Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5152. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Oplotnica, stran 12851.

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane Občinskega sveta
Občine Oplotnica
Občinska volilna komisija Občine Oplotnica je na seji dne 27. 10. 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov sveta Občine Oplotnica na volitvah, dne 22. oktobra 2006
u g o t o v i l a:
I.
Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati skupaj 3260 volivcev.
Glasovalo je 2338 volivcev ali 71,72% vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati.
Od tega je:
a) 2335 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku;
b) 3 volivci so glasovali po pošti.
II.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Oplotnica je bilo oddanih 2338 glasov.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo iz glasovnice moč ugotoviti volje volivca, je bilo 85 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 2253 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
202 ali 8,96%   1. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
430 ali 19,09%  2. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
771 ali 34,22%  3. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
183 ali 8,12%   4. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
79 ali 3,50%   5. LISTA ZA PRIHOVO
111 ali 4,93%   6. NOVA SLOVENIJA – Krščanska ljudska stranka – N.Si
106 ali 4,70%   7. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV – DeSUS
169 ali 7,50%   8. AKTIVNA SLOVENIJA – AS
202 ali 8,96%   9. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
III.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 15 (d’Hontov sistem), je zaporedje najvišjih 15 količnikov naslednje:
+----------+--------+---+-------------------------------+
|Zap. št. |Količnik|Št.|Ime liste           |
+----------+--------+---+-------------------------------+
|1     |810.00 |  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+----------+--------+---+-------------------------------+
|2     |462.00 |  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   |
+----------+--------+---+-------------------------------+
|3     |405.00 |  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+----------+--------+---+-------------------------------+
|4     |270.00 |  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+----------+--------+---+-------------------------------+
|5     |231.00 |  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   |
+----------+--------+---+-------------------------------+
|6     |210.00 |  |SOCIALNI DEMOKRATI       |
+----------+--------+---+-------------------------------+
|7     |207.00 |  |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA  |
+----------+--------+---+-------------------------------+
|8     |202.50 |  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+----------+--------+---+-------------------------------+
|9     |192.00 |  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE|
+----------+--------+---+-------------------------------+
|10    |176.00 |  |AKTIVNA SLOVENIJA       |
+----------+--------+---+-------------------------------+
|11    |162.00 |  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+----------+--------+---+-------------------------------+
|12    |154.00 |  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   |
+----------+--------+---+-------------------------------+
|13    |135.00 |  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+----------+--------+---+-------------------------------+
|14    |115.71 |  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+----------+--------+---+-------------------------------+
|15    |115.50 |  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   |
+----------+--------+---+-------------------------------+
Na podlagi 16. člena zakona o lokalnih volitvah so upoštevane tiste liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni enoti.
IV.
Rezultati volitev v občinski svet po volilnih enotah
  VOLILNA ENOTA 01
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|Mesto|Ime liste/predlagatelja       |   Št.|  Odstotek|    Št.|
|   |                  |  glasov|   glasov| mandatov|
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|1.  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA    |   275|   33,83%|     1|
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|2.  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA      |   137|   16,85%|     1|
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|3.  |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA    |    96|   11,81%|     1|
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|4.  |SOCIALNI DEMOKRATI         |    89|   10,95%|     1|
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|5.  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE   |    72|    8,86%|     1|
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|6.  |AKTIVNA SLOVENIJA          |    71|    8,73%|     0|
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|7.  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA    |    42|    5,17%|     0|
|   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE        |     |      |     |
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|8.  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA |    31|    3,81%|     0|
|   |STRANKA               |     |      |     |
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
 
  VOLILNA ENOTA 02
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|Mesto|Ime liste/predlagatelja       |   Št.|  Odstotek|    Št.|
|   |                  |  glasov|   glasov| mandatov|
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|1.  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA    |   272|   36,61%|     3|
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|2.  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA      |   191|   25,71%|     2|
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|3.  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE   |    60|    8,08%|     0|
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|4.  |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA    |    59|    7,94%|     0|
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|5.  |AKTIVNA SLOVENIJA          |    46|    6,19%|     0|
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|6.  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA |    45|    6,06%|     0|
|   |STRANKA               |     |      |     |
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|7.  |SOCIALNI DEMOKRATI         |    41|    5,52%|     0|
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|8.  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA    |    29|    3,90%|     0|
|   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE        |     |      |     |
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
 
  VOLILNA ENOTA 03
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|Mesto|Ime liste/predlagatelja       |   Št.|  Odstotek|    Št.|
|   |                  |  glasov|   glasov| mandatov|
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|1.  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA    |   263|   32,75%|     3|
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|2.  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA      |   134|   16,69%|     1|
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|3.  |AKTIVNA SLOVENIJA          |    59|    7,35%|     1|
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|4.  |SOCIALNI DEMOKRATI         |    80|    9,96%|     0|
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|5.  |LISTA ZA PRIHOVO          |    79|    9,84%|     0|
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|6.  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE   |    60|    7,47%|     0|
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|7.  |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA    |    52|    6,48%|     0|
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|8.  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA    |    39|    4,86%|     0|
|   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE        |     |      |     |
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
|9.  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA |    37|    4,61%|     0|
|   |STRANKA               |     |      |     |
+-----+------------------------------------+---------+------------+----------+
V.
Člani Občinskega sveta Občine Oplotnica, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006, so:
1. Viljem Strnad, roj. 26. 8. 1964, stanujoč Prečna 26, Oplotnica
2. Franc Fideršek, roj. 19. 2. 1958, stanujoč Goriška 23, Oplotnica
3. Tomaž Gorenjak, roj. 24. 7. 1971, stanujoč Travniška 2, Oplotnica
4. Jurij Višnar, roj. 16. 3. 1969, stanujoč Ul. Pohorskega bat. 17, Oplotnica
5. Leopold Klančnik, roj. 16. 9. 1956, stanujoč Cesta na polje 8, Oplotnica
6. Vladimir Globovnik, roj. 29. 2. 1955, stanujoč Lačna Gora 36, Oplotnica
7. Silvo Smogavec, roj. 12. 11. 1968, stanujoč Božje 36, Oplotnica
8. Ljudmila Sevšek, roj. 17. 9. 1954, stanujoča Gorica 71, Oplotnica
9. Milan Obrul, roj. 8. 8. 1965, stanujoč Koritno 28, Oplotnica
10. Marjan Dečar, roj. 27. 11. 1966, stanujoč Koritno 7, Oplotnica
11. Viljem Skarlovnik, roj. 20. 5. 1938, stanujoč Čadram 17, Oplotnica
12. Jožef Hren, roj. 19. 3. 1959, stanujoč Okoška Gora 15, Oplotnica
13. Cvetka Gorenjak, roj. 29. 8. 1969, stanujoča Zgornje Grušovje 8, Oplotnica
14. Janez Gumzej, roj. 25. 10. 1955, stanujoč Raskovec 25, Oplotnica
15. Iztok Vodopivec, roj. 22. 8. 1977, stanujoč Čadram 6, Oplotnica
Oplotnica, dne 27. oktobra 2006
Predsednik OVK
Vladimir Delević, univ. dipl. prav., l.r.

AAA Zlata odličnost