Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5144. Poročilo o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 22. 10. 2006 za člane občinskega sveta in župana, stran 12819.

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 22. 10. 2006 za člane občinskega sveta in župana
A.
Občinska volilna komisija se je sestala dne 23. oktobra 2006 ob 18. uri in 25. oktobra 2006 ob 16. uri v sejni sobi Občine Mislinja.
Navzoči so bili:
1. Ana SKOBIR, predsednica
2. Vesna POGOREVC, namestnica predsednice
3. Cvetko HERLAH, član
4. Marko TOVŠAK, član
5. Bogdan KUKOVEC, član
6. Vili TOVŠAK, namestnik člana
7. Roman SINREIH, namestnik člana
8. Karmen PUŠNIK, namestnica člana.
B.
Pri delu volilne komisije je bil navzoč tudi tajnik občinske volilne komisije Drago Pogorevc.
C.
VOLITVE ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA
Občinska volilna komisija je ugotovila:
1. a.1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 3.843 volivcev.
a.2. S potrdilom je glasovalo 0 volivcev.
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE OBČINE: 3.843
2. Glasovalo je
b.1. po volilnih imenikih 2.602 volivcev (vključno s pošto).
b.2. s potrdilom 0 volivcev,
b.3. po pošti sta glasovala 2 volivca
3. SKUPAJ VSEH ODDANIH GLASOVNIC 2.602
4. Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca je bilo:
a) SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 111
D.
Občinska volilna komisija je v skladu z 86. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06, 70/06), v nadaljevanju ZLV, ugotovila volilni izid lokalnih volitev za člane občinskega sveta. Posamezne liste kandidatov za člane Občinskega sveta Mislinja so dobile naslednje skupno število glasov:
 
  VOLILNA ENOTA 01
+---+----------------------------------------------------+---------+---------+
|Št.|Ime liste                      |  Glasov| % glasov|
+---+----------------------------------------------------+---------+---------+
|1. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA            |   346|  21,56%|
+---+----------------------------------------------------+---------+---------+
|2. |SOCIALNI DEMOKRATI                 |   203|  12,65%|
+---+----------------------------------------------------+---------+---------+
|3. |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA     |    57|  3,55%|
+---+----------------------------------------------------+---------+---------+
|4. |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA            |   180|  11,21%|
+---+----------------------------------------------------+---------+---------+
|5. |HLIŠ MILAN (KIČO)                  |   187|  11,65%|
+---+----------------------------------------------------+---------+---------+
|6. |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              |   175|  10,90%|
+---+----------------------------------------------------+---------+---------+
|7. |NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ IN PRAVIČNOST V OBČINI  |    29|  1,81%|
|  |MISLINJA                      |     |     |
+---+----------------------------------------------------+---------+---------+
|8. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE |   175|  10,90%|
+---+----------------------------------------------------+---------+---------+
|9. |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE           |   253|  15,76%|
+---+----------------------------------------------------+---------+---------+
VOLILNA ENOTA 02
+---+----------------------------------------------------+---------+---------+
|Št.|Ime liste                      |  Glasov| % glasov|
+---+----------------------------------------------------+---------+---------+
|1. |SOCIALNI DEMOKRATI                 |   192|  21,67%|
+---+----------------------------------------------------+---------+---------+
|2. |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE           |   145|  16,37%|
+---+----------------------------------------------------+---------+---------+
|3. |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA     |    46|  5,19%|
+---+----------------------------------------------------+---------+---------+
|4. |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              |   190|  21,44%|
+---+----------------------------------------------------+---------+---------+
|5. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE |    69|  7,79%|
+---+----------------------------------------------------+---------+---------+
|6. |HROVAT FRANC                    |    25|  2,82%|
+---+----------------------------------------------------+---------+---------+
|7. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA            |   184|  20,77|
+---+----------------------------------------------------+---------+---------+
|8. |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA            |    35|  3,95%|
+---+----------------------------------------------------+---------+---------+
 
  VOLILNI IZIDI PO VOLIŠČIH V VOLILNI ENOTI
  volilna enota 01
  VOLIŠČE: 1 – GASILSKI DOM DOVŽE
  VOLIŠČE: 2 – ZADRUŽNI DOM ŠENTILJ
  VOLIŠČE: 3 – GASILSKI DOM MISLINJA
  VOLIŠČE: 901 – PREDČASNO GLASOVANJE
  VOLIŠČE 997 – GLASOVANJE PO POŠTI (VOKA)
+---+-----------------------+------------------------------------------------+
|Št.|Ime liste       |       Št. glasov po voliščih       |
+---+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
|  |            | Vol. | Vol. | Vol. | Vol. | Vol. |Skupaj:|
|  |            |št. 901| št. 997| št. 1 | št. 2 | št. 3 |    |
+---+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
|1. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA |   6|    0|   58|   92|  190|  346 |
|  |STRANKA        |    |    |    |    |    |    |
+---+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
|2. |SOCIALNI DEMOKRATI   |   1|    0|   10|   47|  145|  203 |
+---+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
|3. |NOVA SLOVENIJA –    |   0|    0|   11|   27|   19|  57 |
|  |KRŠČANSKA LJUDSKA   |    |    |    |    |    |    |
|  |STRANKA        |    |    |    |    |    |    |
+---+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
|4. |SLOVENSKA NACIONALNA  |   1|    0|   79|   31|   69|  180 |
|  |STRANKA        |    |    |    |    |    |    |
+---+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
|5. |HLIŠ MILAN – KIČO   |   1|    0|   11|   13|  162|  187 |
+---+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
|6. |SLOVENSKA LJUDSKA   |   1|    0|   22|   78|   74|  175 |
|  |STRANKA        |    |    |    |    |    |    |
+---+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
|7. |NEODVISNA STRANKA ZA  |   1|    0|   5|   5|   18|  29 |
|  |RAZVOJ IN PRAVIČNOST V |    |    |    |    |    |    |
|  |OBČINI MISLINJA    |    |    |    |    |    |    |
+---+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
|8. |DeSUS – DEMOKRATIČNA  |   0|    2|   42|   37|   94|  173 |
|  |STRANKA UPOKOJENCEV  |    |    |    |    |    |    |
+---+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
|9. |LIBERALNA DEMOKRACIJA |   2|    0|   22|   63|  166|  253 |
|  |SLOVENIJE       |    |    |    |    |    |    |
+---+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
|  |Skupaj:        |   13|    2|  260|  393|  937| 1.605 |
+---+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
 
  volilna enota 02
  VOLIŠČE: 4 – OSNOVNA ŠOLA ZAVRŠE
  VOLIŠČE: 5 – ZADRUŽNI DOM DOLIČ
  VOLIŠČE: 6 – OSNOVNA ŠOLA DOLIČ
  VOLIŠČE: 901 – PREDČASNO GLASOVANJE
+---+------------------------------+-----------------------------------------+
|Št.|Ime liste           |     Št. glasov po voliščih     |
+---+------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+
|  |               |Vol. št.|Vol.  |Vol.  |Vol.  |Skupaj:|
|  |               |901   |št. 4 |št. 5  |št. 6 |    |
+---+------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+
|1. |SOCIALNI DEMOKRATI      |    3|   25|   123|   41|  192|
+---+------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+
|2. |LIBERALNA DEMOKRACIJA     |    0|   16|   68|   61|  145|
|  |SLOVENIJE           |    |    |    |    |    |
+---+------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+
|3. |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA  |    0|   3|    4|   39|   46|
|  |LJUDSKA STRANKA        |    |    |    |    |    |
+---+------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+
|4. |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   |    1|   83|   47|   59|  190|
+---+------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+
|5. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA |    1|   37|    7|   24|   69|
|  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE     |    |    |    |    |    |
+---+------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+
|6. |HROVAT FRANC         |    0|   0|    2|   23|   25|
+---+------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+
|7. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |    1|   15|   55|  113|  184|
+---+------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+
|8. |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA |    0|   7|   21|   7|   35|
+---+------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+
|  |Skupaj:            |    6|  186|   327|  367|  886|
+---+------------------------------+--------+-------+--------+-------+-------+
V nadaljevanju je občinska volilna komisija v skladu z 15., 16., 17. in 18. členom ZLV, razdelila mandate.
Najprej je občinska volilna komisija ugotovila izid glasovanja za vsako volilno enoto posebej, tako je ugotovila, koliko glasov je dobila vsaka lista kandidatov, nato je seštela glasove vseh list v volilni enoti. Tako dobljeno število je delila s številom članov občinskega sveta in dobila količnik volilne enote. S tem količnikom je delila volilne glasove vsake liste in ugotovila pripadajoče število mandatov posameznih list na osnovi navadnega – Harejevega volilnega količnika. Na podlagi tega izračuna je po volilnem količniku razdeljenih 5 mandatov v volilni enoti 1 in 3 mandati v volilni enoti 2.
