Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

5231. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2006 v Občini Železniki, stran 13012.

P O R O Č I LO
o izidu lokalnih volitev 2006 v Občini Železniki
Od 5374-ih volilnih upravičencev se je volitev udeležilo 3350 volivcev, kar predstavlja 62,34%-no udeležbo.
 
I. IZID GLASOVANJA ZA ŽUPANA
Pri volitvah za župana je bilo oddanih 3350 glasovnic, od tega je bilo neveljavnih 72 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. ALEŠ ŽUMER 278 glasov 8,48%
2. JURE KAVČIČ 286 glasov 8,72%
3. MIHAEL PREVC 2714 glasov 82,79%
Občinska volilna komisija je skladno z določbo 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana izvoljen naslednji kandidat: MIHAEL PREVC, roj. 30. 9. 1957, Dražgoše 6a, Železniki.
 
II. IZID GLASOVANJA ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA
Pri volitvah članov občinskega sveta je bilo oddanih 3349 glasovnic, od tega je bilo neveljavnih 140 glasovnic.
Posamezne liste kandidatov so v posameznih volilnih enotah prejele naslednje število glasov:
+-------+-----------------------------------+--------------------------------+
|Št.  |Ime liste             |     Število glasov     |
|liste |                  |                |
+-------+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
|    |                  | I. VE| II. VE|III. VE| Skupaj|
+-------+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
|1.   |Nova Slovenija – krščanska lj.   |   87|   108|   62|  257|
|    |stranka (N.Si)           |    |    |    |    |
+-------+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
|2.   |Akacije              |   33|    |    |   33|
+-------+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
|3.   |Svet pod Ratitovcem        |  161|   130|   76|  367|
+-------+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
|4.   |DeSUS – Demokratična stranka upok. |  111|   53|   43|  207|
|    |Slovenije             |    |    |    |    |
+-------+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
|5.   |Zveza neodvisnih Slovenije     |  152|   79|  166|  397|
+-------+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
|6.   |Slovenska demokratska stranka – SDS|  162|   161|  180|  503|
+-------+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
|7.   |Socialni demokrati – SD      |  210|   63|   63|  336|
+-------+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
|8.   |SLS – Slovenska ljudska stranka  |  323|   309|  477|  1109|
+-------+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
|    |SKUPAJ               |  1239|   903|  1067|  3209|
+-------+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljenih 5 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov, glede na dobljeno število glasov in izračunan količnik v volilni enoti, pripadli naslednji mandati:
 
  VOLILNA ENOTA 01
  Št. mandatov: 7 količnik: 177.00
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
| Glasov| % gl.|Mand.|    %| Št.|Ime liste                |
|    |   |   | ostan.|   |                    |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
|   87| 7.02|  0|  49.15|  1|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |
|    |   |   |    |   |STRANKA (N.Si)             |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
|   33| 2.66|  0|  18.64|  2|AKACIJE                 |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
|  161| 12.99|  0|  90.96|  3|SVET POD RATITOVCEM           |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
|  111| 8.96|  0|  62.71|  4|DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA      |
|    |   |   |    |   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE          |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
|  152| 12.27|  0|  85.88|  5|ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE       |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
|  162| 13.08|  0|  91.53|  6|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS   |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
|  210| 16.95|  1|  18.64|  7|SOCIALNI DEMOKRATI – SD         |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
|  323| 26.07|  1|  82.49|  8|SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA     |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
 
  VOLILNA ENOTA 02
  Št. mandatov: 5 količnik: 180.60
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
| Glasov| % gl.|Mand.|    %| Št.|Ime liste                |
|    |   |   | ostan.|   |                    |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
|  108| 11.96|  0|  59.80|  1|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |
|    |   |   |    |   |STRANKA (N.Si)             |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
|  130| 14.40|  0|  71.98|  3|SVET POD RATITOVCEM           |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
|   53| 5.87|  0|  29.35|  4|DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA      |
|    |   |   |    |   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE          |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
|   79| 8.75|  0|  43.74|  5|ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE       |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
|  161| 17.83|  0|  89.15|  6|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS   |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
|   63| 6.98|  0|  34.88|  7|SOCIALNI DEMOKRATI – SD         |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
|  309| 34.22|  1|  71.10|  8|SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA     |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
 
  VOLILNA ENOTA 03
  Št. mandatov: 5 količnik: 213.40
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
| Glasov| % gl.|Mand.|    %| Št.|Ime liste                |
|    |   |   | ostan.|   |                    |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
|   62| 5.81|  0|  29.05|  1|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |
|    |   |   |    |   |STRANKA (N.Si)             |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
|   76| 7.12|  0|  35.61|  3|SVET POD RATITOVCEM           |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
|   43| 4.03|  0|  20.15|  4|DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA      |
|    |   |   |    |   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE          |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
|  166| 15.56|  0|  77.79|  5|ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE       |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
|  180| 16.87|  0|  84.35|  6|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS   |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
|   63| 5.90|  0|  29.52|  7|SOCIALNI DEMOKRATI – SD         |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
|  477| 44.70|  2|  23.52|  8|SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA     |
+-------+------+-----+--------+-----+----------------------------------------+
V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se preostalih 12 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine, na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 17 (d´Hontov sistem), je zaporedje najvišjih 17 količnikov naslednje:
+----------+---------+----+--------------------------------------------+
|Zap. št. |Količnik |Št. |Ime liste                  |
+----------+---------+----+--------------------------------------------+
|1     |1109.00 |8  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |
+----------+---------+----+--------------------------------------------+
|2     |554.50  |8  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |
+----------+---------+----+--------------------------------------------+
|3     |503.00  |6  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS     |
+----------+---------+----+--------------------------------------------+
|4     |397.00  |5  |ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE         |
+----------+---------+----+--------------------------------------------+
|5     |369.67  |8  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |
+----------+---------+----+--------------------------------------------+
|6     |367.00  |3  |SVET POD RATITOVCEM             |
+----------+---------+----+--------------------------------------------+
|7     |336.00  |7  |SOCIALNI DEMOKRATI – SD           |
+----------+---------+----+--------------------------------------------+
|8     |277.25  |8  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |
+----------+---------+----+--------------------------------------------+
|9     |257.00  |1  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |
|     |     |  |(N.Si)                   |
+----------+---------+----+--------------------------------------------+
|10    |251.50  |6  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS     |
+----------+---------+----+--------------------------------------------+
|11    |221.80  |8  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |
+----------+---------+----+--------------------------------------------+
|12    |207.00  |4  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV  |
|     |     |  |SLOVENIJE                  |
+----------+---------+----+--------------------------------------------+
|13    |198.50  |5  |ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE         |
+----------+---------+----+--------------------------------------------+
|14    |184.83  |8  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |
+----------+---------+----+--------------------------------------------+
|15    |183.50  |3  |SVET POD RATITOVCEM             |
+----------+---------+----+--------------------------------------------+
|16    |168.00  |7  |SOCIALNI DEMOKRATI – SD           |
+----------+---------+----+--------------------------------------------+
|17    |167.67  |6  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS     |
+----------+---------+----+--------------------------------------------+
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Železniki dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, izračunanih po prej navedenem sistemu, in številom mandatov, ki so jih že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se delijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah:
+----------+--------------------------------------------+---+
|Št. liste |Ime liste                  | VE|
+----------+--------------------------------------------+---+
|1     |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 2|
|     |(N.Si)                   |  |
+----------+--------------------------------------------+---+
|3     |SVET POD RATITOVCEM             | 1|
+----------+--------------------------------------------+---+
|3     |SVET POD RATITOVCEM             | 2|
+----------+--------------------------------------------+---+
|4     |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV  | 1|
|     |SLOVENIJE                  |  |
+----------+--------------------------------------------+---+
|5     |ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE         | 1|
+----------+--------------------------------------------+---+
|5     |ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE         | 3|
+----------+--------------------------------------------+---+
|6     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS     | 1|
+----------+--------------------------------------------+---+
|6     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS     | 2|
+----------+--------------------------------------------+---+
|6     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS     | 3|
+----------+--------------------------------------------+---+
|7     |SOCIALNI DEMOKRATI – SD           | 3|
+----------+--------------------------------------------+---+
|8     |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       | 1|
+----------+--------------------------------------------+---+
|8     |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       | 2|
+----------+--------------------------------------------+---+
Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, v kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo.
Člani Občinskega sveta Občine Železniki, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006, so:
+---+------------------+-----------------+-----------------------------------+
|VE |Ime in priimek  |Naslov      |Ime liste             |
+---+------------------+-----------------+-----------------------------------+
|1 |Gregor HABJAN,  |Dašnica 124,   |Svet pod Ratitovcem        |
|  |dr. med.     |Železniki    |                  |
+---+------------------+-----------------+-----------------------------------+
|1 |Florijan TAVČAR  |Racovnik 4,   |DeSUS – Demokratična stranka    |
|  |         |Železniki    |upokojencev Slovenije       |
+---+------------------+-----------------+-----------------------------------+
|1 |Peter MESEC    |Na Kresu 3,   |Zveza neodvisnih Slovenije     |
|  |         |Železniki    |                  |
+---+------------------+-----------------+-----------------------------------+
|1 |Alojz DEMŠAR   |Log 36, Železniki|Slovenska demokratska stranka –  |
|  |         |         |SDS                |
+---+------------------+-----------------+-----------------------------------+
|1 |Franc ŽABERL   |Na plavžu 46,  |Socialni demokrati – SD      |
|  |         |Železniki    |                  |
+---+------------------+-----------------+-----------------------------------+
|1 |Janez FERLAN   |Na Kresu 30,   |SLS – Slovenska ljudska stranka  |
|  |         |Železniki    |                  |
+---+------------------+-----------------+-----------------------------------+
|1 |Marko GASSER   |Dašnica 113,   |SLS – Slovenska ljudska stranka  |
|  |         |Železniki    |                  |
+---+------------------+-----------------+-----------------------------------+
|2 |Janez THALER   |Selca 7, Selca  |Nova Slovenija – krščanska ljudska |
|  |         |         |stranka (N.Si)           |
+---+------------------+-----------------+-----------------------------------+
|2 |Anka RAKOVEC   |Selca 19, Selca |Svet pod Ratitovcem        |
+---+------------------+-----------------+-----------------------------------+
|2 |Mateja BOGATAJ  |Kališe 4,    |Slovenska demokratska stranka –  |
|  |         |Železniki    |SDS                |
+---+------------------+-----------------+-----------------------------------+
|2 |Jernej BEŠTER   |Dolenja vas 49, |SLS – Slovenska ljudska stranka  |
|  |         |Selca      |                  |
+---+------------------+-----------------+-----------------------------------+
|2 |Mirko BERCE    |Lajše 12, Selca |SLS – Slovenska ljudska stranka  |
+---+------------------+-----------------+-----------------------------------+
|3 |Janez HABJAN   |Zali Log 33,   |Zveza neodvisnih Slovenije     |
|  |         |Železniki    |                  |
+---+------------------+-----------------+-----------------------------------+
|3 |Peter PREZELJ   |Davča 46,    |Slovenska demokratska stranka –  |
|  |         |Železniki    |SDS                |
+---+------------------+-----------------+-----------------------------------+
|3 |Jože PREZL    |Zali Log 55,   |Socialni demokrati – SD      |
|  |         |Železniki    |                  |
+---+------------------+-----------------+-----------------------------------+
|3 |Marko KOS     |Dražgoše 51,   |SLS – Slovenska ljudska stranka  |
|  |         |Železniki    |                  |
+---+------------------+-----------------+-----------------------------------+
|3 |Borislav     |Spodnja Sorica  |SLS – Slovenska ljudska stranka  |
|  |JENSTERLE     |32, Sorica    |                  |
+---+------------------+-----------------+-----------------------------------+
 
