Tolsti Vrh 2e
2390 Ravne na Koroškem
 
za namestnico člana:
Marija Rožen, roj. 22. 3. 1966
Podgora 8
2394 Kotlje
 
za članico:
Mira Steblovnik, roj. 27. 8. 1946
Celovška cesta 62
2392 Mežica
 
za namestnico članice:
Nada Vačun, roj. 22. 3. 1957
Center 143a
2393 Črna na Koroškem
 
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja V. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Dravograd, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Šentjanž, Črneče, Dravograd, Libeliče, Trbonje in občina Radlje ob Dravi, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Muta, Ožbolt ob Dravi, Podvelka, Radlje ob Dravi, Remšnik, Ribnica na Pohorju, Vuhred, Vuzenica, Kapla na Kozjaku (sedež: Radlje ob Dravi), se imenujejo:
 
za predsednico:
Vera Ternik, roj. 1952
Partizanska 58,
2360 Radlje ob Dravi
 
za namestnico predsednice:
Karolina Peserl, roj. 1964
Splavarska 10,
2367 Vuzenica
 
za člana:
Niko Pušnik, roj. 4. 3. 1964
Josipdol 11/a
2364 Ribnica na Pohorju
 
za namestnika člana:
Rudolf Sekolovnik, roj. 16. 4. 1959
Koroška cesta 11a
2370 Dravograd
 
za člana:
Danilo Kure, roj. 2. 5. 1952
Brezno 87
2363 Podvelka
 
za namestnika člana:
Mirko Vošner, roj. 5. 7. 1960
Podlipje 6
2366 Muta
 
za člana:
Marjan Kukovič, roj. 25. 5. 1956
Pohorska cesta 49
2367 Vuzenica
 
za namestnico člana:
Majda Marija Lesjak, roj. 28. 8. 1976
Sveti Jernej nad Muto 2
2366 Muta
 
V volilno komisijo VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92), 23. septembra 1992, območja naslednjih občin: Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi, Črnomelj (sedež: Novo mesto), se imenujejo:
 
za predsednika:
Janez Smolej, roj. 1940
Nad Mlini 100,
8000 Novo mesto
 
za namestnika predsednika:
Franc Kušič, roj. 1944
Volčičeva 49
8000 Novo mesto
 
za članico:
Nada Pepelnak, roj. 4. 7. 1964
Jurčičeva ulica 9
8210 Trebnje
 
za namestnika članice:
Nikolaj Padevski, roj. 3. 4. 1962
Dolenje Kamence 23
8000 Novo mesto
 
za člana:
Sašo Stojanovič Lenčič, roj. 31. 3. 1972
Šegova ulica 87
8000 Novo mesto
 
za namestnika člana:
Franc Bačar, roj. 4. 12. 1957
Dolž, Greben 10
8000 Novo mesto
 
za člana:
Franci Juršič, roj. 9. 10. 1956
Šegova 3
8000 Novo mesto
 
za namestnico člana:
Polona Košak, roj. 4. 4. 1980
Blanca 31
8283 Blanca
 
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Črnomelj,ki obsega območje krajevnih skupnosti: Adlešiči, Dobliče - Kanižarica, Dragatuš, Griblje, Petrova vas, Semič, Stari trg, Talčji Vrh, Tribuče, Vinica, Butoraj, Griček, Heroja Starihe, Loka in občina Metlika, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Božakovo, Dobravice, Drašiči, Grabrovec, Gradac, Jugorje pri Metliki, Lokvica, Metlika, Podzemelj, Radovica, Rosalnice, Slamna vas, Suhor pri Metliki (sedež: Črnomelj), se imenujejo:
 
za predsednico:
Darinka Plevnik, roj. 1950
Trubarjeva 2,
8340 Črnomelj
 
za namestnika predsednice:
Marko Zupanič, roj. 1966
Čardak 7,
8340 Črnomelj
 
za člana:
Alojz Perušič, roj. 16. 2. 1948
Danila Bučarja 18
8340 Črnomelj
 
za namestnika člana:
Igor Suhorepec, roj. 17. 10. 1964
Ručetna vas 2
8330 Metlika
 
za člana:
Martin Žepič, roj. 12. 8. 1958
Kanižarica 22
8340 Črnomelj
 
za namestnika člana:
Janez Starc, roj. 21. 5. 1941
Šestova 18
8330 Metlika
 
za člana:
Jožef Jerman, roj. 3. 4. 1952
Ločka cesta 8
8340 Črnomelj
 
za namestnika člana:
Ivan Sepaher, roj. 9. 6. 1958
Kal 9/a
8333 Semič
 
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan in Žužemberk ter del občine Novo mesto, ki obsega območja krajevnih skupnosti: Bela cerkev, Birčna vas, Brusnice, Dolž, Gabrje, Podgrad, Stopiče, Šmarjeta in Uršna sela (sedež: Novo mesto), se imenujejo:
 
za predsednika:
Bogomir Kovič
Westrova 4,
8000 Novo mesto
 
za namestnico predsednika:
Urška Jordan
Maistrova 15,
8000 Novo mesto
 
za člana:
Jože Cimermanič, roj. 27. 11. 1948
Vinja vas 29
8000 Novo mesto
 
za namestnika člana:
Peter Kotar, roj. 27. 6. 1949
Sela pri Dolenjskih Toplicah 76
8350 Dolenjske Toplice
 
za člana:
Veno Vranc, roj. 8. 4. 1975
Cesta Brigad 30
8000 Novo mesto
 
za namestnika člana:
Igor Hrovatič,roj. 2. 7. 1963
Škrjanče 12
8000 Novo mesto
 
za člana:
Marijan Slak, roj. 23. 3. 1948
Črmošnjice 8
8000 Novo mesto
 
za namestnico člana:
Darija Perše Zoretič, roj. 20. 8. 1976
Turopolje 24
8310 Šentjernej
 
