Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5143. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 22. oktobra 2006 (1. krog) in 12. novembra 2006 (2. krog), stran 12818.

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 22. oktobra 2006 (1. krog) in 12. novembra 2006 (2. krog)
Občinska volilna komisija Laško je na svoji seji dne 13. novembra 2006, v sejni sobi Občine Laško, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih v Občini Laško ter na podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje za prvi in drugi krog volitev župana
u g o t o v i l a:
Volitve za župana so potekale v dveh krogih, dne 22. oktobra 2006 in 12. novembra 2006. V prvem in v drugem krogu je glasovanje potekalo v Občini Laško na 34 voliščih ter na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh 17., 18. in 19. oktobra 2006 (1. krog) ter 7., 8. in 9. novembra 2006 (2. krog), skupaj na 35 voliščih.
1. KROG
1. Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico voliti skupaj 11.531 volivcev, vpisanih v volilne imenike. Nihče od volivcev ni glasoval s potrdilom. Po volilnem imeniku je glasovalo 6320 volivcev. Po pošti je glasovalo 20 volivcev.
2. Oddanih je bilo 6320 glasovnic, od tega:
– 6191 veljavnih glasovnic,
– 129 neveljavnih glasovnic.
3. Posamezni kandidati za župana Občine Laško so dobili naslednje število glasov:
– JOŽEF RAJH        2570   ali 41,51%
– FRANC ZDOLŠEK       1844   ali 29,79%
– JOŽE SENICA        806   ali 13,02%
– ANDREJ MAVRI        577    ali 9,32%
– IGOR KNEZ         394    ali 6,36%
4. Občinska volilna komisija je v skladu z določbami drugega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da noben kandidat ni dobil večine glasov, zato se je opravil drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov, in sicer med:
– JOŽEFOM RAJHOM, rojenim 29. 8. 1946, stanujočim Kidričeva 45, Laško in
– FRANCEM ZDOLŠKOM, rojenim 12. 5. 1959, stanujočim Cesta na Svetino 48, Laško.
2. KROG
1. Na volitvah 12. novembra 2006 je imelo pravico voliti skupaj 11.525 volivcev, vpisanih v volilne imenike. Nihče od volivcev ni glasoval s potrdilom. Po volilnem imeniku je glasovalo 6326 volivcev. Po pošti je glasovalo 5 volivcev.
2. Oddanih je bilo 6326 glasovnic, od tega:
– 6273 veljavnih glasovnic,
– 53 neveljavnih glasovnic.
3. V drugem krogu volitev sta kandidata sta prejela naslednje število glasov:
– JOŽEF RAJH        3095   ali 49,34%
– FRANC ZDOLŠEK       3178   ali 50,66%
4. Občinska volilna komisija je ugotovila, da je za župana Občine Laško izvoljen FRANC ZDOLŠEK, rojen 12. 5. 1959, stanujoč Cesta na Svetino 48, Laško, po poklicu ekonomist, ker je prejel večino veljavnih glasovnic.
Predsednik
Občinske volilne komisije Laško
Milko Škoberne, univ. dipl. prav., l.r.