Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2006 z dne 5. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2006 z dne 5. 12. 2006

Kazalo

5340. Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (DP2007-A), stran 13277.

Na podlagi 2. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter osmega odstavka 166. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. novembra 2006 sprejel
S P R E M E M B E P R O R A Č U N A
Republike Slovenije za leto 2007 (DP2007-A)
Te spremembe proračuna začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začnejo izvrševati z dnem, ko se začne uporabljati Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06).
Št. 411-01/05-81/7
Ljubljana, dne 20. novembra 2006
EPA 1094-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.