III. IZID GLASOVANJA ZA ČLANE SVETA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
KRAJEVNA SKUPNOST DAVČA
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1
1. ŠTEFKA JERAM 99
2. TOMAŽ DERLINK 89
3. SIMEON PETERNELJ 56
4. ZDENKA KEJŽAR 71
5. FRANC PETERNELJ 32
6. MARIJA PETERNELJ 38
7. FRANC PREZELJ 91
8. BOŽO PREZELJ 84
9. JERNEJ ČEMAŽAR 82
10. IGOR KEJŽAR 100
Člani sveta Krajevne skupnosti Davča, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006, so:
1. IGOR KEJŽAR, DAVČA 71, ŽELEZNIKI
2. ŠTEFKA JERAM, DAVČA 63, ŽELEZNIKI
3. FRANC PREZELJ, DAVČA 51, ŽELEZNIKI
4. TOMAŽ DERLINK, DAVČA 18, ŽELEZNIKI
5. BOŽO PREZELJ, PODPOREZEN 6, ŽELEZNIKI
6. JERNEJ ČEMAŽAR, DAVČA 49, ŽELEZNIKI
7. ZDENKA KEJŽAR, DAVČA 17, ŽELEZNIKI
 
KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1
1. FRANCI PIBERNIK 109
2. BORIS EGART 153
3. NANDE HAŠIČ 75
4. JERNEJ BEŠTER 156
5. MIRA POGAČNIK 102
6. JANEZ ŠTALEC 132
7. ALENKA ŠINK 96
8. IZIDOR ŠOLAR 131
9. JANEZ RAKOVEC 120
10. BOJANA KALAN 83
Člani sveta Krajevne skupnosti Dolenja vas, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006, so:
1. JERNEJ BEŠTER, DOLENJA VAS 49, SELCA
2. BORIS EGART, DOLENJA VAS 110, SELCA
3. JANEZ ŠTALEC, DOLENJA VAS 105, SELCA
4. IZIDOR ŠOLAR, DOLENJA VAS 62, SELCA
5. JANEZ RAKOVEC, DOLENJA VAS 46, SELCA
6. FRANCI PIBERNIK, DOLENJA VAS 28a, SELCA
7. MIRA POGAČNIK, DOLENJA VAS 56, SELCA
 
KRAJEVNA SKUPNOST DRAŽGOŠE – RUDNO
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1
1. JURIJ ŠOLAR 51
2. MARKO KOS 76
3. MARIJA LUŠINA 40
VOLILNA ENOTA 2
1. ANDREJA ŠOLAR 51
2. STANISLAV JELENC 35
3. MARJAN JELENC 35
VOLILNA ENOTA 3
1. ANA FAJFAR 110
2. JOŽE DEMŠAR 85
3. ANTON DEMŠAR, ml. 68
4. MITJA BEVC 67
Člani sveta Krajevne skupnosti Dražgoše – Rudno, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006, so:
1. MARKO KOS, DRAŽGOŠE 51, ŽELEZNIKI
2. JURIJ ŠOLAR, DRAŽGOŠE 44, ŽELEZNIKI
3. ANDREJA ŠOLAR, DRAŽGOŠE 22, ŽELEZNIKI
4. STANISLAV JELENC*, DRAŽGOŠE 3, ŽELEZNIKI
5. ANA FAJFAR, RUDNO 12, ŽELEZNIKI
6. JOŽE DEMŠAR, RUDNO 50, ŽELEZNIKI
7. ANTON DEMŠAR, ml., RUDNO 45, ŽELEZNIKI
* izvoljen z žrebom
 
KRAJEVNA SKUPNOST SELCA
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1
1. TOMAŽ TRPIN 26
VOLILNA ENOTA 2
1. BOJAN PFAJFAR 63
VOLILNA ENOTA 3
1. FRANC PEGAM 47
VOLILNA ENOTA 4
1. ALOJZ BOŽIČ 26
VOLILNA ENOTA 5
1. BARBARA BERCE 42
2. MARTINA GOLIJA 90
VOLILNA ENOTA 6
1. FRANCI DEMŠAR 111
2. MARKO NASTRAN 105
3. ANTON LUZNAR 159
Člani sveta Krajevne skupnosti Selca, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006, so:
1. TOMAŽ TRPIN, KALIŠE 15, ŽELEZNIKI
2. BOJAN PFAJFAR, LAJŠE 3, SELCA
3. FRANC PEGAM, ZABREKVE 7, SELCA
4. ALOJZ BOŽIČ, GOLICA 6, SELCA
5. MARTINA GOLIJA, SELCA 86, SELCA
6. BARBARA BERCE*, SELCA 100, SELCA
7. ANTON LUZNAR, SELCA 166, SELCA
8. FRANCI DEMŠAR, SELCA 50, SELCA
9. MARKO NASTRAN, SELCA 32, SELCA
* pokojna
 
KRAJEVNA SKUPNOST SORICA
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1
1. FRANC KEJŽAR 164
2. LUCIJA GOLJA 94
3. JANA EGART 92
4. PRIMOŽ PINTAR 157
5. JANEZ ŠUBIC 111
6. TOMAŽ ČUFER 82
7. JOŽICA GROHAR 133
8. SIMON FAJFAR 77
9. MATJAŽ ČEMAŽAR 173
10. JANEZ JENSTERLE 141
11. PETER ČUFER 62
12. ANA GOLJA 48
13. DARKO GARTNER 96
14. ANJA ČUFAR 39
Člani sveta Krajevne skupnosti Sorica, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006, so:
1. MATJAŽ ČEMAŽAR, ZG. SORICA 74, SORICA
2. FRANC KEJŽAR, ZG. SORICA 73, SORICA
3. PRIMOŽ PINTAR, SP. SORICA 8, SORICA
4. JANEZ JENSTERLE, SP. DANJE 15, SORICA
5. JOŽICA GROHAR, ZG. SORICA 15, SORICA
6. JANEZ ŠUBIC, SP. SORICA 4, SORICA
7. DARKO GARTNER, ZG. SORICA 52, SORICA
 
KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNIKI
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1
1. MARTIN PINTAR 140
VOLILNA ENOTA 2
1. MIRAN BENEDIČIČ 229
VOLILNA ENOTA 3
1. KARLO JURIĆ 328
2. VANJA HABJAN 449
VOLILNA ENOTA 4
1. JANJA KALAN MARKELJ 199
2. VILJEM RANT 211
VOLILNA ENOTA 5
1. STANISLAV HAJDINJAK 78
VOLILNA ENOTA 6
1. JANEZ RANT, ml. 74
2. VILKO KAVČIČ 106
VOLILNA ENOTA 7
1. JURIJ DEMŠAR 114
VOLILNA ENOTA 8
1. FRANC JELENC 43
2. JANEZ ŠUŠTAR 20
VOLILNA ENOTA 9
1. FRANC KAVČIČ 84
Člani sveta Krajevne skupnosti Železniki, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006, so:
1. MARTIN PINTAR, NA PLAVŽU 66, ŽELEZNIKI
2. MIRAN BENEDIČIČ, RACOVNIK 53, ŽELEZNIKI
3. VANJA HABJAN, DAŠNICA 159, ŽELEZNIKI
4. KARLO JURIĆ, NA KRESU 14, ŽELEZNIKI
5. VILJEM RANT, ČEŠNJICA 12b, ŽELEZNIKI
6. JANJA KALAN, MARKELJ LOG 77, ŽELEZNIKI
7. STANISLAV HAJDINJAK, STUDENO 35, ŽELEZNIKI
8. VILKO KAVČIČ, ZALI LOG 6b, ŽELEZNIKI
9. JURIJ DEMŠAR, MARTINJ VRH 37, ŽELEZNIKI
10. FRANC JELENC, SMOLEVA 1, ŽELEZNIKI
11. FRANC KAVČIČ, PODLONK 1, ŽELEZNIKI
Št. OVK-P/2006
Železniki, dne 26. oktobra 2006
Občinska volilna komisija Občine Železniki
Češnjica 48, 4228 Železniki
 
Predsednica OVK
Občine Železniki
Klavdija Ana Magič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti