Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5141. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kuzma, stran 12817.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah, ZLV-UPB2 (Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06 – odločba US, v nadaljevanju: ZLV) je Občinska volilna komisija Občine Kuzma na seji dne 24. oktobra 2006 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Kuzma
Občinska volilna komisija Občine Kuzma, je na seji dne 24. oktobra 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Kuzma na volitvah 22. oktobra 2006, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane občinskega sveta Občine Kuzma.
I.
1. Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati 1453 volivcev.
V 5. volilnih enotah je skupaj glasovalo 918 volivcev oziroma 63,18% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, in sicer:
a) v 1. volilni enoti je glasovalo 233 volivcev, od tega veljavnih 227, neveljavnih 6 glasovnic
b) v 2. volilni enoti je glasovalo 309 volivcev, od tega veljavnih 305, neveljavnih 4 glasovnic
c) v 3. volilni enoti je glasovalo 262 volivcev, od tega veljavnih 258, neveljavnih 4 glasovnic
d) v 4. volilni enoti je glasovalo 151 volivcev, od tega veljavnih 148, neveljavnih 3 glasovnic
e) v 5. volilni enoti je glasovalo 137 volivcev, od tega veljavnih 137 glasovnic.
II.
1. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Darko Tivold 94 glasov ali 48,96%
2. Vincenc Kramar 51 glasov ali 26,56%
3. Tatjana Rajnar 19 glasov ali 9,90%
4. Bojan Horvat 88 glasov ali 45,83%
5. Dezider Cener 19 glasov ali 9,90%
6. Štefan Škaper 69 glasov ali 35,94%
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Darko Tivold, roj. 26. 9. 1961, Dolič 95b
2. Bojan Horvat, roj. 7. 2. 1975, Dolič 18
 
2. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Slavko Krpič 211 glasov ali 85,77%
2. Tamara Kerec 38 glasov ali 15,45%
3. Jože Škodnik 58 glasov ali 23,58%
4. Roman Fartek 131 glasov ali 53,25%
5. Alojz Benko Jakupčić 20 glasov ali 8,13%
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Slavko Krpič, roj. 5. 1. 1972, Gornji Slaveči 52
2. Roman Fartek, roj. 27. 9. 1965, Gornji Slaveči 115
 
3 volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Drago Šafer 87 glasov ali 35,51%
2. Drago Kerec 151 glasov ali 61,63%
3. Miran Petek 114 glasov ali 46,53%
4. Jože Bunderla 31 glasov ali 12,65%
5. Andreja Horvat 35 glasov ali 14,29%
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Drago Kerec, roj. 16. 3. 1953, Kuzma 69
2. Miran Petek, roj. 15. 3. 1963, Kuzma 57
 
4. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Alenka Žohar 37 glasov ali 29,13%
2. Ignac Klement 90 glasov ali 70,87%
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Ignac Klement, roj. 6. 11. 1947, Matjaševci 44
 
5. volilna enota:
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Stanislav Žampar 95 glasov ali 100,00%
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Stanislav Žampar, roj. 22. 3. 1968, Trdkova 3
Št. 50/2002-OVK
Kuzma, dne 24. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Kuzma
Marija Pelcar, dipl. prav., l.r.