Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2006 z dne 14. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2006 z dne 14. 12. 2006

Kazalo

5490. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov, stran 14512.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
1. člen
V Pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 35/05, 73/05, 100/05, 26/06 in 92/06) se v 1. členu besedilo ''Direktive Komisije 2006/65/ES z dne 19. julija 2006 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki za namen prilagoditve prilog II in III k Direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 198 z dne 20. 7. 2006, str. 11)'' nadomesti z besedilom ''Direktive Komisije 2006/78/ES z dne 29. septembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi izdelki zaradi prilagoditve Priloge II k tej direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 271 z dne 30. 9. 2006, str. 56)''.
2. člen
Dobavitelji kozmetičnih proizvodov morajo najpozneje do 30. marca 2007 uskladiti sestavo kozmetičnih proizvodov z Direktivo 2006/78/ES.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-4/2006-UK
Ljubljana, dne 22. novembra 2006
EVA 2006-2711-0185
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje