Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5166. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah, stran 12873.

Na podlagi 30. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06 – odločba US), ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah, št. 03212-76/2006 z dne 9. 11. 2006, ter na podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile dne 22. 10. 2006, je Občinska volilna komisija Občine Šmarje pri Jelšah na 10. redni seji dne 13. 11. 2006 sprejela
U G O T O V I T V E N I S K L E P
Občinska volilna komisija Občine Šmarje pri Jelšah ugotavlja:
– da je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 1. redni – konstitutivni seji, dne 9. 11. 2006 sprejel sklep, da je prenehal mandat članu Občinskega sveta Jožefu Čakšu. Sklep je postal pravnomočen dne 10. 11. 2006;
– da mandat člana občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah preide na naslednjega kandidata z liste stranke SLS, Slovenska ljudska stranka, v 2. volilni enoti;
– da je naslednja kandidatka na listi kandidatov stranke SLS, Slovenska ljudska stranka, v 2. volilni enoti za člane Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah, Martina Jagodič, roj. 10. 9. 1952, Dvor 43a, 3240 Šmarje pri Jelšah.
– da je kandidatka dne 10. 11. 2006 podala pisno izjavo, da sprejema mandat članice Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah.
Št. 0401-12/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 13. novembra 2006
Predsednica OVK
Šmarje pri Jelšah
Zinka Strašek l.r.