Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

5203. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Podcenter za ravnanje z odpadki in deponija inertnih odpadkov Vranoviči, stran 12991.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/2) in 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Črnomelj dne 21. novembra 2006 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Podcenter za ravnanje z odpadki in deponija inertnih odpadkov Vranoviči
1.
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju OLN) Podcenter za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju PCRO) in deponija inertnih odpadkov (v nadaljevanju DIO) Vranoviči.
Predlog OLN je izdelal TOPOS d.o.o. pod št. 01/06 – OLN v oktobru 2006 in se nanaša na preureditev III. faze deponije komunalnih odpadkov v 1. fazo DIO ter ureditev PCRO in 2. faze DIO na zemljišču zahodno od obstoječe deponije komunalnih odpadkov. Na PCRO je predvideno stiskanje in prekladanje preostanka nenevarnih odpadkov, nov zbirno reciklažni center za odpadke ter predviden prostor za kompostiranje bioloških odpadkov in sortiranje ostalih odpadkov. Vzporedno je predvidena izgradnja potrebne infrastrukture, upravnega objekta in pomožnih objektov in naprav (tehtnica, kontrolni objekt ipd.).
2.
Predlog bo razgrnjen na sedežu Občine Črnomelj v delovnem času občinske uprave.
Predlog bo razgrnjen 30 dni po začetku veljavnosti tega sklepa.
3.
Med javno razgrnitvijo predloga se skliče javna obravnava, ki bo v sredo, 20. decembra 2006, ob 15. uri v sejni sobi črnomaljskega gradu, Trg svobode 3, Črnomelj. Javno obravnavo organizira Občina Črnomelj, ki tudi zagotovi potrebne strokovne razlage.
O razgrnitvi ter kraju in času javne obravnave se mora javnost obvestiti tudi na krajevno običajen način vsaj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
4.
Pisne pripombe in predloge na predlog podajo zainteresirani na naslov; Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5.
Ta sklep začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-06-8/2005
Črnomelj, dne 21. novembra 2006
Župan
Občine Črnomelj:
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti