Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5170. Končno poročilo o izidu volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje, stran 12903.

K O N Č N O P O R O Č I L O
o izidu volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje
I.
Občinska volilna komisija Občine Trebnje je na seji dne 25. 10. 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve župana Občine Trebnje:
Posamezni kandidati so skupno v Občini Trebnje dobili naslednje število glasov:
Kandidat          Št. glasov  % glasov
------------------------------------------------
1. Ciril Metod Pungartnik    1928   30.48%
2. ALOJZIJ KASTELIC       2822   44.62%
3. MARJETKA UHAN         1575   24.90%
SKUPAJ VELJAVNIH GLASOVNIC = 6325
NEVELJAVNIH GLASOVNIC = 135
ODDANIH GLASOVNIC = 6460
Občinska volilna komisija Občine Trebnje je 25. 10. 2006 ugotovila, da nihče od kandidatov na volitvah ni prejel absolutne večine in da sta se v drugi krog uvrstila kandidata Alojzij Kastelic in Ciril Metod Pungartnik.
Državna volilna komisija je zato razpisala drugi krog volitev za dne 12. 11. 2006.
Rezultati so naslednji:
– skupno število volivcev z območja občine: 10872
– skupaj glasovalo: 5156 volivcev
– odstotek udeležbe v občini: 47,42%
Rezultati glasovanja za župana Občine Trebnje:
– oddanih glasovnic: 5156
– neveljavnih glasovnic: 68
– veljavnih glasovnic: 5088
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
1. ALOJZIJ KASTELIC       3604   70,83%
2. CIRIL METOD PUNGARTNIK    1484   29,17%
Občinska volilna komisija je 14. 11. 2006 sprejela ugotovitveni sklep, da je v Občini Trebnje izvoljen za župana Alojzij KASTELIC.
II.
Občinska volilna komisija Občine Trebnje je na seji dne 25. 10. 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Trebnje:
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Trebnje dobile naslednje število glasov:
+---------+----------+---------+-------------------------------------------+
|Zap.št  |Št. glasov| % glasov|Ime liste                 |
+---------+----------+---------+-------------------------------------------+
|1    |   1.006|  16,48%|LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE      |
+---------+----------+---------+-------------------------------------------+
|2    |    871|  14,27%|ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ          |
+---------+----------+---------+-------------------------------------------+
|3    |    834|  13,66%|DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV  |
|     |     |     |SLOVENIJE                 |
+---------+----------+---------+-------------------------------------------+
|4    |    781|  12,79%|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |
+---------+----------+---------+-------------------------------------------+
|5    |    751|  12,30%|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |
+---------+----------+---------+-------------------------------------------+
|6    |    683|  11,19%|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         |
+---------+----------+---------+-------------------------------------------+
|7    |    404|  6,62%|SOCIALNI DEMOKRATI             |
+---------+----------+---------+-------------------------------------------+
|8    |    292|  4,78%|STRANKA MLADIH SLOVENIJE          |
+---------+----------+---------+-------------------------------------------+
|9    |    169|  2,77%|AKTIVNA SLOVENIJA             |
+---------+----------+---------+-------------------------------------------+
|10    |    164|  2,69%|SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA        |
+---------+----------+---------+-------------------------------------------+
|11    |    150|  2,46%|STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ          |
+---------+----------+---------+-------------------------------------------+
|     |   6.105| 100,00%|                      |
+---------+----------+---------+-------------------------------------------+
III.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06, 70/06 – odločba US) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj, listam kandidatov podeljenih direktno 9 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84. členom Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:
  VOLILNA ENOTA: 1
  Št. mandatov: 5
 
  Količnik: 260.80
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
| Glasov| % gl.| Mand.|    %| Št.|Ime liste                |
|    |   |   | ostan.|  |                    |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|  148| 11.35|   0|  56.75|  1|ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ        |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|   39| 2.99|   0|  14.95|  2|SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA      |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|   53| 4.06|   0|  20.32|  3|SOCIALNI DEMOKRATI           |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|  211| 16.18|   0|  80.90|  4|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |
|    |   |   |    |  |STRANKA                 |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|  166| 12.73|   0|  63.65|  5|DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA      |
|    |   |   |    |  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE          |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|  230| 17.64|   0|  88.19|  6|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|   36| 2.76|   0|  13.80|  7|STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE   |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|  147| 11.27|   0|  56.37|  8|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA        |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|  190| 14.57|   0|  72.85|  9|LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE     |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|   84| 6.44|   0|  32.21| 10|STRANKA MLADIH SLOVENIJE        |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
 
  VOLILNA ENOTA: 2
  Št. mandatov: 6
  Količnik: 300.33
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
| Glasov| % gl.| Mand.|    %| Št.|Ime liste                |
|    |   |   | ostan.|  |                    |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|  302| 16.76|   1|  0.55|  1|LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE     |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|   48| 2.66|   0|  15.98|  2|STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE   |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|   84| 4.66|   0|  27.97|  3|STRANKA MLADIH SLOVENIJE        |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|  307| 17.04|   1|  2.22|  4|ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ        |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|  197| 10.93|   0|  65.59|  5|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |
|    |   |   |    |  |STRANKA                 |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|   51| 2.83|   0|  16.98|  6|AKTIVNA SLOVENIJA            |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|  309| 17.15|   1|  2.89|  7|DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA      |
|    |   |   |    |  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE          |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|  185| 10.27|   0|  61.60|  8|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|  125| 6.94|   0|  41.62|  9|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA        |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|  140| 7.77|   0|  46.61| 10|SOCIALNI DEMOKRATI           |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|   54| 3.00|   0|  17.98| 11|SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA      |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
 
  VOLILNA ENOTA: 3
  Št. mandatov: 9
  Količnik: 333.22
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
| Glasov| % gl.| Mand.|    %| Št.|Ime liste                |
|    |   |   | ostan.|  |                    |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|  118| 3.93|   0|  35.41|  1|AKTIVNA SLOVENIJA            |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|  514| 17.14|   1|  54.25|  2|LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE     |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|   66| 2.20|   0|  19.81|  3|STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE   |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|  373| 12.44|   1|  11.94|  4|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |
|    |   |   |    |  |STRANKA                 |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|   71| 2.37|   0|  21.31|  5|SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA      |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|  211| 7.04|   0|  63.32|  6|SOCIALNI DEMOKRATI           |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|  411| 13.70|   1|  23.34|  7|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA Silvester   |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|  416| 13.87|   1|  24.84|  8|ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ        |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|  336| 11.20|   1|  0.83|  9|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|  124| 4.13|   0|  37.21| 10|STRANKA MLADIH SLOVENIJE        |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
|  359| 11.97|   1|  7.74| 11|DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA      |
|    |   |   |    |  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE          |
+-------+------+------+--------+----+----------------------------------------+
IV.
V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se preostalih 11 mandatov, ki niso razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 20 (d¨ Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 20 količnikov naslednje:
  Število mandatov v občini: 20
+----------+---------+-------------------------------------------+
|Zap. št. |Količnik |Ime liste                 |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|1     |1006.00 |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE      |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|2     |871.00  |ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ          |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|3     |834.00  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV  |
|     |     |SLOVENIJE                 |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|4     |781.00  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|5     |751.00  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|6     |683.00  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|7     |503.00  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE      |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|8     |435.50  |ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ          |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|9     |417.00  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV  |
|     |     |SLOVENIJE                 |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|10    |404.00  |SOCIALNI DEMOKRATI             |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|11    |390.50  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|12    |375.50  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|13    |341.50  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|14    |335.33  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE      |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|15    |292.00  |STRANKA MLADIH SLOVENIJE          |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|16    |290.33  |ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ          |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|17    |278.00  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV  |
|     |     |SLOVENIJE                 |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|18    |260.33  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|19    |251.50  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE      |
+----------+---------+-------------------------------------------+
|20    |250.33  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |
+----------+---------+-------------------------------------------+
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Trebnje dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med števili mandatov, izračunanih po prej navedenem sistemu, in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
V.
V skladu z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah je bilo ugotovljeno, da sta dva kandidata, ki sta prejela največje število preferenčnih glasov, to je več kot 10% števila vseh glasov, oddanih za posamezno listo, in sicer:
  Ime liste: 7 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
  Preferenčnih glasov: 189
  Glasov lista: 411 45.99%
+----------+---------------+----------+--------+
|Zap. št. |Ime liste   |Št. glasov|% glasov|
+----------+---------------+----------+--------+
|1     |Anton Zaletel |    10|  2.43|
+----------+---------------+----------+--------+
|2     |Silvester   |    165|  40.15|
|     |Prpar     |     |    |
+----------+---------------+----------+--------+
|3     |Marjana Kužnik |     4|  0.97|
+----------+---------------+----------+--------+
|4     |Dr. Jože    |     4|  0.97|
|     |Korbar     |     |    |
+----------+---------------+----------+--------+
|5     |Janez Majde  |     1|  0.24|
+----------+---------------+----------+--------+
|6     |Jožica     |     0|  0.00|
|     |Grmovšek    |     |    |
+----------+---------------+----------+--------+
|7     |Danijel Gačnik |     5|  1.22|
+----------+---------------+----------+--------+
|8     |Anton Kek   |     0|  0.00|
+----------+---------------+----------+--------+
|9     |Jože Cesar   |     0|  0.00|
+----------+---------------+----------+--------+
 
  Ime liste: 6 SOCIALNI DEMOKRATI
 
  Preferenčnih glasov: 65
  Glasov lista: 211 30.81%
+----------+---------------+----------+--------+
|Zap. št. |Ime liste   |Št. glasov|% glasov|
+----------+---------------+----------+--------+
|1     |Jože Jevnikar |    13|  6.16|
+----------+---------------+----------+--------+
|2     |Marko     |    34|  16.11|
|     |Grandovec   |     |    |
+----------+---------------+----------+--------+
|3     |Antonija    |     0|  0.00|
|     |Krmelj     |     |    |
+----------+---------------+----------+--------+
|4     |Marjan Krmelj |     4|  1.90|
+----------+---------------+----------+--------+
|5     |Marko Veselič |     3|  1.42|
+----------+---------------+----------+--------+
|6     |Liljana Lukić |     0|  0.00|
+----------+---------------+----------+--------+
|7     |Marko Bukovec |     0|  0.00|
+----------+---------------+----------+--------+
|8     |Peter Franjga |     9|  4.27|
+----------+---------------+----------+--------+
|9     |Ludvik Povhe  |     2|  0.95|
+----------+---------------+----------+--------+
VI.
Člani Občinskega sveta Občine Trebnje, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006 so:
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 5
Lista: 1 – ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ
Skupno št. glasov: 148
% glasov: 11.36%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat          Izv./žreb.
----------------------------------------------
1    Jože Hribar        Izvoljen
 
Lista: 4 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 211
% glasov: 16.19%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat          Izv./žreb.
----------------------------------------------
1    Franc Kozlevčar      Izvoljen
 
Lista: 6 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 230
% glasov: 17.65%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat          Izv./žreb.
----------------------------------------------
1    Andrej Jevnikar      Izvoljen
 
Lista: 8 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 147
% glasov: 11.28%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat          Izv./žreb.
----------------------------------------------
1    Bogomir Mlakar       Izvoljen
 
Lista: 9 – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 190
% glasov: 14.58%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat          Izv./žreb.
----------------------------------------------
1    Mag. Janez Slak      Izvoljen
VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 6
Lista: 1 – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 300
% glasov: 16.68%
Št. izvoljenih: 2
Zap. št. Kandidat          Izv./žreb.
----------------------------------------------
1    Franc Jevnikar       Izvoljen
2    Dušan Skerbiš       Izvoljen
 
