Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5171. Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta v Občini Vransko, stran 12910.

Na podlagi 90. in 108. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06 – odločba US) objavlja Občinska volilna komisija Občine Vransko
P O R O Č I L O
o izidu volitev župana in članov občinskega sveta v Občini Vransko
Občinska volilna komisija je na seji dne 26. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Vransko in članov občinskega sveta Občine Vransko na volitvah 22. oktobra 2006 ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana občine in članov občinskega sveta Občine Vransko.
I.
1. Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati skupaj 2052 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.
2. Glasovalo
Skupno število volivcev z območja občine: 2052
Skupaj glasovalo: 1325
Odstotek udeležbe v občini: 64,57%
Skupni rezultat glasovanja za župana v občini:
Oddanih glasovnic: 1325
Veljavnih glasovnic: 1292
Kandidat za župana   Št. glasov   % glasov
------------------------------------------------
1. FRANC SUŠNIK        1077     83,36
2. MIRAN FARČNIK        215     16,64
Občinska volilna komisija je na podlagi 41., 1. odstavka 107. in 108. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06) ugotovila, da je za župana Občine Vransko izvoljen FRANC SUŠNIK, rojen 4. 9. 1955, stanujoč Čeplje 1/C, 3305 Vransko, ki je dobil večino veljavnih glasov.
II.
Skupni rezultat glasovanja za občinski svet:
Skupno število volivcev z območja občine
Številka volilne enote: 1: 188
Oddanih glasovnic: 143
Veljavnih glasovnic: 140
Kandidat        Št. glasov   % glasov
------------------------------------------------
1. ROMAN ALEŠ          64     45,71
2. IVANA CIZEJ         35     25,00
3. ANICA JAGODIČ        23     16,43
4. MARIJA JUG          18     12,86
 
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06) ugotovila, da je za člana občinskega sveta Občine Vransko iz volilne enote ena izvoljen ROMAN ALEŠ, roj. 3. 2. 1963, stanujoč Prekopa 35, 3305 Vransko, ki je dobil največ glasov.
 
Skupno število volivcev z območja občine
Številka volilne enote: 2: 109
Oddanih glasovnic: 94
Veljavnih glasovnic: 94
Kandidat        Št. glasov   % glasov
------------------------------------------------
1. ANICA MEDVEŠEK        46     48,94
2. ROK DOBNIK          25     26,60
3. ROBERT KLADNIK        23     24,47
 
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06) ugotovila, da je za člana občinskega sveta Občine Vransko iz volilne enote dve izvoljena ANICA MEDVEŠEK, roj. 24. 6. 1962, stanujoča Čeplje 4, 3305 Vransko, ki je dobila največ glasov.
 
Skupno število volivcev z območja občine
Številka volilne enote: 3: 218
Oddanih glasovnic: 121
Veljavnih glasovnic: 119
Kandidat        Št. glasov   % glasov
------------------------------------------------
1. VLADIMIR REBERŠEK      41     34,45
2. BOGDAN VITANC        39     32,77
3. SIMON ZAJEC         20     16,81
4. KLEMEN FELICIJAN       19     15,97
 
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06) ugotovila, da je za člana občinskega sveta Občine Vransko iz volilne enote tri izvoljen VLADIMIR REBERŠEK, roj. 17. 11. 1959, stanujoč Brode 24/C, 3305 Vransko, ki je dobil največ glasov.
 
Skupno število volivcev z območja občine
Številka volilne enote: 4: 616
Oddanih glasovnic: 381
Veljavnih glasovnic: 362
Kandidat        Št. glasov   % glasov
------------------------------------------------
1. MARJAN PEČOVNIK       199     54,97
2. VLADIMIR RANČIGAJ      168     46,41
3. EMIL JELEN         148     40,88
4. ANICA BOGATAJ        136     37,57
5. DANIJEL JESENIK       112     30,94
6. ROZALIJA CIGLAR       84     23,20
7. IRENA PEKLAR         69     19,06
8. KONRAD KAPUS         67     18,51
 
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06) ugotovila, da so za člane občinskega sveta Občine Vransko iz volilne enote štiri izvoljeni naslednji trije kandidati, ki so dobili največ glasov:
1. MARJAN PEČOVNIK, roj. 19. 4. 1967, stanujoč Vransko 130, 3305 Vransko;
2. VLADIMIR RANČIGAJ, roj. 4. 2. 1937, stanujoč Vransko 52, 3305 Vransko;
3. EMIL JELEN, roj. 21. 5. 1947, stanujoč Vransko 175, 3305 Vransko.
 
Skupno število volivcev z območja občine
Številka volilne enote: 5: 155
Oddanih glasovnic: 99
Veljavnih glasovnic: 99
Kandidat        Št. glasov   % glasov
------------------------------------------------
1. MAJA JERMAN         33     33,33
2. MARJETKA KAPUS        29     29,29
3. MIRAN HRASTOVEC       22     22,22
4. HERMAN BRVAR         15     15,15
 
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06) ugotovila, da je za članico občinskega sveta Občine Vransko iz volilne enote pet izvoljena MAJA JERMAN, roj. 30. 1. 1974, stanujoča Ločica pri Vranskem 40, 3305 Vransko, ki je dobila največ glasov.
 
Skupno število volivcev z območja občine
Številka volilne enote: 6: 184
Oddanih glasovnic: 127
Veljavnih glasovnic: 125
Kandidat        Št. glasov   % glasov
------------------------------------------------
1. IVAN BERVAR         57     45,60
2. MARIJA JERMAN        31     24,80
3. JURE FERME          27     21,60
4. JOŽE EBERLINC        10     8,00
 
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06) ugotovila, da je za člana občinskega sveta Občine Vransko iz volilne enote šest izvoljen IVAN BERVAR, roj. 29. 3. 1949, stanujoč Zaplanina 21, 1222 Trojane, ki je dobil največ glasov.
 
Skupno število volivcev z območja občine
Številka volilne enote: 7: 242
Oddanih glasovnic: 137
Veljavnih glasovnic: 132
Kandidat        Št. glasov   % glasov
------------------------------------------------
1. ANDREJ SEMPRIMOŽNIK     51     38,64
2. ANTON CENCELJ        41     31,06
3. MARTIN SLAPNIK        23     17,42
4. JOŽEF KRIŽNIK        17     12,88
 
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06) ugotovila, da je za člana občinskega sveta Občine Vransko iz volilne enote sedem izvoljen ANDREJ SEMPRIMOŽNIK, roj. 17. 10. 1971, stanujoč Jeronim 33, 3305 Vransko, ki je dobil največ glasov.
 
Skupno število volivcev z območja občine
Številka volilne enote: 8: 149
Oddanih glasov: 104
Veljavnih glasovnic: 96
Kandidat        Št. glasov   % glasov
-----------------------------------------------
1. IVAN KOKOVNIK        42    43,75
2. JOŽEF DOLAR         40    41,67
3. MIRA ZORE FARČNIK      14    14,58
 
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06) ugotovila, da je za člana občinskega sveta Občine Vransko iz volilne enote osem izvoljen IVAN KOKOVNIK, roj. 12. 10. 1953, stanujoč Stopnik 41, 3305 Vransko, ki je dobil največ glasov.
 
Skupno število volivcev z območja občine
Številka volilne enote: 9: 191
Oddanih glasovnic: 119
Veljavnih glasovnic: 119
Kandidat        Št. glasov   % glasov
------------------------------------------------
1. FRANC REMIC         68     57,14
2. BORIS PIKL          36     30,25
3. GREGOR PEČOVNIK       15     12,61
 
Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06) ugotovila, da je za člana občinskega sveta Občine Vransko iz volilne enote devet izvoljen FRANC REMIC roj. 24. 11. 1961, stanujoč Čreta 3, 3305 Vransko, ki je dobil največ glasov.
III.
Člani občinskega sveta Občine Vransko, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006, so:
Ime in priimek      Rojstni podatki   Bivališče
1. ROMAN ALEŠ       3. 2. 1963     Prekopa 35
2. ANICA MEDVEŠEK     24. 6. 1962     Čeplje 4
3. VLADIMIR REBERŠEK   17. 11. 1959    Brode 24/C
4. MARJAN PEČOVNIK    19. 4. 1967     Vransko 130
5. VLADIMIR RANČIGAJ   4. 2. 1937     Vransko 52
6. EMIL JELEN       21. 5. 1947     Vransko 175
7. MAJA JERMAN      30. 1. 1974     Ločica pri
                       Vranskem 40
8. IVAN BERVAR      29. 3. 1949     Zaplanina 21
9. ANDREJ SEMPRIMOŽNIK  17. 10. 1971    Jeronim 33
10. IVAN KOKOVNIK     12. 10. 1953    Stopnik 41
11. FRANC REMIC      24. 11. 1961    Čreta 3
Št. 0410/2006
Vransko, dne 26. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije Vransko
Marko Brišnik l.r.
 
Člani:
Rafael Novak l.r.
Rafael Učakar l.r.
Brigita Farčnik l.r.