Primer: VE 1: Veljavnih je bilo 1.605 glasovnic, te se delijo s skupnim številom mandatov v VE. Volilni količnik VE je 1.605: 9 = 178,33. S tem količnikom se delijo dobljeni glasovi vsake posamezne liste in dobijo direktni mandati.
 
  MANDATI ZA OBČINSKI SVET – PO VOLILNIH ENOTAH – IZRAČUN PO HAREJEVEM
KOLIČNIKU
 
  Volilna enota 01
  Skupno število mandatov v volilni enoti je 9.
  Volilni količnik je: 178,33
+---+------------------------------------+-------+--------+-------+----------+
|Št.|Ime liste              | Glasov|    %|Mandati|% ostankov|
|  |                  |    | glasov|    |  glasov|
+---+------------------------------------+-------+--------+-------+----------+
|1. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA    |  346|  21,56|   1|   94,02|
+---+------------------------------------+-------+--------+-------+----------+
|2. |SOCIALNI DEMOKRATI         |  203|  12,65|   1|   13,83|
+---+------------------------------------+-------+--------+-------+----------+
|3. |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA |   57|  3,55|   0|   31,96|
|  |STRANKA               |    |    |    |     |
+---+------------------------------------+-------+--------+-------+----------+
|4. |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA    |  180|  11,21|   1|   0,93|
+---+------------------------------------+-------+--------+-------+----------+
|5. |HLIŠ MILAN (KIČO)          |  187|  11,65|   1|   4,86|
+---+------------------------------------+-------+--------+-------+----------+
|6. |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA      |  175|  10,90|   0|   98,13|
+---+------------------------------------+-------+--------+-------+----------+
|7. |NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ IN    |   29|  1,81|   0|   16,26|
|  |PRAVIČNOST V OBČINI MISLINJA    |    |    |    |     |
+---+------------------------------------+-------+--------+-------+----------+
|8. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA    |  175|  10,90|   0|   98,13|
|  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE        |    |    |    |     |
+---+------------------------------------+-------+--------+-------+----------+
|9. |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE   |  253|  15.76|   1|   41,87|
+---+------------------------------------+-------+--------+-------+----------+
|  |SKUPAJ MANDATOV PO VOLILNEM     |    |    |   5|     |
|  |KOLIČNIKU              |    |    |    |     |
+---+------------------------------------+-------+--------+-------+----------+
 
  Volilna enota 02
  Skupno število mandatov v volilni enoti je 5.
  Volilni količnik je: 177,20
+---+-------------------------------------+-------+--------+-------+---------+
|Št.|Ime liste              | Glasov| %glasov|Mandati|    %|
|  |                   |    |    |    | ostanki|
|  |                   |    |    |    |  glasov|
+---+-------------------------------------+-------+--------+-------+---------+
|1. |SOCIALNI DEMOKRATI          |  192|  21,67|   1|   8,35|
+---+-------------------------------------+-------+--------+-------+---------+
|2. |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE   |  145|  16,37|   0|  81,83|
+---+-------------------------------------+-------+--------+-------+---------+
|3. |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA  |   46|  5,19|   0|  25,96|
|  |STRANKA               |    |    |    |     |
+---+-------------------------------------+-------+--------+-------+---------+
|4. |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA      |  190|  21,44|   1|   7,22|
+---+-------------------------------------+-------+--------+-------+---------+
|5. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA     |   69|  7,79|   0|  38,94|
|  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE        |    |    |    |     |
+---+-------------------------------------+-------+--------+-------+---------+
|6. |HROVAT FRANC             |   25|  2,82|   0|  14,11|
+---+-------------------------------------+-------+--------+-------+---------+
|7. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA    |  184|  20,77|   1|   3,84|
+---+-------------------------------------+-------+--------+-------+---------+
|8. |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA     |   35|  3,95|   0|  19,75|
+---+-------------------------------------+-------+--------+-------+---------+
|  |SKUPAJ MANDATOV PO VOLILNEM     |    |    |   3|     |
|  |KOLIČNIKU              |    |    |    |     |
+---+-------------------------------------+-------+--------+-------+---------+
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je ostalo v obeh volilnih enotah nepodeljenih še 6 mandatov. V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah po volilnem količniku, razdelijo med istoimenske liste, ki so bile vložene v obeh volilnih enotah, glede na skupno število glasov, ki so jih dobile v obeh volilnih enotah oziroma v celi občini po d´Hondtovem sistemu.