Lista: 4 – ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ
Skupno št. glasov: 307
% glasov: 17.07%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat          Izv./žreb.
----------------------------------------------
1    Alojzij Kastelic      Izvoljen
 
Lista: 5 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 197
% glasov: 10.95%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat          Izv./žreb.
----------------------------------------------
1    Marjan Uhan        Izvoljen
 
Lista: 7 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 308
% glasov: 17.12%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat          Izv./žreb.
----------------------------------------------
1    Janez Bračko        Izvoljen
 
Lista: 8 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 185
% glasov: 10.28%
Št. izvoljenih: 1
Zap.št. Kandidat          Izv./žreb.
----------------------------------------------
1    Darko Matko        Izvoljen
VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 9
Lista: 2 – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 514
% glasov: 17.15%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat          Izv./žreb.
----------------------------------------------
1    Ciril Metod Pungartnik   Izvoljen
 
Lista: 4 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 373
% glasov: 12.45%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat            Izv./žreb.
---------------------------------------------------
1    Marjan Peter Pavlin, dr. med.  Izvoljen
 
Lista: 6 – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 211
% glasov: 7.04%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat          Izv./žreb.
----------------------------------------------
2    Marko Grandovec      Izvoljen
 
Lista: 7 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 410
% glasov: 13.68%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat          Izv./žreb.
----------------------------------------------
2    Silvester Prpar      Izvoljen
 
Lista: 8 – ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ
Skupno št. glasov: 416
% glasov: 13.88%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat          Izv./žreb.
----------------------------------------------
1    Špela Smuk         Izvoljen
 
Lista: 9 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 336
% glasov: 11.21%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat          Izv./žreb.
----------------------------------------------
1    Jože Povšič        Izvoljen
 
Lista: 10 – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 124
% glasov: 4.14%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat          Izv./žreb.
----------------------------------------------
1    Mag. Bojan Rajer      Izvoljen
 
Lista: 11 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 358
% glasov: 11.95%
Št. izvoljenih:2
Zap. št. Kandidat          Izv./žreb.
----------------------------------------------
1    Mag. Franc Žnidaršič    Izvoljen
2    Mag. Ivan Gole       Izvoljen
VII.
Občinska volilna komisija občine Trebnje je na seji dne 25. 10. 2006 ugotovila izid glasovanja za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Trebnje.
Rezultati glasovanja so naslednji:
 
krajevna skupnost – Čatež – VOLILNA ENOTA 01
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Bogomir Mlakar  Matej Mlakar in skupina volivcev    159  17,25%
2.   Janez Zagorjan  Bojana Zagorjan Ravnikar in
             skupina volivcev            126  13,67%
3.   Janez Babič   Janez Dolničar in skupina volivcev   116  12,58%
4.   Leon Kamin    Marija Pristopec in skupina volivcev  102  11,06%
5.   Mihael Pangerc  Mija Benedičič in skupina volivcev   101  10,95%
6.   Marjan Urbančič Andrej Verbič in skupina volivcev    96  10,41%
7.   Ignac Mandelj  Zdenka Mandelj in skupina volivcev   Ž 85   9,22%
 
krajevna skupnost – Dobrnič – VOLILNA ENOTA 01
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Marko Zoran   Murn Andrej in skupina volivcev     64  40,00%
2.   Jože Smolič   Smolič Slavka in skupina volivcev    54  33,75%
 
krajevna skupnost – Dobrnič – VOLILNA ENOTA 02
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Jože Gazvoda   Andrej Slak in skupina volivcev     64  59,26%
2.   Jože Mohorčič  Matjaž Glavan in skupina volivcev    44  40,74%
 
krajevna skupnost – Dobrnič – VOLILNA ENOTA 03
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Silvester Prpar Ana Kastigar in skupina volivcev     95  26,39%
2.   Milan Kastelic  Kastigar Jože in skupina volivcev    85  23,61%
3.   Borut Porle   Janez Jaklič in skupina volivcev    Ž 57  15,83%
 
krajevna skupnost – Dobrnič – VOLILNA ENOTA 04
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Igor Smolič   Smolič Rozalija in skupina volivcev   30  42,86%
2.   Jože Korelec   Marta Pekolj in skupina volivcev     23  32,86%
 
krajevna skupnost – Dolenja Nemška vas – VOLILNA ENOTA 01
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Anton Kukenberger SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       149  36,08%
2.   Franc Bartolj   Darja Bartolj in skupina volivcev   114  27,60%
3.   Jože Mežan    Justina Bartolj in skupina volivcev   77  18,64%
 
krajevna skupnost – Dolenja Nemška vas – VOLILNA ENOTA 02
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Marjan Matoh   Justina Bartolj in skupina volivcev   113  29,82%
2.   Ana Moder    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA        112  29,55%
3.   Anica Matko   SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      78  20,58%
 
krajevna skupnost – Dolenja Nemška vas – VOLILNA ENOTA 03
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Marjan Čeh    NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
             LJUDSKA STRANKA             134  42,41%
2.   Alojz Rogelj   SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA        98  31,01%
3.   Jože Hrastar   Justina Bartolj in skupina volivcev   84  26,58%
 
krajevna skupnost – Knežja vas – VOLILNA ENOTA 01
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Alojz Špec    Miha Koželj in skupina volivcev     96  12,03%
2.   Anton Murn    Marija Fink in skupina volivcev     95  11,90%
3.   Andrej Anžlovar Marija Fink in skupina volivcev     89  11,15%
4.   Janez Majde   Miha Koželj in skupina volivcev     82  10,28%
5.   Jožef Anžlovar  Miha Koželj in skupina volivcev     80  10,03%
6.   Damjan Smolič  Marija Fink in skupina volivcev     80  10,03%
7.   Alojz Požeš   Marija Fink in skupina volivcev     73   9,15%
 
krajevna skupnost – Mirna – VOLILNA ENOTA 01
Mesto  Kandidat      Ime liste/predlagatelja    Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Barica Kraljevski Brane Kirm in skupina volivcev    102  100,00%
 
krajevna skupnost – Mirna – VOLILNA ENOTA 02
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Franc Štepic   Brane Kirm in skupina volivcev      17  53,13%
 
krajevna skupnost – Mirna – VOLILNA ENOTA 03
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Martin Jevševar Brane Kirm in skupina volivcev     157  22,95%
2.   Jožica Brajer  Brane Kirm in skupina volivcev     131  19,15%
3.   Anton Kašič   SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      119  17,40%
 
krajevna skupnost – Mirna – VOLILNA ENOTA 04
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Zoran Remic   SOCIALNI DEMOKRATI           130  27,60%
2.   Ivana Kovačič  Brane Kirm in skupina volivcev     102  21,66%
3.   Leopold Habinc  NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
             LJUDSKA STRANKA             84  17,83%
 
krajevna skupnost – Mirna – VOLILNA ENOTA 05
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Nikolaj Borštnar Brane Kirm in skupina volivcev     174  37,91%
2.   Edo Novak    Brane Kirm in skupina volivcev     165  35,95%
3.   Tonček Popit   Brane Kirm in skupina volivcev     120  26,14%
 
krajevna skupnost – Mirna – VOLILNA ENOTA 06
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Igor Zaplotnik  Brane Kirm in skupina volivcev      77  100,00%
 
krajevna skupnost – Mirna – VOLILNA ENOTA 07
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Anton Starič   Brane Kirm in skupina volivcev      63  67,02%
 