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Novo mesto, ki obsega območja krajevnih skupnosti: Bršljin, Bučna vas, Center, Drska, Gotna vas, Kandija - Grm, Karteljevo, Ločna - Mačkovec, Majde Šilc, Mali Slatnik, Mestne njive, Otočec, Prečna, Regrča vas, Straža, Šmihel in Žabja vas (sedež: Novo mesto), se imenujejo:
 
za predsednika:
Roman Pulko, roj. 11. 2. 1959
Pod Vinogradi 2
8351 Straža
 
za namestnico predsednika:
Leila Bdeir, roj. 18. 5. 1980
Mušičeva 14
8000 Novo mesto
 
za članico:
Tatjana Medic, roj. 29. 5. 1971
Srebrniče 6/a
8000 Novo mesto
 
za namestnika članice:
Janez Malenšek, roj. 24. 5. 1964
Ceglenica 11
8000 Novo mesto
 
za članico:
Mojca Novak, roj. 10. 6. 1959
Školova ulica 3
8000 Novo mesto
 
za namestnico članice:
Martina Vrhovnik, roj. 11. 1. 1950
Slavka Gruma 24
8000 Novo mesto
 
za člana:
Boris Petančič, roj. 11. 11. 1948
Seidlova 36
8000 Novo mesto
 
za namestnika člana:
Stojan Majcen,
Ragovska 6a
8000 Novo mesto
 
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Trebnje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Sela pri Šumberku, Knežja vas, Dobrnič, Svetinja, Dolenja Nemška vas, Veliki Gaber, Čatež, Mirna na Dolenjskem, Mokronog, Račje selo, Šentlovrenc, Šentrupert, Štefan pri Trebnjem, Velika Loka, Trebelno (sedež: Trebnje), se imenujejo:
 
za predsednika:
Metod Žužek, roj. 1951
Rimska cesta 3,
8210 Trebnje
 
za namestnico predsednika:
Stanka Hribar Žužek
Rimska cesta 3
8210 Trebnje
 
za člana:
Štefan Pepelnak, roj. 9. 11. 1962
Jurčičeva 9
8210 Trebnje
 
za namestnika člana:
Andrej Lenarčič, roj. 27. 3. 1981
Bruna vas 4
8230 Mokronog
 
za člana:
Mitja Prijatelj, roj. 9. 4. 1952
Stari trg 3
8210 Trebnje
 
za namestnika člana:
Gregor Slavič, roj. 13. 5. 1975
Grm 17
8210 Trebnje
 
za članico:
Špela Sila, roj. 8. 7. 1983
Simončičeva ulica 11
8210 Trebnje
 
za namestnika članice:
Alojz Gregorčič, roj. 26. 4. 1962
Preloge 16/a
8230 Mokronog
 
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Brežice, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Artiče, Bizeljsko, Brežice, Čatež ob Savi, Dobova, Globoko, Jesenice na Dolenjskem, Kapele, Krška vas, Mrzlava vas, Pečice - Križe, Pišece, Sromlje, Šentlenart, Velika Dolina, Zakot - Bukošek - Trnje, Velike Malence, Cerklje ob Krki, Skopice (sedež: Brežice), se imenujejo:
 
za predsednico:
Maja Baškovič, roj. 11. 5. 1962
Hrastninska pot 12
8250 Brežice
 
za namestnico predsednice:
mag. Ivanka Medvešček, roj. 15. 11. 1953
Bohričeva 13
8250 Brežice
 
za člana:
Boštjan Škrlec, roj. 23. 3. 1971
Velika Dolina 4/a
8261 Jesenice na Dolenjskem
 
za namestnika člana:
Tomaž Močan, roj. 29. 9. 1974
Šolska 3
8250 Brežice
 
za člana:
Blaž Pavlin, roj. 26. 2. 1975
Tomšičeva 3
8210 Trebnje
 
za namestnico člana:
Slavica Beloševič, roj. 21. 3. 1968
Maistrovih borcev 5
8257 Dobova
 
za člana:
Roman Matjašič
Sromlje 22
8256 Sromlje
 
za namestnico člana:
Branka Moldovan Matjašič, roj. 30. 1. 1966
Kogojeva 3
8250 Brežice
 
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Krško, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Podbočje, Kostanjevica na Krki, Veliki Podlog, Krško Polje, Leskovec pri Krškem, Dolenja vas, Zdole, Krško, Koprivnica pri Brestanici, Raka, Gora, Rožno - Presladol, Seno
 
za predsednika:
Bojan Trampuš
Hmeljska cesta 22a
8311 Kostanjevica na Krki
 
za namestnico predsednika:
Miljana Ribič
Bohoričeva 11
8270 Krško
 
za članico:
Marjeta Šribar, roj. 27. 12. 1944
Narpelj 23
8270 Krško
 
za namestnika članice:
Franc Češnovar, roj. 1956
Vrh 8
8274 Raka
 
za članico:
Vida Ban, roj. 12. 11. 1952
Zdole 58
8270 Krško
 
za namestnika članice:
Andrej Sluga, roj. 22. 11. 1976
Presladol 68
8280 Brestanica
 
za člana:
Viljem Jurečič, roj. 4. 5. 1942
Cankarjeva cesta 20
8281 Senovo
 
za namestnika člana:
Vincenc Bah,
Kovinarska 99
8270 Krško
 
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Sevnica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Blanca, Loka pri Zidanem mostu, Sevnica, Studenec, Zabukovje, Tržišče, Krmelj, Šentjanž, Boštanj, Primož, Bučka (sedež: Sevnica), se imenujejo:
 
za predsednika:
Silvester Zagrajšek, roj. 1951
Ul. Heroja Maroka 23,
8290 Sevnica
 