Za razdelitev teh mandatov se najprej ugotovi, koliko mandatov bi pripadalo istoimenskim listam, sorazmerno številu glasov, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. To se ugotovi na podlagi zaporedja najvišjih količnikov, ki se izračunajo tako, da se seštevki glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, delijo z vsemi števili od ena do skupnega števila mandatov.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v obeh volilnih enotah, deljeno s števili od 1 do 14 (d´Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 14 količnikov na podlagi računalniškega izračuna naslednje:
+----------+---------+--------+--------------------------------------------+
|Zap. št. |Količnik |Št.liste|Ime liste                  |
+----------+---------+--------+--------------------------------------------+
|1     |530,00  |    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |
+----------+---------+--------+--------------------------------------------+
|2     |398,00  |    |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE       |
+----------+---------+--------+--------------------------------------------+
|3     |395,00  |    |SOCIALNI DEMOKRATI             |
+----------+---------+--------+--------------------------------------------+
|4     |365,00  |    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          |
+----------+---------+--------+--------------------------------------------+
|5     |265,00  |    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |
+----------+---------+--------+--------------------------------------------+
|6     |244,00  |    |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV  |
|     |     |    |SLOVENIJE                  |
+----------+---------+--------+--------------------------------------------+
|7     |215,00  |    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA        |
+----------+---------+--------+--------------------------------------------+
|8     |199,00  |    |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE       |
+----------+---------+--------+--------------------------------------------+
|9     |197,50  |    |SOCIALNI DEMOKRATI             |
+----------+---------+--------+--------------------------------------------+
|10    |182,50  |    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          |
+----------+---------+--------+--------------------------------------------+
|11    |176,67  |    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |
+----------+---------+--------+--------------------------------------------+
|12    |132,67  |    |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE       |
+----------+---------+--------+--------------------------------------------+
|13    |132,50  |    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |
+----------+---------+--------+--------------------------------------------+
|14    |131,67  |    |SOCIALNI DEMOKRATI             |
+----------+---------+--------+--------------------------------------------+
|15    |122,00  |    |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV  |
|     |     |    |SLOVENIJE                  |
+----------+---------+--------+--------------------------------------------+
|16    |121,67  |    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          |
+----------+---------+--------+--------------------------------------------+
|17    |107,50  |    |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA        |
+----------+---------+--------+--------------------------------------------+
|18    |106,00  |    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |
+----------+---------+--------+--------------------------------------------+
|19    |102,00  |    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |
+----------+---------+--------+--------------------------------------------+
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Mislinja dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, izračunanih po prej navedenem sistemu, in številu mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah. Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. V primeru, da v tej volilni enoti ni več prostora, se mandat prenese v drugo volilno enoto, kjer je še prostor.
Pri delitvi preostalih mandatov na ravni občine se ne upoštevajo liste volivcev ki je bila vložena samo v eni volilni enoti.
Ker je po volilnem količniku že razdeljenih 8 mandatov je ostalih 6 mandatov dodeljenih na podlagi največjih ostankov glasov v razmerju do količnikov po volilnih enotah.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da pripada po d'Hondtovem sistemu posameznim listam, ki so bile vložene v obeh volilnih enotah, naslednje število mandatov:
+-------+-------+------+-------+-------+------+
|SDS  |SD   |SNS  |SLS  |DESUS |LDS  |
+-------+-------+------+-------+-------+------+
|2   |0   |0   |1   |1   |2   |
+-------+-------+------+-------+-------+------+
Iz navedenega sledi, da so posamezne liste kandidatov dobile naslednje skupno število mandatov po naslednjih metodah obračuna količnikov:
1. Lista SDS je dobila 4 mandate, in sicer 2 mandata po volilnem količniku, od katerih je dobila v volilni enoti 01 en mandat in v volilni enoti 02 en mandat, 2 mandata pa je dobila na podlagi največjih ostankov glasov v razmerju do količnikov, od tega en mandat v volilni enoti 01 in en mandat v volilni enoti 02.
2. Lista SD je dobila 2 mandata, po volilnem količniku v volilni enoti 01 en mandat in en mandat v volilni enoti 02.
3. Lista SNS je dobila 1 mandat po volilnem količniku, v volilni enoti 01.
4. Lista SLS je dobila 2 mandata, en mandat po volilnem količniku, v volilni enoti 01, en mandat pa na podlagi ostankov glasov v volilni enoti 02.
