Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5139. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Dolenja vas, 22. oktobra 2006, stran 12816.

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Dolenja vas, 22. oktobra 2006
I.
Občinska volilna komisija Krško je na svoji 11. redni seji, dne 23. 10. 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na referendumu za uvedbo samoprispevka v KS Dolenja vas, 22. oktobra 2006, zapisnika o delu volilnega odbora na referendumu za uvedbo samoprispevka v KS Dolenja vas na predčasnem glasovanju ter zapisnika o delu Občinske volilne komisije Krško pri ugotavljanju izida glasovanja za uvedbo samoprispevka v KS Dolenja vas po pošti, ugotovila naslednji izid glasovanja:
Na referendumu 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati 712 glasovalnih upravičencev, pri čemer je bilo 712 upravičencev, ki so bili vpisani v volilne imenike, medtem ko ni s potrdilom glasoval nobeden upravičenec.
Na voliščih je glasovalo skupaj 421 upravičencev (59,13%). Nihče ni glasoval s potrdilom.
Oddanih je bilo 421 glasovnic, od katerih je bila 1 glasovnica neveljavna, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca.
Veljavnih je bilo 420 glasovnic.
Na referendumsko vprašanje, ki se glasi:
»Na referendumu, dne 22. oktobra 2006, za uvedbo samoprispevka v denarju, za čas od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010, na območju Krajevne skupnosti Dolenja vas, ki se bo porabil za:
– izgradnjo večnamenskega objekta z dvorano v Dolenji vasi,
po investicijskem programu, ki ga je izdelal Projektni biro Region d.o.o., Brežice, Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice in je bil potrjen na redni seji Občinskega sveta Občine Krško, dne 21. 9. 2006 in načinu plačevanja in drugimi pogoji, ki so določeni v predlogu odloka o uvedbi samoprispevka, za katerega bodo zavezanci samoprispevka s stalnim bivališčem na območju Krajevne skupnosti Dolenja vas in fitzične osebe, ki so lastniki oziroma lastnice stavbnih zemljišč na območju Krajevne skupnosti Dolenja vas, pa na tem območju nimajo stalnega bivališča, plačevali v denarju po stopnji 1% od bruto dohodka, glasujem,«
je z besedo »ZA« odgovorilo 84 upravičencev, ali 20% od veljavnih glasovnic oziroma z besedo »PROTI« odgovorilo 336 upravičencev ali 80% od veljavnih glasovnic.
II.
Iz poročila izhaja, da referendum o uvedbi samoprispevka ni uspel, saj se je od 712 volilnih upravičencev referenduma udeležilo 421 glasovalnih upravičencev (59,13%); od tega jih je samo 84 (20%) odgovorilo pritrdilno. Zakon o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) namreč v 2. členu določa, da se samoprispevek uvede le v primeru, če se je zanj izrekla večina glasovalnih upravičencev, ki so glasovali, pod pogojem, da se je glasovanja udeležila večina.
Št. 042-1/2006 O301
Krško, dne 23. oktobra 2006
Predsednica
OVK Krško
Mateja Resnik Bahčič, univ. dipl. prav., l.r.