za namestnika predsednika:
Ivan Kovač, roj. 1959
Log 45
8294 Boštanj
 
za člana:
Branko Kelemina, roj. 20. 8. 1952
Blanca 48
8283 Blanca
 
za namestnika člana:
Andrej Hafner,
Orehovo 78
9280 Sevnica
 
za člana:
Dejan Kmetič, roj. 25. 2. 1974
Dolenji Boštanj 59/a
8294 Boštanj
 
za namestnico člana:
Mojca Kuzmički, roj. 1973
Pečje 23a
9280 Sevnica
 
za člana:
Franc Pipan, roj. 12. 10. 1941
Cesta na Dobravo 27
8290 Sevnica
 
za namestnico člana:
Mojca Blažič, roj. 5. 2. 1964
Trnovec 13
8292 Zabukovje
 
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina laško, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Breze, Jagnjenica, Jurklošter, Laško, Marija - Gradec, Radeče, Rečica pri Laškem, Rimske Toplice, Sedraž, Svibno, Vrh nad laškim, Vrhovo, Zidani most (sedež: Laško), se imenujejo:
 
za predsednika:
Milko Škoberne, roj. 1959
Rimska 4a,
3270 Laško
 
za namestnico predsednika:
Zdenka Pešec, roj. 1954
Badovinčeva 20,
3270 Laško
 
za člana:
Alojz Sušnik, roj. 2. 2. 1950
Obrežje 60
1432 Zidani Most
 
za namestnika člana:
Andrej Aškerc, roj. 30. 11. 1955
Globoko 9
3272 Rimske Toplice
 
za člana:
Marjan Kozmus, roj. 11. 10. 1951
Jagoče 13/e
3270 Laško
 
za namestnico člana:
Gizela Podbregar, roj. 27. 12. 1941
Badovinčeva 6
3270 Laško
 
za člana:
Leopold Plaznik, roj. 14. 10. 1948
Jelovo 18
1433 Radeče
 
za namestnico člana:
Darinka Grešak, roj. 14. 3. 1954
Valentinčičeva 35
3270 Laško
 
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Hrastnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Turje - Gore, Krnice - Šavna Peč, Podkraj - Spodnji del, Marno, Dol pri Hrastniku, Kal, Boben, Rudnik, Steklarna, Prapretno, Kovk (sedež: Hrastnik) se imenujejo:
 
za predsednico:
Alis Brečko, roj. 1962
Nas. Aleša Kaple 8a,
1430 Hrastnik
 
za namestnika predsednice:
Mitja Godicelj, roj. 1965
Prapretno 61
1430 Hrastnik
 
za članico:
Darja Klenovšek, roj. 31. 1. 1963
Pot Vitka Pavliča 93
1430 Hrastnik
 
za namestnika članice:
Andrej Mlinar
Log 28 e
1430 Hrastnik
 
za članico:
Nives Venko, roj. 11. 12. 1966
Trg Franca Kozarja 14
1430 Hrastnik
 
za namestnico članice:
Breda Šterbucl, roj. 26. 1. 1955
Brnica 3
1430 Hrastnik
 
za članico:
Magda Žagar - Diacci, roj. 3. 7. 1952
Brdce 42
1431 Dol pri Hrastniku
 
za namestnico članice:
Marjeta Bantan, roj. 30. 1. 1970
Slatno 25
1431 Dol pri Hrastniku
 
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Trbovlje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Trbovlje Čeče, Ivana Kešeta, Fric Keršič, Franc Fakin, Klek, Franc Salomon, Alojz Hohkraut, Trbovlje Center, Dobovec, Zasavje (sedež: Trbovlje), se imenujejo:
 
za predsednico:
Marjana Škerbic Čebela, roj. 1951
Mestni trg 1,
1420 Trbovlje
 
za namestnika predsednice:
Vili Treven
Ul. Sallaumines 5a
1420 Trbovlje
 
za člana:
Zvonko Škrabar, roj. 20. 3. 1959
Partizanska cesta 10/a
1420 Trbovlje
 
za namestnika člana:
Primož Ščurek, roj. 22. 11. 1969
Gimnazijska 2a
1420 Trbovlje
 
za članico:
Marija Juraja, roj. 24. 5. 1944
Partizanska 27
1420 Trbovlje
 
za namestnico članice:
Sabina Remar, roj. 18. 12. 1981
Trg revolucije 24
1420 Trbovlje
 
za članico:
Petra Grešak, roj. 12. 3. 1983
Knezdol 49
1420 Trbovlje
 
za namestnika članice:
Janez Rozman, roj. 21. 11. 1950
Neža 27/a
1420 Trbovlje
 
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja VI. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Zagorje ob Savi, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Čemšenik, Izlake, Kotredež, Loke - Kisovec, Mlinše - Kolovrat, Podkum, Ravenska vas, Franc Farčnik, Senožeti - Tirna, Šentgotard, Jože Marn, Rudnik - Toplice (sedež: Zagorje ob Savi), se imenujejo:
 
za predsednico:
Tanja Lavtar, roj. 1947
Kandrše 39,
1252 Vače pri Litiji
 
za namestnika predsednice:
Sašo Ostrožnik, roj. 1957
C. Zmage 12
1410 Zagorje ob Savi
 
za člana:
Karlo Vidrgar, roj. 14. 6. 1975
Narof 42
1411 Izlake
 
za namestnika člana:
Janez Lipec, roj. 18. 3. 1950
Cesta 9. avgusta 79
1410 Zagorje
 
za člana:
Janez Groboljšek, roj. 14. 8. 1953
Senožeti 1a
1410 Zagorje ob Savi
 
za namestnika člana:
Jože Ranzinger, roj. 10. 7. 1938
Gladež 24
1411 Izlake
 
za članico:
Anita Perdih - Cizej, roj. 4. 10. 1962
Fakinova 4
1410 Zagorje
 
za namestnico članice:
Štefka Šparlek, roj. 20. 12. 1971
Šentlambert 15
1410 Zagorje ob Savi
 
V volilno komisijo VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, območja naslednjih občin: Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah (sedež: Maribor), se imenujejo:
 
za predsednika:
Branko Reisman, roj. 1958
K mlinu 2
2103 Razvanje
 
za namestnika predsednika:
Danilo Obersnel, roj. 1957
Cankarjeva 21
2000 Maribor
 
za člana:
Henrik Allegro, roj. 25. 3. 1941
Ulica Heroja Šlandra 11
2000 Maribor
 
za namestnika člana:
Vladimir Furman, roj. 13. 9. 1969
Kopališka 15
2319 Poljčane
 
za članico:
Majda Ivnik, roj. 21. 2. 1955
Staneta Severja 5
2000 Maribor
 
za namestnika članice:
Bojan Krasnik, roj. 29. 11. 1965
Gubčeva 25
2000 Maribor
 
za člana:
Mitja Kozar, roj. 10. 7. 1979
Razvanjska cesta 40
2000 Maribor
 
za namestnico člana:
Blanka Drofenik - Kozjak, roj. 8. 2. 1975
Petrovičeva 7
2000 Maribor
 
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Šmarje pri Jelšah, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bistrica ob sotli, Osredek, Podsreda, Polje ob Sotli, Kozje, Buče, Lesično, Zagorje, Virštanj, Podčetrtek, Pristava pri Mestinju, Tinsko, Vinski Vrh pri Slivnici, Zibika, Šentv
Strojno selo, Rogatec, Donačka Gora, Dobovec pri Rogatcu (sedež: Šmarje pri Jelšah), se imenujejo:
 
za predsednico:
Zinka Strašek
Mestinje 16
3241 Podplat
 
za namestnico predsednice:
Simona Dobnik, roj. 1973
Polžanska vas 3
3240 Šmarje pri Jelšah
 
za člana:
Anton Kopinšek, roj. 18. 5. 1950
Donačka gora 6/b
3252 Rogatec
 
za namestnika člana:
Franc Jančič, roj. 8. 11. 1962
Mestinje 49a
3241 Podplat
 
za članico
Svetlana Bračun, roj. 12. 2. 1956
Kozje 121
3260 Kozje
 
za namestnico članice:
Ana Koprivc, roj. 1. 7. 1942
Pristava 40
3253 Pristava pri Mestinji
 
za članico:
Mateja Del Fabro, roj. 6. 7. 1979
Stritarjeva ulica 13
3250 Rogaška Slatina
 
za namestnico članice:
Marija Kamenšek, roj. 23. 2. 1935
Zelena ulica 1
3240 Šmarje pri Jelšah
 
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Slovenska Bistrica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Makole, Studenice, Črešnjevec, Leskovec - Stari Log, Pragersko, Poljčane, Laporje, Oplotnica, Kebelj, Preloge, Šmartno na Pohorju, Tinje, Zgornja Ložnica, Zgornja Polskava, Impol, Alfonz Šarh, Pohorski odred, dr. Jagodiča, Spodnja Polskava (sedež: Slovenska Bistrica), se imenujejo:
 
za predsednico:
Darja Pukl
Zg. Hoče 65 F
2311 Hoče
 
za namestnika predsednice:
Marko Čagran, roj. 1968
Cvetlična ulica 26
2212 Šentilj
 
za člana:
Rudi Krapše, roj. 22. 12. 1956
Pečke 43
2321 Makole
 
za namestnika člana:
Simon Jug, roj. 30. 9. 1976
Laporska 4
2319 Poljčane
 
za člana:
Janez Bradan, roj. 8. 7. 1947
Levstikova ulica 28
2310 Slovenska Bistrica
 
za namestnico člana:
Olga Papotnik,
Ulica Borisa Kraigherja 2
2310 Slovenska Bistrica
 
za člana:
Branko Vasa, roj. 7. 8. 1937
Kajuhova ulica 12
2314 Zgornja Polskava
 
za namestnico člana:
Erna Vindiš,
Špindlerjeva 37
2310 Slovenska Bistrica
 
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Slovenske Konjice, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Zbelovo, Loče pri Poljčanah, Jernej pri Ločah, Žiče, Bezina, Brdo - Vešenik, Draža vas, Gabrovlje, Gorenje pri Zrečah, Grušovje, Konjiška vas, Polene, Resnik, Skomarje, Slovenske Konjice, Sojek - Kamna Gora, Stranice, Špitalič pri Slovenskih Konjicah, Tepanje, Vitanje, Zeče, Zreče (sedež: Slovenske Konjice), se imenujejo:
 
za predsednico:
Lidija Pratnemer, roj. 1951
Delavska 1/a
3210 Slovenske Konjice
 
za namestnico predsednice:
Zdenka Košir, roj. 1956
Cesta talcev 4
3214 Zreče
 
za članico:
Helena Taks - Petan, roj. 6. 4. 1956
Mizarska 30
3210 Slovenske Konjice
 
za namestnika članice:
Ivan Žmaucar
Liptovska 25
Slovenske Konjice
 
za članico:
Zdenka Košir, roj. 27. 5. 1956
Cesta Talcev 4
3214 Zreče
 
za namestnika članice:
Srečko Gorinšek, roj. 29. 1. 1964
Dobrnež 11a
3210 Slovenske Konjice
 
za članico:
Ida Selinšek, roj. 20. 2. 1956
Mestni trg 1
3210 Slovenske Konjice
 
za namestnico članice:
Vida Tlefan
Slomškova 13
Slovenske Konjice
 
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Ruše, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bistrica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi, Smolnik - Fala (sedež: Ruše), se imenujejo:
 
za predsednico:
Andreja Veselič
Funtkova 12
2000 Maribor
 
za namestnico predsednice:
Barbara Perovič, roj. 8. 12. 1978
Usnjarska 1
2000 Maribor
 
za člana:
Andrej Lasbaher, roj. 26. 6. 1982
Marmontova ulica 8
2000 Maribor
 
za namestnika člana:
Franc Potočnik, roj. 27. 9. 1937
Koroška ulica 14
2342 Ruše
 
za članico:
Cecilija Možič, roj. 29. 10. 1944
Črešnjevec ob Dravi 15a
2352 Selnica ob Dravi
 
za namestnico članice:
Vladimira Sande, roj. 1947
Mariborska 2
2352 Selnica ob Dravi
 
za člana:
Zdravko Kotarski, roj. 28. 7. 1954
Log 201
2345 Bistrica ob Dravi
 
za namestnico člana:
Marjana Kotnik Poropat
Knifičeva 19a
2342 Ruše
 
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti (na dan sprejema zakona 23. 9. 1992): Reka Pohorje, Fram, Rače, Bresternica - Gaj, Limbuš, Pekre, Kamnica, Prežihov Voranc (sedež: Maribor), se imenujejo:
 
za predsednico:
Senada Baltić, roj. 1960
Grogova 8
2000 Maribor
 
za namestnico predsednice:
Danila Dobčnik Šoštarič, roj. 1969
Cotičeva 17c
2341 Limbuš
 
za članico:
Zvezdana Rozina Krajnc, roj. 11. 5. 1948
Slepa ulica 5
2351 Kamnica
 
za namestnico članice:
Janja Viher, roj. 11. 2. 1976
Šober 32
2354 Bresternica
 
za člana:
Drago Petek, roj. 17. 5. 1953
Mariborska cesta 55/a
2327 Rače
 
za namestnika člana:
Marjan Breznik, roj. 15. 2. 1953
Lucijin breg 35/a
2351 Kamnica
 
za članico:
Majda Cvetanovski, roj. 20. 7. 1942
Lackova cesta 184
2000 Maribor
 
za namestnico članice:
Cecilija Klavžer, roj. 22. 11. 1930
Meljski hrib 23
2000 Maribor
 
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti (na dan sprejema zakona 23. 9. 1992): Marjeta - Trnice, Dravski Dvor, Loka - Rošnja, Slivnica, Orehova - Hotinja vas, Dobrovce, Skoke, Hoče, Rogoza, Miklavž, Silvira Toma
 
za predsednico:
Andreja Lukeš, roj. 1966
Korčetova 12
2000 Maribor
 
za namestnico predsednice:
Ksenija Košar Bratuša, roj. 1969
Efenkova 28
2000 Maribor
 
za članico:
Patricija Firmas, roj. 8. 9. 1974
Osojnikova 29
2000 Maribor
 
za namestnika člana:
Branko Završnik, roj. 1930
Rosinova 25
2000 Maribor
 
za člana:
Jožef Vidovič, roj. 29. 3. 1957
Loka 1/b
2205 Starše
 
za namestnika člana:
Ervin Vidovič
Slekovčeva 6
2000 Maribor
 
za člana:
Milan Štefanič, roj. 6. 4. 1953
Kolmanova 55
2312 Radizel
 
za namestnika člana:
Marjan Koder,
Borštnikova ulica 37
2000 Maribor
 
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Jože Lacko, Zgornji Duplek, Malečnik, Ruperče, Tone Čufar, Pernica, Korena, Vurberk, Dvorjane, Spodnji Duplek, Melje, Počehova (sedež: Maribor), se imenujejo:
 
za predsednico:
Katarina Plevčak, roj. 1965
Borova vas 25
2000 Maribor
 
za namestnico predsednice:
Nevenka Đebi
Kamniška 48
2000 Maribor
 
za člana:
Jože Senica, roj. 23. 2. 1956
Trčova 206
2229 Malečnik
 
za namestnika člana:
Franjo Kosi, roj. 29. 9. 1945
Zg. Duplek 91b
2241 Spodnji Duplek
 
za članico:
Mirjana Mihin, roj. 24. 11. 1973
Železnikova 18
2000 Maribor
 
za namestnika članice:
Miroslav Brkič
Na pušo 1
2000 Maribor
 
za članico:
Diana Bezjak, roj. 13. 2. 1961
Bresterniška ulica 211
2354 Brestrnica
 
za namestnika članice:
Milan Mikl, roj. 19. 4. 1960
Na gorci 70
2000 Maribor
 
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Za tremi ribniki, Ob parku, Krčevina, Anton Aškerc, Heroja Toneta Tomšiča, Borisa Kidriča, Ivan Cankar, Košaki, Rotovž, Talci, Koroška vrata (sedež: Maribor), se imenujejo:
 
za predsednico:
Breda Cerar, roj. 1976
Ul. Vita Kraigherja 22
2000 Maribor
 
za namestnico predsednice:
Simona Kolar
Cankarjeva 11
2000 Maribor
 
za člana:
Marjan Vraničar, roj. 12. 4. 1952
Tomšičeva 40
2000 Maribor
 
za namestnika člana:
Aleš Škof, roj. 8. 6. 1961
Ul. Vita Kraigherja 24
2000 Maribor
 
za člana:
Miroslav Prešern, roj. 16. 3. 1961
Mesarski prehod 5
2000 Maribor
 
za namestnico člana:
Mojca Vrečko, roj. 23. 6. 1977
Cesta Zmage 91
2000 Maribor
 
za članico:
Amalija Kovačič, roj.6. 4. 1947
Smetanova 90
2000 Maribor
 
za namestnika članice:
Božidar Ipavic, roj. 15. 12. 1951
Gregorčičeva 26
2000 Maribor
 
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Franc Zalaznik Leon, Pohorski bataljon, Heroja Šercerja, Juga Polak, Moša Pijade, Miloš Zidanšek, Greenwich, Avgust Majerič, Draga Kobala, Maks Durjava (sedež: Marib
 
za predsednico:
Mojca Medved Ladinek
Počenik 31 b
2222 Jakobski dol
 
za namestnika predsednice:
Dušan Novačan
Ulica Staneta Severja 18
2000 Maribor
 
za člana:
Borut Midlil, roj. 17. 2. 1963
Moše Pijade 52
2000 Maribor
 
za namestnika člana:
Gabrijel Galunič, roj. 30. 1. 1933
Ljubljanska 17/b
2000 Maribor
 
za člana:
Herman Kastelic, roj. 26. 3. 1943
Majeričeva 8
2000 Maribor
 
za namestnika člana:
Iztok Kočevar, roj. 8. 6. 1961
Na Griču 3
2000 Maribor
 
za člana:
Vasilij Lavrič, roj. 11. 6. 1945
Puškinova 6
2000 Maribor
 
za namestnico člana:
Marta Drozg
Kolaričeva 5
2000 Maribor
 
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Radvanje, Ivan Zagernik Joco, Dušan Kveder Tomaž, Slavko Šlander, Razvanje (sedež: Maribor), se imenujejo:
 