5. Lista DeSUS je dobila 1 mandat, na podlagi največjih ostankov glasov, v volilni enoti 01.
6. Lista LDS je dobila 3 mandate, 1 mandat po volilnem količniku, v volilni enoti 01, dva mandata pa na podlagi največjih ostankov glasov, enega v volilni enoti 01, enega pa volilni enoti 02.
7. Lista Hliš Milan (Kičo) je dobila 1 mandat po volilnem količniku, v volilni enoti 01.
 
IZVOLJENI KANDIDATI NA PODLAGI PREFERENČNIH GLASOV
Volilna komisija je pri pregledu preferenčnih glasov ugotovila, da je na podlagi preferenčnih glasov bilo izvoljenih 5 članov občinskega sveta, in sicer:
+-------------------+---------------------------+
|1. JERNEJ MRAK   |SLS (47 preferenčnih    |
|          |glasov)          |
+-------------------+---------------------------+
|2. PRIMOŽ POGOREVC |LDS (45 preferenčnih    |
|          |glasov)          |
+-------------------+---------------------------+
|3. VILI ROŠER   |SDS (31 preferenčnih    |
|          |glasov)          |
+-------------------+---------------------------+
|4. ZDRAVKO POGOREVC|LDS (25 preferenčnih    |
|          |glasov)          |
+-------------------+---------------------------+
|5. ANDREJ BOROVNIK |DeSUS (21 preferenčnih   |
|          |glasov)          |
+-------------------+---------------------------+
Celoten pregled s podatki preferenčnih glasov, ki so bili podeljeni kandidatom za občinski svet (računalniški izpis), je priloga k poročilu.
 
Na podlagi opisanih postopkov je Občinska volilna komisija ugotovila, da so člani Občinskega sveta Občine Mislinja, izvoljeni na volitvah dne 22. 10. 2006, naslednji:
+-----+------------------------------------------------------+---------------+
|   |Ime liste                       | Volilna enota|
|   |                           |      št.|
+-----+------------------------------------------------------+---------------+
|1.  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA             |        |
+-----+------------------------------------------------------+---------------+
|   |1. MATJAŽ TOVŠAK, roj. 15. 9. 1972, Šentilj pod    |       1|
|   |Turjakom 81a, Mislinja                |        |
+-----+------------------------------------------------------+---------------+
|   |2. ZLATA KREBL, roj. 19. 8. 1951, Gozdarska cesta 86, |       1|
|   |Mislinja                       |        |
+-----+------------------------------------------------------+---------------+
|   |3. BOŠTJAN PAVLIČ, roj. 31. 3. 1976, Gornji Dolič   |       2|
|   |39b, Mislinja                     |        |
+-----+------------------------------------------------------+---------------+
|   |4. VILI ROŠER, roj. 28. 10. 1973, Kozjak 17, Mislinja |       2|
+-----+------------------------------------------------------+---------------+
|2.  |SOCIALNI DEMOKRATI                  |        |
+-----+------------------------------------------------------+---------------+
|   |1. ŽIVKO JESENIČNIK, roj. 15. 12. 1959, Straže 69,  |       1|
|   |Mislinja                       |        |
+-----+------------------------------------------------------+---------------+
|   |2. FRANC ŠILAK, roj. 9. 3. 1954, Kozjak 19, Mislinja |       2|
+-----+------------------------------------------------------+---------------+
|3.  |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA             |        |
+-----+------------------------------------------------------+---------------+
|   |1. MARKO SMRTNIK, roj. 28. 8. 1972, Dovže 15a,    |       1|
|   |Mislinja                       |        |
+-----+------------------------------------------------------+---------------+
|4.  |HLIŠ MILAN KIČO roj. 8. 6. 1953, Ob Gozdu 2, Mislinja |       1|
+-----+------------------------------------------------------+---------------+
|5.  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               |        |
+-----+------------------------------------------------------+---------------+
|   |1. HILDA TOVŠAK, roj. 26. 10. 1950, Šentilj pod    |       1|
|   |Turjakom 81b, Mislinja                |        |
+-----+------------------------------------------------------+---------------+
|   |2. JERNEJ MRAK, roj. 8. 7. 1963, Završe 13, Mislinja |       2|
+-----+------------------------------------------------------+---------------+
|8.  |DeSUS DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE   |        |
+-----+------------------------------------------------------+---------------+
|   |1. ANDREJ BOROVNIK, roj. 18. 11. 1938, Dovže 25a,   |       1|
|   |Mislinja                       |        |
+-----+------------------------------------------------------+---------------+
|9.  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE            |        |
+-----+------------------------------------------------------+---------------+
|   |1. MARJAN KRIŽAJ, roj. 1. 12. 1942, Gozdarska cesta  |       1|
|   |17, Mislinja                     |        |
+-----+------------------------------------------------------+---------------+
|   |2. PRIMOŽ POGOREVC, roj. 28. 5. 1976, Gozdarska cesta |       1|
|   |68, Mislinja                     |        |
+-----+------------------------------------------------------+---------------+
|   |3. ZDRAVKO POGOREVC, roj. 10. 3. 1955, Tolsti Vrh   |       2|
|   |40a, Mislinja                     |        |
+-----+------------------------------------------------------+---------------+
E.
VOLITVE ZA ŽUPANA
Občinska volilna komisija je ugotovila
1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 3.843 volivcev.
S potrdilom je glasovalo 0 volivcev.
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE OBČINE: 3.843
2. Glasovalo je:
– po volilnih imenikih 2602 volivcev
(vključno s pošto)
– s potrdilom 0 volivcev,
– po pošti sta glasovala 2 volivca.
3. SKUPAJ VSEH ODDANIH GLASOVNIC 2.602.
4. Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo:
a) SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 33
GLASOVANJE ZA ŽUPANA PO VOLIŠČIH
volilna enota št. 1
VOLIŠČE: 1 – GASILSKI DOM DOVŽE
VOLIŠČE: 2 – ZADRUŽNI DOM ŠENTILJ
VOLIŠČE: 3 – GASILSKI DOM MISLINJA
VOLIŠČE: 901 – PREDČASNO GLASOVANJE
VOLIŠČE 997 – GLASOVANJE PO POŠTI
volilna enota št. 2
VOLIŠČE: 4 – OSNOVNA ŠOLA ZAVRŠE
VOLIŠČE: 5 – ZADRUŽNI DOM DOLIČ
VOLIŠČE: 6 – OSNOVNA ŠOLA DOLIČ
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+------+-------------+-------------+---------+
|   |Kandidat   |   Število| % glasov|
|   |       |    glasov|     |
+------+-------------+-------------+---------+
|1.  |MIRKO TOVŠAK |     508|  19,77|
+------+-------------+-------------+---------+
|2.  |VIKTOR    |    1.726|  67,19|
|   |ROBNIK    |       |     |
+------+-------------+-------------+---------+
|3.  |RADO JEROMEL |     335|  13,04|
+------+-------------+-------------+---------+
Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena ZLV ugotovila, da je za župana izvoljen kandidat:
ROBNIK VIKTOR, rojen 30. 8. 1946, univ. dipl. ekon., Gozdarska cesta 16, 2382 Mislinja.
F.
Občinska volilna komisija je dne 25. 10. 2006 ponovno pregledala vse glasovnice za občinski svet z obeh volilnih enot in ugotovila določena odstopanja pri preferenčnih glasovih, in sicer v volilni enoti 02 je na listi LDS ugotovila razliko pri glasovih za kandidata Pogorevc Zdravka za + 1 preferenčni glas, tako da ima skupno 25 preferenčnih glasov (pri prvotnem štetju je imel kandidat 24 glasov), in pri listi SLS za kandidata Mrak Jerneja za + 45 preferenčnih glasov, tako da ima skupno 47 preferenčnih glasov. Napake je komisija zapisniško odpravila, pri čemer so popravljeni rezultati upoštevani pri ugotovitvi volilnega izida.
Komisija je obravnavala tudi ugovor, ki ga je v pisni obliki podal kandidat za člana občinskega sveta in za člana vaške skupnosti, Jožef Kotnik, ki navaja, da so bili volivci v zmoti, ker so na glasovnico za občinski svet v prostor, kjer se zapiše prefrenčni glas, pomotoma zapisali št. 6, to pa je številka iz liste kandidatov za svet vaške skupnosti Dolič, pod katero je bil Jožef Kotnik naveden na listi kandidatov za Svet vaške skupnosti. Komisija ugotavlja, da zmota ni upravičena, saj so bile glasovnice izdelane v skladu z ZLV in navodili Republiške volilne komisije. Ravno tako so bile za vsako glasovanje posebne glasovnice, ki so se medsebojno razlikovale tudi po barvi, poleg tega je bilo na glasovnici tudi navodilo, kako naj glasujejo.
Pri volitvah župana občinska volilna komisija ni ugotovila nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glasovanja.
G.
Občinska volilna komisija je delo zaključila dne 25. 10. 2006 ob 20. uri.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Mislinja
Ana Skobir, univ. dipl. prav., l.r.