Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

5188. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2006, stran 12972.

Na podlagi 99., 150., 150.b člena in prvega odstavka 397. člena v zvezi s četrto alineo četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. novembra 2006 sprejel
S K L E P
o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2006
I.
V skladu s 150. in 150.b členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se pokojnine od 1. januarja 2006 uskladijo tako, da se povečajo za 1%.
II.
Za odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 2004, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 106/05).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2005, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 20/06), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2006.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2006 dalje, se odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od tedaj dalje, če je pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami nižja kot bi bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2006.
III.
Za odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 2004, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 106/05).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2005, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 20/06), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2006.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2006 dalje, se odmerijo od najvišje pokojninske osnove, veljavne od tedaj dalje, če pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami presega znesek pokojnine, kot bi bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2006.
IV.
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom 116. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 65/00).
V.
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa, se uskladijo v skladu s 390. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju tudi vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po 102. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).
VI.
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa, se v skladu z 99. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju uskladijo tudi nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasna nadomestila, delne invalidske pokojnine in nadomestila za invalidnost, pri čemer se datum nastanka invalidnosti šteje za datum uveljavitve pravice do nadomestila.
VII.
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa, se uskladijo tudi nadomestila iz invalidskega zavarovanja, uveljavljena v skladu s prvim odstavkom 397. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih, osnova za odmero dodatka k pokojnini po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list RS, št. 45/92 in 18/01) ter akontacije pokojnin, ki jih zavod izplačuje po Odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ (Uradni list RS, št. 26/91).
VIII.
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa, uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na novo odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic, veljavne od 1. januarja 2006 oziroma prejemnikom tujih pokojnin uskladi za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v II. točki tega sklepa, varstveni dodatek pa se na novo odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic, veljavne od 1. januarja 2006 oziroma prejemnikom tujih pokojnin uskladi za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa.
IX.
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.
X.
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin in drugih dajatev, določenih v tem sklepu, ki so prejemnikom pripadali za mesec januar 2006, po opravljeni uskladitvi po Sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2006 (Uradni list RS, št. 20/06).
Uskladitev pokojnin in obračun razlike med pokojninami in drugimi dajatvami, usklajenimi na način, določen v tem sklepu in že izplačanimi pokojninami in drugimi dajatvami se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih dajatev za november 2006.
XI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03000-12/2006
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2611-0081
Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
 
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti