Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5145. Poročilo o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 22. 10. 2006 za člane vaške skupnosti Dovže, Završe in Dolič, stran 12824.

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na lokalnih volitvah
22. 10. 2006 za člane vaške skupnosti Dovže, Završe in Dolič
A.
Občinska volilna komisija se je sestala dne 23. 10. 2006 ob 18. uri in dne 25. 10. 2006 ob 16. uri v sejni sobi Občine Mislinja.
Navzoči so bili:
1. Ana SKOBIR, predsednica
2. Vesna POGOREVC, namestnica predsednice
3. Cvetko HERLAH, član
4. Marko TOVŠAK, član
5. Bogdan KUKOVEC, član
6. Vili TOVŠAK, namestnik člana
7. Roman SINREIH, namestnik člana
8. Karmen PUŠNIK, namestnica člana.
B.
Pri delu volilne komisije je bil navzoč tudi tajnik občinske volilne komisije Drago Pogorevc.
C.
Volitve v svet vaške skupnosti Dovže
Občinska volilna komisija je ugotovila:
1. V volilne imenike na območju vaške skupnosti Dovže je bilo vpisanih 414 volivcev.
S potrdilom je glasovalo 0 volivcev.
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE VAŠKE SKUPNOSTI DOVŽE: 414
2. Glasovalo je:
– po volilnih imenikih 274 volivcev
(vključno s pošto)
– s potrdilom 0 volivcev,
SKUPAJ GLASOVALO 274 volivcev.
3. Po pošti je glasovalo 0 volivcev.
1. VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 274
5. SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 11
Posamezni kandidati za člane sveta Vaške skupnosti Dovže so dobili naslednje število glasov:
+---------+-------------------+----------------------+
|Zap.št. |Ime in priimek   |   Število dobljenih|
|     |          |        glasov|
+---------+-------------------+----------------------+
|1.    |MARIJA VAUKAN   |          95|
|     |SOBOČAN      |           |
+---------+-------------------+----------------------+
|2.    |ZVONKO URBANCL   |          92|
+---------+-------------------+----------------------+
|3.    |ANDREJ BOROVNIK  |          74|
+---------+-------------------+----------------------+
|4.    |CVETKA KOKOL    |          89|
+---------+-------------------+----------------------+
|5.    |JOŽE KAŠNIK    |          109|
+---------+-------------------+----------------------+
|6.    |ANTON ČAS     |          85|
+---------+-------------------+----------------------+
|7.    |MARJANA STRMČNIK  |          51|
+---------+-------------------+----------------------+
|8.    |DRAGO MERZDOVNIK  |          132|
+---------+-------------------+----------------------+
|9.    |JOŽICA POTOČNIK  |          93|
+---------+-------------------+----------------------+
|10.   |VINKO JAVORNIK   |          85|
+---------+-------------------+----------------------+
|11.   |MARIJAN JELENKO  |          114|
+---------+-------------------+----------------------+
Glede na to, da se volitve v vaške skupnosti izvedejo po večinskem sistemu, je izvoljenih tistih pet kandidatov, ki je dobilo največ glasov. Občinska volilna komisija je v skladu z določbami ZLV ugotovila, da so za člane sveta Vaške skupnosti Dovže izvoljeni naslednji kandidati:
+----------+--------------------+---------------------+
|Zap.št.  |Ime in priimek   |  Število dobljenih|
|     |          |        glasov|
+----------+--------------------+---------------------+
|1.    |DRAGO MERZDOVNIK  |         132|
+----------+--------------------+---------------------+
|2.    |MARIJAN JELENKO   |         114|
+----------+--------------------+---------------------+
|3.    |JOŽE KAŠNIK     |         109|
+----------+--------------------+---------------------+
|4.    |MARIJA VAUKAN    |          95|
|     |SOBOČAN       |           |
+----------+--------------------+---------------------+
|5.    |JOŽICA POTOČNIK   |          93|
+----------+--------------------+---------------------+
D.
Volitve v svet vaške skupnosti Završe
Občinska volilna komisija je ugotovila:
1. V volilne imenike na območju vaške skupnosti Završe je bilo vpisanih 287 volivcev.
S potrdilom je glasovalo 0 volivcev.
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE VAŠKE SKUPNOSTI ZAVRŠE: 287
2. Glasovalo je
– po volilnih imenikih 206 volivcev
(vključno s pošto)
– s potrdilom 0 volivcev,
SKUPAJ GLASOVALO   206 volivcev.
3. Po pošti je glasovalo 0 volivcev.
4. VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 206
5. Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca je bilo:
a) SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 0.
Posamezni kandidati za člane sveta Vaške skupnosti Završe so dobili naslednje število glasov:
+---------+--------------+----------------------+
|Zap.št. |Ime in priimek|   Število dobljenih|
|     |       |        glasov|
+---------+--------------+----------------------+
|1.    |ALBERT MIRKAC |          107|
+---------+--------------+----------------------+
|2.    |LEOPOLD MRAK |          74|
+---------+--------------+----------------------+
|3.    |TANJA MEH   |          106|
+---------+--------------+----------------------+
|4.    |LIDIJA    |          89|
|     |ROTOVNIK   |           |
+---------+--------------+----------------------+
|5.    |MIRKO MEH   |          63|
+---------+--------------+----------------------+
|6.    |UROŠ KAMENIK |          57|
+---------+--------------+----------------------+
|7.    |IVO VEČKO   |          32|
+---------+--------------+----------------------+
|8.    |MARKO KOTNIK |          67|
+---------+--------------+----------------------+
|9.    |IVAN KRENKER |          64|
+---------+--------------+----------------------+
Občinska volilna komisija je v skladu z določbami ZLV ugotovila, da so za člane sveta Vaške skupnosti Završe izvoljeni naslednji kandidati:
+---------+--------------+----------------------+
|Zap.št. |Ime in priimek|   Število dobljenih|
|     |       |        glasov|
+---------+--------------+----------------------+
|1.    |ALBERT MIRKAC |          107|
+---------+--------------+----------------------+
|2.    |TANJA MEH   |          106|
+---------+--------------+----------------------+
|3.    |LIDIJA    |          89|
|     |ROTOVNIK   |           |
+---------+--------------+----------------------+
|4.    |LEOPOLD MRAK |          74|
+---------+--------------+----------------------+
|5.    |MARKO KOTNIK |          67|
+---------+--------------+----------------------+
E.
Volitve v svet vaške skupnosti Dolič
Občinska volilna komisija je ugotovila:
1. V volilne imenike na območju vaške skupnosti Dolič je bilo vpisanih 1.097 volivcev.
S potrdilom je glasovalo 0 volivcev.
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE VAŠKE SKUPNOSTI DOLIČ: 1.097
2. Glasovalo je
– po volilnih imenikih 706 volivcev
(vključno s pošto)
– s potrdilom 0 volivcev,
SKUPAJ GLASOVALO   706 volivcev.
3. Po pošti je glasovalo 0 volivcev.
4. VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 706
5. Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca je bilo:
b) SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 33
6. Posamezni kandidati za člane sveta Vaške skupnosti Dolič so dobili naslednje število glasov:
+----------+-----------------+----------------------+
|Zap. št. |Ime in priimek  |   Število dobljenih|
|     |         |        glasov|
+----------+-----------------+----------------------+
|1.    |SUZANA BRODEJ  |          359|
+----------+-----------------+----------------------+
|2.    |MIRAN BALANT   |          251|
+----------+-----------------+----------------------+
|3.    |FRANC KURE    |          218|
+----------+-----------------+----------------------+
|4.    |JOŽICA ŠTIMNIKAR |          176|
+----------+-----------------+----------------------+
|5.    |BOJANA REPOLUSK |          258|
+----------+-----------------+----------------------+
|6.    |JOŽEF KOTNIK   |          312|
+----------+-----------------+----------------------+
|7.    |BRANKO NAVERŠNIK |          227|
+----------+-----------------+----------------------+
|8.    |MIRAN POGLADIČ  |          231|
+----------+-----------------+----------------------+
|9.    |IVAN PIRNIK   |          283|
+----------+-----------------+----------------------+
|10.    |VLADO GLAŽER   |          184|
+----------+-----------------+----------------------+
|11.    |MIRA ŠUMAH    |          306|
+----------+-----------------+----------------------+
|12.    |MAJDA JANČIČ   |          138|
+----------+-----------------+----------------------+
|13.    |MAKSIMILJAN   |          104|
|     |BLAŽIČ      |           |
+----------+-----------------+----------------------+
|14.    |ROK POTOČNIK   |          106|
+----------+-----------------+----------------------+
|15.    |MAJDA PEJOVNIK  |          101|
+----------+-----------------+----------------------+
|16.    |PETER ŠUMAH   |          181|
+----------+-----------------+----------------------+
|17.    |IVAN NOVINŠEK  |          146|
+----------+-----------------+----------------------+
|18.    |DANILO ROŠER   |          150|
+----------+-----------------+----------------------+
|19.    |ALEŠ ZUPANC   |          97|
+----------+-----------------+----------------------+
|20.    |BERNARDA     |          136|
|     |VERBOTEN     |           |
+----------+-----------------+----------------------+
|21.    |SILVA ZUPANC   |          111|
+----------+-----------------+----------------------+
|22.    |ANTON GROBELNIK |          89|
+----------+-----------------+----------------------+
|23.    |DANILO ROŠER   |          154|
+----------+-----------------+----------------------+
|24.    |IVAN FLORJANČIČ |          105|
+----------+-----------------+----------------------+
Občinska volilna komisija je na podlagi ZLV ugotovila, da je za člane sveta Vaške skupnosti Dolič izvoljenih naslednjih 9 kandidatov:
+----------+----------------+---------------------+
|Zap. št. |Ime in priimek |  Število dobljenih|
|     |        |        glasov|
+----------+----------------+---------------------+
|1.    |SUZANA BRODEJ  |         359|
+----------+----------------+---------------------+
|2.    |JOŽEF KOTNIK  |         312|
+----------+----------------+---------------------+
|3.    |MIRA ŠUMAH   |         306|
+----------+----------------+---------------------+
|4.    |IVAN PIRNIK   |         283|
+----------+----------------+---------------------+
|5.    |BOJANA REPOLUSK |         258|
+----------+----------------+---------------------+
|6.    |MIRAN BALANT  |         251|
+----------+----------------+---------------------+
|7.    |MIRAN POGLADIČ |         231|
+----------+----------------+---------------------+
|8.    |BRANKO     |         227|
|     |NAVERŠNIK    |           |
+----------+----------------+---------------------+
|9.    |FRANC KURE   |         218|
+----------+----------------+---------------------+
F.
Občinska volilna komisija pri delu volilnih odborov ni ugotovila nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glasovanja, prav tako v zakonitem pritožbenem roku ni prijela nobenih pritožb.
G.
Občinska volilna komisija je delo zaključila dne 25. 10. 2006 ob 20. uri.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Mislinja
Ana Skobir, univ. dipl. prav., l.r.