Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5138. Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Krško, stran 12814.

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Krško
Občinska volilna komisija je na seji dne 26. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih komisij krajevnih skupnosti pri ugotavljanju izida glasovanja za člane sveta KS na volitvah 22. 10. 2006 ugotovila:
1. Na območju KS Brestanica je bilo v volilne imenike vpisanih 1747 volivcev. Na voliščih je glasovalo 908 volivcev. Oddanih je bilo 908 glasovnic, od katerih jih je bilo 27 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Brestanica so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Miran Pavlič, Na Dorcu 5, Brestanica,
b) Margareta Marjetič, Likarjeva 11, Brestanica,
c) Brigita Piltaver Imperl, Na Dorcu 15, Brestanica;
– v 2. volilni enoti:
a) Vesna Butkovič, Elektrarniška cesta 24, Brestanica,
b) Mirko Avsenak, Cesta na ribnik 7, Brestanica,
c) Jernej Železnik, Cesta na ribnik 5a, Brestanica;
– v 3. volilni enoti:
a) Vlado Bezjak, Armeško 45, Brestanica;
– v 4. volilni enoti:
a) Anton Tovornik, Stolovnik 30, Brestanica,
b) Edi Vodopivec, Raztez 5, Brestanica;
– v 5. volilni enoti:
a) Franc Pribožič, Anže 14, Brestanica;
– v 6. volilni enoti:
a) Boris Požeg, Dolenji Leskovec 89, Brestanica
b) Metka Simonišek, Dolenji Leskovec 76, Brestanica.
2. Na območju KS Dolenja vas je bilo v volilne imenike vpisanih 790 volivcev. Na voliščih je glasovalo 515 volivcev. Oddanih je bilo 515 glasovnic, od katerih jih je bilo 49 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Dolenja vas so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Branimir Franc Vodopivc, Dolenja vas pri Krškem 118, Krško,
b) Karolina Arnšek, Dolenja vas pri Krškem 76, Krško;
– v 2. volilni enoti:
a) Damjan Lapuh, Spodnji Stari Grad 65, Krško,
b) Matjaž Gomilšek, Spodnji Stari Grad 54, Krško;
– v 3. volilni enoti:
a) Jože Starc, Stari Grad 45, Krško;
– v 4. volilni enoti:
a) Bogdan Slak, Pesje 4, Krško;
– v 5. volilni enoti:
a) Mihael Planinc, Libna 30, Krško.
3. Na območju KS Gora je bilo v volilne imenike vpisanih 466 volivcev. Na voliščih je glasovalo 245 volivcev. Oddanih je bilo 245 glasovnic, od katerih jih je bilo 6 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Gora so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Franc Gunčar, Čretež pri Krškem 10, Krško,
b) Stanko Alegro, Gunte 9, Krško,
c) Terezija Mavsar, Cesta 23a, Krško;
– v 2. volilni enoti:
a) Alojz Kerin st., Straža pri Krškem 2, Krško,
b) Andrej Pirc st., Senožete 4, Krško,
c) Marija Mavsar, Gora 10, Krško;
– v 3. volilni enoti:
a) Vladimir Rostohar ml., Golek 4, Krško,
b) Mateja Bizjak, Golek 18, Krško,
c) Jože Šinkovec, Golek 12, Krško.
4. Na območju KS Koprivnica je bilo v volilne imenike vpisanih 598 volivcev. Na voliščih je glasovalo 361 volivcev. Oddanih je bilo 361 glasovnic, od katerih jih je bilo 9 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Koprivnica so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Franc Bogovič, Koprivnica 39, Koprivnica,
b) Peter Planinc, Koprivnica 24, Koprivnica,
c) Marija Božičnik, Veliki dol 8a, Koprivnica;
– v 2. volilni enoti:
a) Andrej Bogovič, Veliki Kamen 33a, Koprivnica,
b) Jožef Božičnik, Veliki Kamen 17, Koprivnica;
– v 3. volilni enoti:
a) Srečko Bohorč, Mrčna sela 32, Koprivnica,
b) Silva Gorjup, Mrčna sela 16, Koprivnica.
5. Na območju KS mesta Krško je bilo v volilne imenike vpisanih 6513 volivcev. Na voliščih je glasovalo 3196 volivcev. Oddanih je bilo 3196 glasovnic, od katerih jih je bilo 219 neveljavnih.
Za člane Sveta KS mesta Krško so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Viktor Kožar, Gornje Pijavško 14, Krško;
– v 2. volilni enoti:
a) Matjaž Šribar, Pod Goro 23, Krško,
b) Mateja Pajić, Bohoričeva 17, Krško;
– v 3. volilni enoti:
a) Jože Planinc, Humekova 32, Krško;
– v 4. volilni enoti:
a) Boštjan Pirc, Milke Kerinove 5, Krško,
b) Janko Hrovat, Grünova 13, Krško;
– v 5. volilni enoti:
a) Zoran Jankovič, Sremič 31, Krško;
– v 6. volilni enoti:
a) Damjan Obradovič, Kajuhova 2, Krško,
b) Metka Uršič, Prešernova 14a, Krško;
– v 7. volilni enoti:
a) Miloš Kukovičič, Kidričeva 11, Krško
b) Dušan Vučajnk, Zupančičeva 11, Krško;
– v 8. volilni enoti:
a) Miro Čelan, Cesta 4. julija 66, Krško,
b) Boštjan Pirc, Cesta 4. julija 66, Krško,
c) Jožica Mikulanc, Rozmanova 48, Krško;
– v 9. volilni enoti:
a) Željko Selak, Poljska pot 1, Krško.
6. Na območju KS Krško polje je bilo v volilne imenike vpisanih 800 volivcev. Na voliščih je glasovalo 459 volivcev. Oddanih je bilo 459 glasovnic, od katerih so bile 4 neveljavne.
Za člane Sveta KS Krško polje so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Mihaela Jenžur, Drnovo 59, Leskovec pri Krškem,
b) Alojz Bogolin, Drnovo 48, Leskovec pri Krškem,
c) Alojz Marolt, Drnovo 68, Leskovec pri Krškem;
– v 2. volilni enoti:
a) Ladislav Klemenčič, Mrtvice 9, Leskovec pri Krškem,
b) Anton Gregoršanec, Mrtvice 48, Leskovec pri Krškem;
– v 3. volilni enoti:
a) Franc Žibert, Brege 56, Leskovec pri Krškem,
b) Franc Marolt, Brege 48, Leskovec pri Krškem;
– v 4. volilni enoti:
a) Anton Tršelič, Vihre 31a, Leskovec pri Krškem,
b) Dušan Lukič, Vihre 39, Leskovec pri Krškem;
7. Na območju KS Leskovec pri Krškem je bilo v volilne imenike vpisanih 1700 volivcev. Na voliščih je glasovalo 993 volivcev. Oddanih je bilo 993 glasovnic, od katerih jih je bilo 27 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Leskovec pri Krškem so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Ana Somrak, Ulica Anke Salmičeve 55, Leskovec pri Krškem,
b) Janez Kerin, Ulica 11. novembra 12, Leskovec pri Krškem,
c) Ivan Pečnik, Ulica 11. novembra 27, Leskovec pri Krškem;
– v 2. volilni enoti:
a) Vojko Sotošek, Velika vas pri Krškem 63, Leskovec pri Krškem,
b) Tinkara Pacek, Gorenja vas pri Leskovcu 10a, Leskovec pri Krškem,
c) Jože Mežič, Velika vas pri Krškem 4, Leskovec pri Krškem;
– v 3. volilni enoti:
b) Jožica Sršen, Volovnik 4, Leskovec pri Krškem,
c) Alojz Kerin, Selce pri Leskovcu 5, Leskovec pri Krškem
– v 4. volilni enoti:
a) Bojan Mežič, Veniše 4a, Leskovec pri Krškem,
b) Martin Sintič, Veniše 47, Leskovec pri Krškem;
– v 5. volilni enoti:
a) Bojan Petan, Žadovinek 29, Leskovec pri Krškem;
– v 6. volilni enoti:
a) Ivan Kranjčevič, Kobile 7, Leskovec pri Krškem.
8. Na območju KS Podbočje je bilo v volilne imenike vpisanih 1351 volivcev. Na voliščih je glasovalo 774 volivcev. Oddanih je bilo 774 glasovnic, od katerih jih je bilo 20 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Podbočje so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Jože Gramc, Podbočje 97, Podbočje,
b) Jerneja Požun, Podbočje 41, Podbočje,
c) Milan Urbanč, Podbočje 33, Podbočje;
– v 2. volilni enoti:
a) Marjan Vintar, Dobrava ob Krki 1a, Podbočje;
– v 3. volilni enoti:
a) Darko Kodrič, Šutna 1, Podbočje,
b) Janez Barbič, Šutna 25, Podbočje;
– v 4. volilni enoti:
a) Peter Pavlovič, Veliko Mraševo 45, Podbočje,
b) Stanko Kuhar, Veliko Mraševo 47, Podbočje;
– v 5. volilni enoti:
a) Robert Jarkovič, Brod v Podbočju 23, Podbočje,
b) Stanka Jurečič, Malo Mraševo 26, Podbočje;
– v 6. volilni enoti:
a) Štefan Pirc, Kalce Naklo 2, Podbočje;
– v 7. volilni enoti:
a) Martina Kodrič, Brezovica v Podbočju 14, Podbočje;
– v 8. volilni enoti:
a) Janez Stopar, Prušnja vas 11, Podbočje.
9. Na območju KS Raka je bilo v volilne imenike vpisanih 1400 volivcev. Na voliščih je glasovalo 880 volivcev. Oddanih je bilo 880 glasovnic, od katerih jih je bilo 26 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Raka so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Stanko Hrušovar, Jelenik 3, Raka;
– v 2. volilni enoti:
a) Silvo Krošelj, Cirje 6, Raka,
b) Barbara Ulčnik Tomažin, Raka 62, Raka,
c) Bojana Češnovar, Cirje 10, Raka;
– v 3. volilni enoti:
a) Robert Kralj, Vrh pri Površju 10, Raka,
b) Aleš Simončič, Brezje pri Raki 5;
– v 4. volilni enoti:
a) Željko Novak, Mali Koren 5, Raka,
b) Franc Cerovšek, Smednik 8, Raka,
c) Branko Pečarič, Gmajna 8, Raka;
– v 5. volilni enoti:
a) Helena Zupančič, Dolga Raka 15, Raka,
b) Igor Pirc, Zaloke 6, Raka;
– v 6. volilni enoti:
a) Alojz Kerin, Ardro pri Raki 24, Raka,
b) Mitja Tomažin, Ardro pri Raki 19, Raka.
10. Na območju KS Rožno - Presladol je bilo v volilne imenike vpisanih 348 volivcev. Na voliščih je glasovalo 167 volivcev. Oddanih je bilo 167 glasovnic, od katerih je bila 1 neveljavna.
Za člane Sveta KS Rožno - Presladol so bili izvoljeni:
a) Anton Bohorč, Rožno 38a, Brestanica,
b) Franc Gole ml., Rožno 3a, Brestanica,
c) Rafko Kranjc, Presladol 62a, Brestanica,
d) Branko Dvoršek, Presladol 21, Brestanica,
e) Vladimir Hriberšek, Rožno 36a, Brestanica,
f) Božidar Sajovec, Presladol 52, Brestanica,
g) Jožica Stopar, Rožno 50, Brestanica.
11. Na območju KS Senovo je bilo v volilne imenike vpisanih 3271 volivcev. Na voliščih je glasovalo 1653 volivcev. Oddanih je bilo 1653 glasovnic, od katerih jih je bilo 35 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Senovo so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Jože Požun, Senovo, Titova cesta 75;
b) Mirela Zalokar, Senovo, Pot na Armes 29,
– v 2. volilni enoti:
a) Anton Petrovič, Senovo, Titova cesta 98,
b) Andrej Radi, Senovo, Titova cesta 100;
c) Ivana Dernač, Senovo, Titova cesta 90,
– v 3. volilni enoti:
a) Janika Umek, Senovo, Cesta 3. julija 10,
b) Jožef Ribič, Senovo, Tomšičeva cesta 4a,
c) Tomaž Cigler, Senovo, Rudarska cesta 11;
– v 4. volilni enoti:
a) David Radej, Mali Kamen 16, Senovo;
– v 5. volilni enoti:
a) Vlado Grahovac, Reštanj 48, Senovo;
– v 6. volilni enoti:
a) Matija Čižmek, Dovško 5, Senovo;
– v 7. volilni enoti:
a) Ladislav Cerjak, Šedem 21, Senovo;
– v 8. volilni enoti:
a) Silvo Kozole, Dobrova 50, Senovo;
– v 9. volilni enoti:
a) Marijan Abram, Brezje pri Dovškem 19, Senovo;
– v 10. volilni enoti:
a) Alojz Povše, Gorenji Leskovec 16, Blanca.
12. Na območju KS Senuše je bilo v volilne imenike vpisanih 440 volivcev. Na voliščih je glasovalo 239 volivcev. Oddanih je bilo 239 glasovnic, od katerih jih je bilo 7 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Senuše so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Metka Resnik, Straža pri Raki 11, Raka,
b) Marijan Tomažin, Straža pri Raki 15a, Raka;
– v 2. volilni enoti:
a) Damjan Mežič, Senuše 52, Leskovec pri Krškem,
b) Jože Tomažin, Senuše 27, Leskovec pri Krškem,
c) Anica Dirnbek, Drenovec pri Leskovcu 4, Leskovec pri Krškem;
– v 3. volilni enoti:
a) Bernardka Zorko, Brezovska gora 19, Leskovec pri Krškem,
b) Franc Kranjčevič, Brezje pri Senušah 4, Leskovec pri Krškem.
13. Na območju KS Veliki Podlog je bilo v volilne imenike vpisanih 781 volivcev. Na voliščih je glasovalo 500 volivcev. Oddanih je bilo 500 glasovnic, od katerih jih je bilo 39 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Veliki Podlog so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Franc Nečemer, Veliki Podlog 64, Leskovec pri Krškem,
b) Franc Žičkar, Veliki Podlog 62, Leskovec pri Krškem,
c) Bojan Arh, Veliki Podlog 61, Leskovec pri Krškem;
– v 2. volilni enoti:
a) Rafael Urbanč, Gorica 20, Leskovec pri Krškem;
– v 3. volilni enoti:
a) Simon Urbanč, Jelše 13, Leskovec pri Krškem;
– v 4. volilni enoti:
a) Andrej Božič, Mali Podlog 24, Leskovec pri Krškem;
– v 5. volilni enoti:
a) Jože Urbanč, Gržeča vas 13, Leskovec pri Krškem.
14. Na območju KS Veliki Trn je bilo v volilne imenike vpisanih 562 volivcev. Na voliščih je glasovalo 309 volivcev. Oddanih je bilo 308 glasovnic, od katerih jih je bilo 16 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Veliki Trn so bili izvoljeni:
a) Franc Lekše, Veliki Trn 18, Krško,
b) Matej Kerin, Lomno 22, Krško,
c) Anton Žaren, Vrhulje 7, Krško,
d) Alojz Pirc, Ravni 3, Krško,
e) Janko Gabrič, Ženje 7a, Krško,
f) Bojana Jamnik, Kočno 1, Krško,
g) Ivan Lekše, Smečice 4, Krško.
15. Na območju KS Zdole je bilo v volilne imenike vpisanih 710 volivcev. Na voliščih je glasovalo 368 volivcev. Oddanih je bilo 368 glasovnic, od katerih jih je bilo 16 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Zdole so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Ana Špiler, Anovec 3, Krško,
b) Vinko Planinc, Anovec 10, Krško;
– v 2. volilni enoti:
a) Rudolf Černoga, Zdole 23, Zdole;
b) Jože Slivšek, Zdole 36a, Zdole,
c) Aleksandra Žnideršič, Zdole 40 c, Zdole,
– v 3. volilni enoti:
a) Frančišek Ogorevc, Ravne pri Zdolah 39, Krško,
b) Drago Župevc, Ravne pri Zdolah 51, Krško;
– v 4. volilni enoti:
a) Jože Dular, Kostanjek 20, Krško,
b) Zdenka Beuc, Kostanjek 17, Krško.
Št. 041-5/2006 O12
Krško, dne 26. oktobra 2006
Predsednica
OVK Krško
Mateja Resnik Bahčič, univ. dipl. prav., l.r.