Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5161. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 12859.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) je Občinski svet Občine Sevnica na 1. redni seji dne 9. 11. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcele št. 1013/8 – neplodno v izmeri 2139 m2, 1020/5 neplodno v izmeri 676 m2, obe k.o. Boštanj, 1520/1 – pot v izmeri 2189 m2, 1520/37 – travnik v izmeri 108 m2, 1520/8 – pašnik v izmeri 240 m2, 1521/10 – travnik v izmeri 551 m2, 1521/12 – pašnik v izmeri 441 m2, 1521/13 – pašnik v izmeri 2120 m2, 1521/14 – pašnik v izmeri 1396 m2, 1521/15 – gozd v izmeri 3664 m2, 1521/16 – pašnik v izmeri 4245 m2, 1521/17 – gozd v izmeri 5413 m2, 1521/18 – travnik v izmeri 622 m2 in njiva v izmeri 117 m2, 1521/19 – funkcionalni objekt v izmeri 222 m2, 1521/2 – travnik v izmeri 643 m2, 1521/20 – pašnik v izmeri 581 m2, 1521/21 – pašnik v izmeri 1497 m2, 1521/22 – pašnik v izmeri 1926 m2, 1521/23 – sadovnjak v izmeri 634 m2, 1521/8 – gospodarsko poslopje v izmeri 155 m2 in travnik v izmeri 4544 m2,vse k.o. Sevnica, 2534/17 – cesta v izmeri 3349 m2, k.o. Log, 875/5 – gozd v izmeri 9298 m2, k.o. Šmarje in 977/8 – pot v izmeri 3834 m2, 980/1 – cesta v izmeri 464 m2, 980/4 – cesta v izmeri 90 m2, k.o. Brezovo.
2. člen
Nepremičnine, ki so navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se odpišejo iz zemljiškoknjižnih vložkov št. 1717, k.o. Sevnica, št. 1019, k.o. Boštanj, št. 736, k.o. Log, št. 352, k.o. Brezovo, št. 620, k.o. Šmarje in se zanje v isti k.o. odprejo novi vložki, nato pa se pri novih vložkih vknjiži lastninska pravica na ime Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-0005/2006
Sevnica, dne 9. novembra 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.