Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2006 z dne 24. 11. 2006

Kazalo

5179. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku, stran 12934.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvah Uredbe
o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih,
delcih in svincu v zunanjem zraku
1. člen
V Uredbi o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 52/02, 18/03 in 41/04 – ZVO-1) se v 1. členu v prvem odstavku za besedo »uredba« doda besedilo »v skladu z Direktivo Sveta 1999/30/ES z dne 22. aprila 1999 o mejnih vrednostih žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, trdnih delcev in svinca v zunanjem zraku (UL L št. 163 z dne 29. 6. 1999, str. 41, z vsemi spremembami)«.
2. člen
V 2. členu se za 20. točko doda nova 21. točka, ki se glasi:
»21. Ekosistem so habitatni tipi in habitati rastlinskih in živalskih vrst na ekološko pomembnih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.«.
3. člen
V prilogi 1 se v prvi tabeli v tretji vrstici v prvem stolpcu besedilo »zavarovanih naravnih vrednot« nadomesti z besedo »ekosistemov«.
V tretji tabeli se v šesti vrstici v tretjem stolpcu besedilo »18-krat« nadomesti z besedilom »7-krat«.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-90/2006/6
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EVA 2006-2511-0196
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti