Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5158. Sklep o imenovanju podžupana Občine Radeče, stran 12858.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB1, Uradni list RS. št. 100/05) in 46. člena Statuta Občine Radeče (UPB1 – Uradni list RS, št. 52/06) je župan Občine Radeče dne 9. 11. 2006 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Radeče
1. člen
Za podžupanjo se imenuje RAFAELA PINTARIČ, stan. V gaju 15, Radeče.
2. člen
Podžupanja svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
3. člen
Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan pooblasti.
4. člen
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere jo župan pooblasti.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 10. 11. 2006 dalje.
Št. 032-2/2006
Radeče, dne 9. novembra 2006
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.