Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5157. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Radeče na volitvah dne 22. oktobra 2006 v volilnih enotah 1 in 2, stran 12857.

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane
Občinskega sveta Občine Radeče na volitvah dne 22. oktobra 2006 v volilnih enotah 1 in 2
Občinska volilna komisija Radeče je na podlagi zapisov o delu volilnih odborov, ki so vodili glasovanje dne 22. oktobra 2006, ter na podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje
u g o t o v i l a:
1. Glasovanje je potekalo v Občini Radeče v dveh volilnih enotah na skupaj 11 voliščih ter na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh 17. 10. 2006, 18. 10. 2006 in 19. 10. 2006.
2. a) V občini je v volilni imenik vpisanih 3.891 volivcev.
b) S potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik, je vpisanih 0-nič volivcev.
c) Skupno število volivcev v občini je 3.891.
d) Število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku je 2730.
3. Oddanih je bilo 2730 glasovnic, od tega:
– je veljavnih 2633 glasovnic,
– je neveljavnih 97 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
a) I. volilna enota
1. SOCIALNI DEMOKRATI               449 ali 23,77%
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA
  STRANKA                    399 ali 21,12%
3. ZVEZA ZA NAPREDEK RADEČ
  IN RADEŠKEGA OBMOČJA              349 ali 18,48%
4. LIBERALNA DEMOKRACIJA
  SLOVENIJE                    151 ali 7,99%
5. NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA
  LJUDSKA STRANKA                 148 ali 7,83%
6. DEMOKRATIČNA STRANKA
  UPOKOJENCEV                   94 ali 4,98%
7. SLOVENSKA NACIONALNA
  STRANKA                     74 ali 3,92%
8. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            60 ali 3,18%
9. STRANKA MLADIH SLOVENIJE             55 ali 2,91%
10. LISTA ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA
  IN PODEŽELJA                  53 ali 2,81%
11. VESNA ZUPANČIČ IN OSTALI            36 ali 1,91%
12. AKTIVNA SLOVENIJA                21 ali 1,11%
 
b) II. volilna enota
1. SOCIALNI DEMOKRATI               209 ali 28,09%
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA
  STRANKA                    152 ali 20,43%
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            58 ali 7,80%
4. ZVEZA ZA NAPREDEK RADEČ
  IN RADEŠKEGA OBMOČJA               58 ali 7,80%
5. NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA
  LJUDSKA STRANKA                 88 ali 11,83%
6. LIBERALNA DEMOKRACIJA
  SLOVENIJE                    61 ali 8,20%
7. STRANKA MLADIH SLOVENIJE             38 ali 5,11%
8. DEMOKRATIČNA STRANKA
  UPOKOJENCEV                   30 ali 4,03%
9. SLOVENSKA NACIONALNA
  STRANKA                     27 ali 3,63%
10. LISTA ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA
  IN PODEŽELJA                  16 ali 2,15%
11. AKTIVNA SLOVENIJA                7 ali 0,94%
4. Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah je bilo v obeh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 8 mandatov, in sicer:
1. SOCIALNI DEMOKRATI            3
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA
  STRANKA                 3
3. ZVEZA ZA NAPREDEK RADEČ
  IN RADEŠKEGA OBMOČJA           2
---------------------------------------------
                  8 mandatov
Preostali mandati se v skladu s 16. in 17. členom Zakona o lokalnih volitvah dodelijo Listam v istih volilnih enotah, kjer imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. Glede na to, da je prišlo do enakega količnika pri dveh listah, je o mandatu odločil žreb, in sicer:
1. SOCIALNI DEMOKRATI                2
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA          1
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            1
4. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE         1
5. ZVEZA ZA NAPREDEK RADEČ
  IN RADEŠKEGA OBMOČJA 1
6. NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA     1
7. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         1 (žreb)
------------------------------------------------------------------------
                      8 mandatov
5. V OBČINSKI SVET OBČINE RADEČE, ki šteje 16 članov, so bili izvoljeni:
1. MATJAŽ HAN             SD
2. FRANC KADUNC            SD
3. MARIJA IMPERL           SD
4. ANDREJA BURKELC KLAJN       SD
5. RADO MREŽAR            SD
6. DAMJANA PETAVAR DOBOVŠEK      SDS
7. ALEŠ BREZNIKAR           SDS
8. PETER MLAKAR            SDS
9. HELENA BREGAR ŠRAMEL        SDS
10. JOŽEF HIRŠELJ           LDS
11. RAFAELA PINTARIČ         ZAR
12. ZORAN ČULK            ZAR
13. JOŽEF PETAUER           ZAR
14. MIRO FLORJANC           DeSUS
15. MIRAN PRNAVER           N.Si.
16. MARJETKA PODLESNIK SAMEC     SLS
Na podlagi preferenčnih glasov ni bil izvoljen nihče, ker noben kandidat ni dobil večine glasov liste.
Občinska volilna komisija v zvezi z glasovanjem po volilnih enotah na voliščih ni ugotovila nobenih posebnih okoliščin, ki bi vplivale na izid glasovanja.
Št. 040-51/2006
Radeče, dne 23. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije Radeče
mag. Igor Karlovšek l.r.