za predsednico:
Sonja Novak, roj. 1964
Kajnčičeva 5
2000 Maribor
 
za namestnika predsednice:
Dušan Selakovič, roj. 1968
Frana Kovačiča 5
2000 Maribor
 
za člana:
Karl Midlil, roj. 28. 11. 1935
Ul. Janka Serneca 68
2103 Maribor
 
za namestnika člana:
Aleš Weiksler, roj. 19. 8. 1974
Žmavčeva 2c
2000 Maribor
 
za člana:
Savo Juhart, roj. 24. 2. 1949
Trg Dušana Kvedra 1
2000 Maribor
 
za namestnico člana:
Jelka Kolmanič
Borova vas 27
2000 Maribor
 
za članico:
Živana Rusič, roj. 23. 11. 1981
Mladinska 48
2000 Maribor
 
za namestnico članice:
Tina Toplak, roj. 10. 10. 1979
Betettova ulica 16
2000 Maribor
 
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja VII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Maribor, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Proletarskih brigad, Franc Rozman Stane, Angel Besednjak, Jožica Flander, Heroja Vojka, Slava Klavora, Martin Konšak (sedež: Maribor), se imenujejo:
 
za predsednika:
Tomaž Grmovšek
Gospejna 7
2000 Maribor
 
za namestnika predsednika:
Miha Žinkovič, roj. 7. 8. 1976
Antoličičeva 10
2000 Maribor
 
za člana:
Tomo Rizmal, roj. 4. 2. 1941
Ul. Heroja Nandeta 5
2000 Maribor
 
za namestnico člana:
Verena Rošič
Krekova 21
2000 Maribor
 
za članico:
Jasmina Kolar, roj. 22. 7. 1980
Stranska ulica 7
2000 Maribor
 
za namestnika članice:
Aleksandar Jovanovič, roj. 29. 3. 1980
Prušnikova 48
2000 Maribor
 
za članico:
Lidija Dumanič, roj. 23. 2. 1950
Vrbanska cesta 16/a
2000 Maribor
 
za namestnico članice:
Janja Knaflič, roj. 6. 4. 1958
Prekmurska 44
2000 Maribor
 
V volilno komisijo VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, območja naslednjih občin: Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj (sedež: Ptuj), se imenujejo:
 
za predsednika:
Beno Janžekovič, roj. 1943
Kicar 78c,
2250 Ptuj
 
za namestnika predsednika:
Andrej Žmauc, roj. 1954
Ciril Metodov drevored 5
2250 Ptuj
 
za člana:
Emil Mesarič, roj. 18. 11. 1960
Panonska 4
2250 Ptuj
 
za namestnika člana:
Mirko Korošec, roj. 5. 4. 1927
Abramičeva 13
2250 Ptuj
 
za člana:
Darjan Lampič, roj. 16. 4. 1978
Njiverce vas 15
2325 Kidričevo
 
za namestnika člana:
Ivan Jurkovič, roj. 11. 9. 1942
Vodova 11
2250 Ptuj
 
za članico:
Helena Neudauer, roj. 19. 4. 1959
Klepova ulica 47
2250 Ptuj
 
za namestnika članice:
Andrej Husar, roj. 23. 4. 1944
Vodovodna 6
9250 Gornja Radgona
 
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Lendava, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Čentiba, Črenšovci, Dolga vas, Dobrovnik, Gabrje, Genterovci, Gorice pri Lendavi, Hotiza, Kobilje, Lakoš, Lendava, Mostje - Banuta, Orešje - Dolina pri Lendavi, Petišovci, Polan
 
za predsednico:
Marija Ternar, roj. 1960
Jagodišče 22
9232 Črenšovci
 
za namestnico predsednice:
Karin Ščap Gubič, roj. 1968
Lendavske Gorice 241c
9220 Lendava
 
za člana:
Franc Šandor, roj. 9. 4. 1956
Glavna ulica 88
9220 Lendava
 
za namestnika člana:
Stanko Sobočan, roj. 1960
Trgovišče 8
2274 Velika Nedelja
 
za člana:
Sven Sarjaš, roj. 13. 1. 1977
Gosposko 30
9232 Črenšovci
 
za namestnika člana:
Robert Tkalčič, roj. 6. 2. 1976
Gomilica 45/a
9224 Turnišče
 
za člana:
Jože Vidič, roj. 24. 2. 1936
Kidričeva 31
9220 Lendava
 
za namestnika člana:
Jožef Cigan, roj. 27. 11. 1962
Srednja Bistrica 4
9232 Črenšovci
 
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Ormož, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Ivanjkovci, Kog, Miklavž pri Ormožu, Ormož, Podgorci, Središče ob Dravi, Tomaž pri Ormožu, Velika Nedelja (sedež: Ormož), se imenujejo:
 
za predsednika:
Janko Keček, roj. 1950
Hardek 25a,
2270 Ormož
 
za namestnika predsednika:
Valter Vindiš, roj. 1962
Šardinje 33
2270 Ormož
 
za člana:
Ivan Brumen, roj. 5. 7. 1957
Sp. Ključarovci 32
2274 Velika Nedelja
 
za namestnika člana:
Martin Hebar, roj. 16. 5. 1964
Strmec pri Ormožu 3
2274 Strmec pri Ormožu
 
za člana:
Miroslav Tramšek, roj. 25. 10. 1941
Miklavž 23
2275 Miklavž pri Ormožu
 
za namestnika člana:
Dušan Cvetko, roj. 31. 1. 1960
Mihovci 19
2274 Velika Nedelja
 
za članico:
Marta Hlebec, roj. 14. 11. 1948
Kog 107
2276 Kog
 
za namestnika članice:
Roman Medik, roj. 13. 1. 1970
Obrež 61/a
2277 Središče ob Dravi
 
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje:: občina Ljutomer, ki obsega območje krajevnih skupnosti (na dan sprejema zakona 23. 9. 1992): Železne Dveri, Stročja vas, Stara Cesta, Radoslavci, Cezanjovci, Bučkovci, Cven, Križevci pri Ljutomeru, Ljutomer, Logarovci - Berko
 
za predsednika:
Oton Nemec, roj. 5. 4. 1955
Kidričeva 66
9240 Ljutomer
 
za člana:
Ludvik Filipič, roj. 24. 7. 1951
Bodislavci 51
9243 Mala Nedelja
 
za namestnika člana:
Roman Markrab, roj. 10. 5. 1966
Ivana Kavčiča 6
9240 Ljutomer
 
za člana:
Valentin Odar, roj. 7. 1. 1956
Kidričeva 47
9240 Ljutomer
 
za namestnika člana:
Daniel Vargazon, roj. 28. 8. 1963
Cven 14
9240 Ljutomer
 
za člana:
Ivan Vladimir Šumak, roj. 9. 4. 1930
Grossmanova 6
9240 Ljutomer
 
za namestnico člana:
Marija Gjerkeš - Dugonik
Aškerčeva 1
9240 Ljutomer
 
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Murska Sobota, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Krog, Rogašovci, Kuzma, Gornji Petrovci, Čepinci, Šalovci, Hodoš, Križevci, Mačkovci, Grad, Pertoča, Prosenjakovci, Ratkovci, Bodonci, Cankova, Selo - Fokovci, Zenkovci, Puconci, Šulinci, Martjanci, Brezovci, Gederovci, Tišina (sedež: Murska Sobota), se imenujejo:
 
za predsednika:
Stanislav Jug
Korovci 21/a
9261 Cankova
 
za namestnika predsednika:
Emerik Benko, roj. 1941
S. Rozmana 3,
9000 Murska Sobota
 
za člana:
Silvo Šarkanj, roj. 9. 8. 1968
Dolnji Slaveči 3/a
9264 Grad
 
za namestnika člana:
Jože Mencigar, roj. 11. 3. 1959
Pertoča 40a
9262 Rogašovci
 
za člana:
Ludvik Filo, roj. 9. 7. 1949
Miklošičeva 53
9000 Murska Sobota
 
za namestnika člana:
Tibor Vőrőš, roj. 3. 11. 1983
Središče 23
9207 Prosenjakovci
 
za člana:
Leopold Crnkovič, roj. 23. 10. 1949
Puconci 55
9201 Puconci
 
za namestnika člana:
Miran Šinko, roj. 31. 3. 1981
Skakovci 37
9261 Cankova
 
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Murska Sobota, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Melinci, Ižakovci, Dokležovje, Bakovci, Lipa, Beltinci, Bogojina, Bratonci, Gančani, Tešanovci, Moravci, Rakičan, Lipovci, Lendavska, Park, Alija Kardoša, Borisa Kidriča, partizan, Černelavci, Turopolje (sedež: Murska Sobota), se imenujejo:
 
za predsednika:
Dezider Novak, roj. 1949
Jakobovo naselje 11
9000 Murska Sobota
 
za namestnika predsednika:
Milan Banič, roj. 1940
Ob Progi 73
9000 Murska Sobota
 
za člana:
Drago Šiftar, roj. 29. 5. 1956
Aškerčeva 5
900 Murska Sobota
 
za namestnico člana:
Monika Kuzma, roj. 5. 1. 1984
Gančani 155
9231 Beltinci
 
za člana:
Tibor Cigut, roj. 5. 7. 1959
Kardoševa 8
9000 Murska Sobota
 
za namestnika člana:
Dejan Klemenčič, roj. 1975
Glavna ulica 107
9231 Beltinci
 
za člana:
Franc Pelcl, roj. 15. 9. 1952
Stara ulica 1
9000 Murska Sobota
 
za namestnico člana:
Alenka Ratnik, roj. 6. 4. 1968
Zelena 3
9000 Murska Sobota
 
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Gornja Radgona, ki obsega območje krajevnih skupnosti (na dan sprejema zakona 23. 9. 1992): Apače, Ivanjci, Negova, Spodnja Ščavnica, Stogovci, Videm, Radenci, Gornja Radgona, Kapela, Črenjševci - Zbigovci ter naselje Bolehnečici (sedež: Gornja Radgona), se imenujejo:
 
za predsednico:
Majda Bakan Šiftar, roj. 1951
Mladinska 9,
9250 Gornja Radgona
 
za namestnico predsednice:
Lidija Domanjko, roj. 13. 2. 1980
Paričnjak 12
9252 Radenci
 
za članico:
Nataša Toplak, roj. 9. 10. 1977
Boračeva 14/c
9252 Radenci
 
za namestnico članice:
Vesna Kotnik Kajdič, roj. 27. 3. 1967
Črešnjevci 152a
9250 Gornja Radgona
 
za člana:
Anton Sečko, roj. 25. 7. 1963
Ulica Nikole Tesla 12
9252 Radenci
 
za namestnico člana:
Branko Kocbek, roj. 1. 11. 1960
Sp. Ščavnica 6
9250 Gornja Radgona
 
za člana:
Vladimir Mauko, roj. 13. 3. 1976
Norički vrh 13
9250 Gornja Radgona
 
za namestnico člana:
Dušica Berič
Korotanska 5
9252 Radenci
 
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Lenart, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Jurovski Dol, Zgornja Ščavnica, Lokavec, Cerkvenjak, Gradišče v Slovenskih Goricah, Benedikt v Slovenskih Goricah, Lenart v Slovenskih Goricah, Voličina (sedež: Lenart), se imenujejo:
 
za predsednico:
Breda Cerjak Firbas, roj. 1957
Jurovska 10,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah
 
za namestnico predsednice:
Renata Trajbar
Maistrova 5
2230 Lenart v Slovenskih Goricah
 
za člana:
Avgust Zavernik, roj. 26. 7. 1961
Trubarjeva 3
2234 Benedikt
 
za namestnika člana:
Viktor Kapl, roj. 24. 4. 1956
Dražen vrh 56
2233 Sveta Ana
 
za člana:
Ivan Vela, roj. 19. 6. 1943
Zg. Ščavnica 12
2233 Sveta Ana
 
za namestnika člana:
Ivan Černčec
Jurčičeva 4
2230 Lenart v Slovenskih Goricah
 
za člana:
Janez Kocbek, roj. 16. 2. 1959
Ob Gozdu 30
2230 Lenart
 
za namestnico člana:
Milena Zorko Repič, roj. 16. 5. 1973
Štajngrova 15
2234 Benedikt
 