krajevna skupnost – Račje selo – VOLILNA ENOTA 01
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Martin Kresal  Tadej Pekolj in skupina volivcev     91  12,89%
2.   Anton Jeršin   SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      88  12,46%
3.   Anton Zaletel  Pekolj Jasna in skupina volivcev     73  10,34%
4.   Franci Ostanek  Tadej Pekolj in skupina volivcev     73  10,34%
5.   Henrik Urbič   Pekolj Jasna in skupina volivcev     70   9,92%
6.   Darko Pekolj   Tadej Pekolj in skupina volivcev     62   8,78%
7.   Bojana Šepic   Pekolj Jasna in skupina volivcev     59   8,36%
 
krajevna skupnost – Sela pri Šumberku – VOLILNA ENOTA 01
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Jože Zupančič  Travnik Ana in skupina volivcev     89  12,70%
2.   Peter Trunkelj  Travnik Ana in skupina volivcev     74  10,56%
3.   Franc Selan   Travnik Ana in skupina volivcev     71  10,13%
4.   Bogdana Brilj  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      57   8,13%
5.   Tomaž Bukovec  Travnik Ana in skupina volivcev     55   7,85%
6.   Franc Strmec   Tatjana Zupančič in skupina volivcev   53   7,56%
7.   Jože Trunkelj  Tatjana Zupančič in skupina volivcev   52   7,42%
 
krajevna skupnost – Svetinja – VOLILNA ENOTA 01
Mesto  Kandidat       Ime liste/predlagatelja   Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Dragotin Perpar    Anton Kek in skupina volivcev    89  14,66%
2.   Marko Prpar      Anton Kek in skupina volivcev    73  12,03%
3.   Breda Koncilja    Anton Kek in skupina volivcev    72  11,86%
4.   Franci Makše     Anton Kek in skupina volivcev    71  11,70%
5.   Andrej Bobnar     Anton Kek in skupina volivcev    66  10,87%
6.   Peter Flis      Anton Kek in skupina volivcev    61  10,05%
7.   Marinka Lipoglavšek  Anton Kek in skupina volivcev    50   8,24%
 
krajevna skupnost – Šentlovrenc – VOLILNA ENOTA 01
Mesto  Kandidat      Ime liste/predlagatelja    Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Alojz Rajnar    Andreja Rajnar in skupina volivcev  151  12,44%
2.   Jože Korelc    Gliha Rajko in skupina volivcev    150  12,36%
3.   Tomaž Gorec    Kotar Marjetka in skupina volivcev  135  11,12%
4.   Marija Miklavčič  Andreja Rajnar in skupina volivcev  131  10,79%
5.   Renata Bajuk    Gliha Rajko in skupina volivcev    118   9,72%
6.   Ivan Oven     SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA     99   8,15%
7.   Roman Gorišek   Gliha Rajko in skupina volivcev    85   7,00%
 
krajevna skupnost – Štefan – VOLILNA ENOTA 01
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Anton Strah    Vencelj Stanko in skupina volivcev   196  15,47%
2.   Anton Bajc    Vencelj Stanko in skupina volivcev   172  13,58%
3.   Janez Strmec   Vencelj Stanko in skupina volivcev   172  13,58%
4.   Anton Kek     Vencelj Stanko in skupina volivcev   171  13,50%
5.   Silva Zupančič  Vencelj Stanko in skupina volivcev   166  13,10%
6.   Anton Marinčič  Vencelj Stanko in skupina volivcev   154  12,15%
7.   Majda Greznik   Vencelj Stanko in skupina volivcev   132  10,42%
 
krajevna skupnost – Trebnje – VOLILNA ENOTA 01
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Marjan Krmelj   Darinka Simonič in skupina volivcev  169  24,71%
2.   Alojzij Zupančič Darinka Simonič in skupina volivcev  126  18,42%
3.   Alojzij Rajer   STRANKA MLADIH SLOVENIJE        98  14,33%
 
krajevna skupnost – Trebnje – VOLILNA ENOTA 02
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Jože Urbič    Mezgec Ivan in skupina volivcev     32  32,65%
 
krajevna skupnost – Trebnje – VOLILNA ENOTA 03
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Zvonka Falkner  Darinka Simonič in skupina volivcev  234  17,70%
2.   Maja Kastelic   Dejan Smuk in skupina volivcev     167  12,63%
3.   Jožica Marinčič  Darinka Simonič in skupina volivcev  164  12,41%
 
krajevna skupnost – Trebnje – VOLILNA ENOTA 04
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   David Klarič   Dejan Smuk in skupina volivcev     148  19,95%
2.   Božidar Kravcar  Darinka Simonič in skupina volivcev  142  19,14%
3.   Marta Gačnik   NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
             LJUDSKA STRANKA            123  16,58%
 
krajevna skupnost – Trebnje – VOLILNA ENOTA 05
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Peter Agnič    Dejan Smuk in skupina volivcev     208  33,39%
2.   Majda Ivanov   Darinka Simonič in skupina volivcev  170  27,29%
3.   Jože Uhan     Darinka Simonič in skupina volivcev  158  25,36%
 
krajevna skupnost – Trebnje – VOLILNA ENOTA 06
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Marjan Jevnikar  Darinka Simonič in skupina volivcev   58  64,44%
 
krajevna skupnost – Trebnje – VOLILNA ENOTA 07
Mesto  Kandidat   Ime liste/predlagatelja       Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Janez Smolič NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
           LJUDSKA STRANKA               59  48,76%
 
krajevna skupnost – Velika Loka – VOLILNA ENOTA 01
Mesto  Kandidat      Ime liste/predlagatelja    Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Jože Babič     Jožica Smolič in skupina volivcev   103  13,36%
2.   Jožef Kravcar   Jožica Smolič in skupina volivcev   103  13,36%
3.   Jože Smolič    Jožica Smolič in skupina volivcev   100  12,97%
4.   Andrej Zupančič  Jožica Smolič in skupina volivcev   99  12,84%
5.   Bojan Zupančič   Jožica Smolič in skupina volivcev   96  12,45%
6.   Marija Sovič    Jožica Smolič in skupina volivcev   93  12,06%
7.   Stanislav Šlajpah SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA     90  11,67%
 
krajevna skupnost – Veliki Gaber – VOLILNA ENOTA 01
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Dejan Fortuna  Verbič Jože in skupina volivcev     23  65,71%
 
krajevna skupnost – Veliki Gaber – VOLILNA ENOTA 02
Mesto  Kandidat        Ime liste/predlagatelja  Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Anton Turk       Igor Strahan in skupina volivcev  65  50,00%
2.   Vesna Anžlovar Jurčič NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
                LJUDSKA STRANKA          33  25,38%
 
krajevna skupnost – Veliki Gaber – VOLILNA ENOTA 03
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Branko Matjaš  Igor Strahan in skupina volivcev     33  55,00%
 
krajevna skupnost – Veliki Gaber – VOLILNA ENOTA 04
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Boris Praznik  NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
             LJUDSKA STRANKA             67  21,61%
2.   Marko Jerlah   Igor Strahan in skupina volivcev     62  20,00%
3.   Klemen Žefran  Jože Hribar in skupina volivcev     56  18,06%
 
krajevna skupnost – Veliki Gaber – VOLILNA ENOTA 05
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Anton Lavrih   Igor Strahan in skupina volivcev     42  100,00%
 
krajevna skupnost – Veliki Gaber – VOLILNA ENOTA 06
Mesto  Kandidat     Ime liste/predlagatelja     Št. glasov Odstotek
                                    glasov
1.   Stanko Zorec   Igor Strahan in skupina volivcev     38  64,41%
Št. 041-0001/2006
Trebnje, dne 14. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Metod Žužek, univ. dipl. iur., l.r.