Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5160. Odlok o preimenovanju dela naselja Goveji Dol v Brezje, stran 12859.

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86) in v skladu s Pravilnikom o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92-odločba US) ter na podlagi 22. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB), je Občinski svet Občine Sevnica na, 31. redni seji dne 18. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o preimenovanju dela naselja Goveji Dol v Brezje
1. člen
Na območju Občine Sevnica se preimenuje del naselja Goveji Dol v Brezje.
2. člen
Območje in ime novega naselja Brezje je prikazano v kartografskih prikazih ROTE in EHIŠ v merilu 1:6000. Kartografski prikazi so sestavni del tega odloka in se hranijo na Geodetski upravi Republike Slovenije, Območni geodetski upravi Sevnica, kjer so na vpogled vsem zainteresiranim uporabnikom in občanom.
Izdela se seznam hišnih številk starega in novega stanja.
3. člen
V naselju Goveji Dol se ukinejo hišne številke 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 28. Le-te se preštevilčijo in preimenujejo v naselje Brezje.
4. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so dolžni v roku enega leta po uveljavitvi odloka po uradni dolžnosti uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
5. člen
Stroški za zamenjavo tablice s hišno številko bremenijo občane.
Lastniki oziroma upravljalci stavbe so dolžni zamenjati staro tablico s hišno številko z novo.
6. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava v Sevnici, mora izvesti predlagano spremembo v roku šestih mesecev po objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 092-0019/2006
Sevnica, dne 18. oktobra 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.