Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5147. Poročilo o izidu volitev župana Občine Mozirje dne 22. oktobra 2006, stran 12827.

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Mozirje dne 22. oktobra 2006
Občinska volilna komisija Občine Mozirje je na seji dne 25. 10. 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja na rednih volitvah župana Občine Mozirje, ki so bile 22. oktobra 2006:
I.
Za volitve župana Občine Mozirje je bilo območje občine ena volilna enota, ki je obsegala naselja: Mozirje, Brezje, Dobrovlje pri Mozirju, Lepa Njiva, Ljubija, Loke pri Mozirju, Radegunda, Šmihel nad Mozirjem.
Kandidat za župana je bil Ivan SUHOVERŠNIK, roj. 14. 6. 1961, Loke 26, 3330 Mozirje, univ. dipl. teolog.
Predlagatelj kandidature je bil Jože Skornšek in skupina volivcev.
V volilne imenike za območje Občine Mozirje je vpisanih 3279 volivcev. Skupaj je na območju občine glasovalo 1883 volivcev. Vseh oddanih glasovnic na volitvah župana je bilo 1883 oziroma je glasovalo 57,43% volivcev. Vseh neveljavnih glasovnic je bilo 93, veljavnih glasovnic je bilo 1790.
II.
Na dan glasovanja je glasovanje potekalo na osmih voliščih. Volivci, ki so bili na dan glasovanja odsotni, so lahko od 17. do 19. 10. 2006 glasovali na volišču za predčasno glasovanje (št. volišča 901). Volivcem, ki so oskrbovanci domov za starejše in nimajo stalnega prebivališča v domu, ter volivcem, ki so bili na dan glasovanja na zdravljenju v bolnišnicah in so do 19. 10. 2006 občinski volilni komisiji sporočili, da želijo glasovati, je bilo omogočeno glasovanje po pošti (št. volišča za glasovanje po pošti je 997).
Občinska volilna komisija je s sklepom o določitvi volišč na podlagi določb 79.a člena Zakona o volitvah v državni zbor določila volišče dostopno invalidom s sedežem v dvorani TVD PARTIZAN v Mozirju, Na trgu 20. Številka volišča je 950. Ker občinska volilna komisija do 19. 10. 2006 ni prejela zahtev volivcev, da želijo glasovati na posebnem volišču, to volišče na dan splošnega glasovanja ni bilo odprto.
Po posameznih voliščih na območju Občine Mozirje je kandidat za župana prejel naslednje število glasov:
+---------+-------------+-----------------+---------------+
|Volišče |     Št.|       Št.|      Št.|
|     |   oddanih|   neveljavnih|   veljavnih|
|     |    glasov|      glasov|     glasov|
|     |       |         |  za kandidata|
+---------+-------------+-----------------+---------------+
|001   |     413|        29|      384|
+---------+-------------+-----------------+---------------+
|002   |     466|        23|      443|
+---------+-------------+-----------------+---------------+
|003   |     214|        9|      205|
+---------+-------------+-----------------+---------------+
|004   |     163|        1|      162|
+---------+-------------+-----------------+---------------+
|005   |     193|        3|      190|
+---------+-------------+-----------------+---------------+
|006   |     126|        4|      122|
+---------+-------------+-----------------+---------------+
|007   |      24|        0|       24|
+---------+-------------+-----------------+---------------+
|008   |     239|        21|      218|
+---------+-------------+-----------------+---------------+
|901   |      38|        3|       35|
+---------+-------------+-----------------+---------------+
|997   |      7|        0|       7|
+---------+-------------+-----------------+---------------+
|skupaj  |     1883|        93|      1790|
+---------+-------------+-----------------+---------------+
III.
V skladu z določbo 1. odstavka 107. člena zakona o lokalnih volitvah, ki določa, da je za župana izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov, je za župana Občine Mozirje izvoljen Ivan SUHOVERŠNIK, roj. 14. 6. 1961, stanujoč Loke 26, 3330 Mozirje, ki je kot edini kandidat na volitvah župana od 1883 oddanih glasov prejel 1790 glasov.
Št. 041-0001/2006-201
Mozirje, dne 25. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije
Janja Port l.r.
 
Člani:
Damjana Paulič l.r.
Blanka Plesec l.r.
Metod Rosc l.r.