Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

5209. Statutarni sklep, stran 12995.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in vse nadaljnje spremembe in dopolnitve) je Občinski svet Občine Makole na 1. seji dne 6. 11. 2006 sprejel naslednji
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
S tem statutarnim sklepom se urejajo najpomembnejša vprašanja, ki so pomembna za delovanje Občine Makole do sprejetja statuta in drugih splošnih aktov za posamezna področja iz njene pristojnosti.
2. člen
Občina Makole je temeljna lokalna samoupravna skupnost, ustanovljena za naselja, določena z zakonom.
Začasni sedež Občine Makole je na naslovu Makole 42.
Občina Makole ima začasni pečat okrogle oblike premera 35 mm. V zgornjem loku je napis OBČINA MAKOLE, v spodnjem pa MAKOLE.
3. člen
Do sprejema statuta in ureditve posameznih zadev iz pristojnosti občine s splošnimi akti se smiselno uporabljajo vsi veljavni splošni predpisi Občine Slovenska Bistrica, ki niso v nasprotju z ustavo, veljavno zakonodajo in tem sklepom.
4. člen
Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor.
5. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnostih občine.
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed članov občinskega sveta. Komisija ima tri člane.
Občinski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in odbore kot svoja delovna telesa.
6. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje, nima pa pravice glasovanja.
7. člen
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Imenuje ga občinski svet. Ima predsednika in dva člana.
8. člen
Ta statutarni sklep se uporablja do sprejetja statuta občine, vendar ne več kot tri (3) mesece po sprejemu. Veljati začne takoj, ko ga sprejme občinski svet, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 20-SKL-002 -1/2006
Makole, dne 6. novembra 2006
Župan
Občine Makole
Alojz Gorčenko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti