Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5156. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Radeče dne 22. oktobra 2006, stran 12857.

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Radeče dne 22. oktobra 2006
Občinska volilna komisija Radeče je na seji dne 23. oktobra 2006 v sejni sobi Občine Radeče na podlagi zapisov o delu volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih v Občini Radeče, ter na podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje
u g o t o v i l a:
1. Glasovanje je potekalo v Občini Radeče na 11 voliščih ter na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh 17. 10. 2006, 18. 10. 2006 in 19. 10. 2006.
2. a) V občini je v volilni imenik vpisanih 3.891 volivcev.
b) S potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik, je vpisanih 0-nič volivcev.
c) Skupno število volivcev v občini je 3.891.
d) Število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku, je 2730.
3. Oddanih je bilo 2730 glasovnic, od tega:
– je veljavnih 2684 glasovnic,
– je neveljavnih 46 glasovnic.
Posamezni kandidati za župana Občine Radeče so dobili naslednje število glasov:
– MATJAŽ HAN           1399 ali 52,12%
– DAMJANA PETAVAR DOBOVŠEK    668 ali 24,89%
– MIRAN PRNAVER          320 ali 11,92%
– JOŽEF HIRŠELJ          177 ali 6,59%
– DRAGO SLAK            120 ali 4,47%
4. Občinska volilna komisija je v skladu z določbami prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana izvoljen Matjaž Han, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 040-50/2006
Radeče, dne 23. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije Radeče
mag. Igor Karlovšek l.r.