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: občina Pesnica, ki obsega območje krajevnih skupnosti (na dan sprejema zakona 23. 9. 1992): Ceršak, Jakobski dol, Jarenina, Pesnica pri Mariboru, Sladki vrh, Svečina, Šentilj v Slovenskih goricah, Velka, Zgornja Kungota, Spod
 
za predsednico:
Ksenija Lorenčič
Trg Dušan Kvedra 12
2000 Maribor
 
za namestnico predsednice:
Karmen Kramberger, roj. 26. 12. 1964
Jareninski dol 33/d
2221 Jarenina
 
za člana:
Franc Šumenjak, roj. 12. 1. 1949
Jareninski vrh 35
2221 Jarenina
 
za namestnika člana:
Anton Škamlec, roj. 1960
Plač 23
2201 Zg. Kungota
 
za člana:
Stanko Polanec, roj. 29. 8. 1940
Dolnja Počehova 16c
221 Pesnica pri Mariboru
 
za namestnika člana:
Janez Horvat
Dol. Počeljava 12/a
2211 Pesnica pri Mariboru
 
za člana:
Andrej Pregl, roj. 18. 6. 1968
Jareninski dol 43
2221 Jarenina
 
za namestnico člana:
Lea Osovnikar, roj. 2. 5. 1981
Maistrova 5
2212 Šentilj
 
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Trnovska vas, Vitomarci, Destrnik, Juršinci, Heroja Lacka - Rogoznica, Grajena, Polenšak, Dornava, Gorišnica, Markovci (sedež: Ptuj), se imenujejo:
 
za predsednico:
Milena Vajda, roj. 1955
Orešje 124,
2250 Ptuj
 
za namestnika predsednice:
Martin Graj, roj. 1949
Vintarovci 41
2253 Destrnik
 
za člana:
Milan Petek, roj. 30. 3. 1956
Grajena 37/a
2250 Ptuj
 
za namestnika člana:
Slavko Vesenjak, roj. 19. 4. 1981
Gajevci 26
2272 Gorišnica
 
za člana:
Vekoslav Čagran, roj. 20. 1. 1958
Tibolci 22
2272 Gorišnica
 
za namestnika člana:
Stanislav Lepej, roj. 16. 3. 1942
Na jasi 15
2250 Ptuj
 
za člana:
Denis Murat, roj. 19. 11. 1980
Prerad 44/a
2257 Polenšak
 
za namestnika člana:
Franc Obran, roj. 2. 5. 1959
Zabovci 35
2281 Markovci
 
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih skupnosti (na dan sprejema zakona 23. 9. 1992): Bratje Reš, Boris Ziherl, Olga Meglič, Franc Osojnik, Jože Potrč, Dušan Kveder, Ivan Spolenak, Tone Žnidarič, Hajdina, Budina - Brstje
 
za predsednico:
Albina Hrnec Pečnik, roj. 1962
Kicar 20/c
2250 Ptuj
 
za namestnika predsednice:
Tomaž Neudaver
Ob Grajeni 4
2250 Ptuj
 
za članico:
Dragica Palčič, roj. 23. 2. 1954
Arbajterjeva 1
2250 Ptuj
 
za namestnika članice:
Peter Pribožič, roj. 1. 1. 1950
Ormoška 89
2250 Ptuj
 
za člana:
Igor Majnik, roj. 15. 5. 1952
Orešje 110
2250 Ptuj
 
za namestnika člana:
Maks Lečnik, roj. 3. 6. 1966
Apače 239
2324 Lovrenc na Dravskem polju
 
za člana:
Boris Gornik, roj. 7. 5. 1939
Prešernova 28
2250 Ptuj
 
za namestnika člana:
Robert Muhič, roj. 3. 11. 1941
Ul. Heroja Lacka 5
2250 Ptuj
 
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki obsega, po stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) 23. septembra 1992, naslednje območje: del občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Cirkovce, Cirkulane, Dolena, Kidričevo, Leskovec, Lovrenc na Dravskem polju, Majšperk, Podlehnik, Ptujska Gora, Stoperce, Videm pri Ptuju, Zavrč, Žetale (sedež: Ptuj), se im
 
za predsednico:
Biserka Rojic, roj. 1954
Kettejeva ulica 19
2250 Ptuj
 
za namestnico predsednice:
Marija Krajnc, roj. 1961
Maistrova 7
2250 Ptuj
 
za člana:
Marjan Germovšek, roj. 6. 10. 1956
Krčevina pri Vurbergu 152/a
2250 Ptuj
 
za namestnico člana:
Tanja Kotnik, roj. 16. 2. 1978
Apače 220
2324 Lovrenc na Dravskem polju
 
za člana:
Anton Habjanič, roj. 17. 8. 1977
Ob gozdu 4
2325 Kidričevo
 
za namestnico člana:
Andreja Novak, roj. 1959
Medvedce 9
2322 Majšperk
 
za članico:
Saša Murko, roj. 15. 4. 1962
Majšperk 60/a
2322 Majšperk
 
za namestnika članice:
Dragomir Murko, roj. 16. 4. 1961
Majšperk 60a
2322 Majšperk
Št. 3-3/00 01 do 08/06
Ljubljana, dne 13. decembra 2006
Predsednik Državne volilne komisije
Anton Gašper Frantar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti