Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5140. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kuzma, stran 12817.

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Kuzma
Občinska volilna komisija Občine Kuzma je na seji dne 24. oktobra 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Kuzma na volitvah 22. oktobra 2006, ugotovila rezultate glasovanja in izid volitev za župana občine.
I.
1. Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati 1453 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 918 volivcev ali 63,18% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 918 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) 0 volivcev glasovalo po pošti.
II.
Za volitve župana občine je bilo oddanih 918 glasovnic, od katerih je bilo 892 veljavnih. Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 26 glasovnic neveljavnih. Edini kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Jožef Škalič             892 glasov ali 100%.
III.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine Kuzma izvoljen JOŽEF ŠKALIČ, roj. 17. 12. 1963, stanujoč na Gornjih Slavečih 16, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 041-1/2006-112
Kuzma, dne 24. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Kuzma
Marija Pelcar, dipl. prav., l.r.