Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5137. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti, stran 12813.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo in 70/06 – odločba US RS) je Posebna volilna komisije za volitve člana občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti na 12. seji dne 25. 10. 2006 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti
Posebna volilna komisija za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti je ugotovila naslednje:
I.
Za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti sta bili potrjeni kandidaturi naslednjih kandidatov:
1. Zdravka Kovačiča, roj. 4. 5. 1958
naslov: Gorica 40, pošta: Leskovec
poklic: brez poklica,
delo: opravlja javna dela
predlagatelj: Gregor Hudorovič in skupina volivcev
2. Nataše Brajdič, roj. 3. 11. 1979
naslov: Drnovo 90, pošta: Leskovec
poklic: vzgojiteljica predšolskih otrok,
delo: vzgojiteljica, prevajalka, koordinatorka, predavateljica
predlagatelj: Zmago Brajdič in skupina volivcev
II.
V volilni imenik pripadnikov romske skupnosti je bilo vpisanih 129 volivcev.
Naknadno je potrdilo za glasovanje s strani posebne volilne komisije prejelo 8 volivcev – pripadnikov romske skupnosti.
Skupaj volivcev – pripadnikov romske skupnosti: 137 volivcev.
Na voliščih je po volilnem imeniku glasovalo 97 volivcev.
S potrdilom Posebne volilne komisije je glasovalo 8 volivcev.
Skupaj je glasovalo 105 volivcev.
Oddanih je bilo 105 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic ni bilo.
III.
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
------------------------------------------------
Ime in priimek    št. glasov     % glasov
------------------------------------------------
1. Zdravko Kovačič      71      67,62
2. Nataša Brajdič      34      32,38
IV.
Posebna volilna komisija je ugotovila, da je na podlagi 11. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo in 70/06 – odločba US RS), član Občinskega sveta Občine Krško – predstavnik romske skupnosti, izvoljen na lokalnih volitvah v šesti (6.) volilni enoti, dne 22. 10. 2006: 1. Zdravko Kovačič, roj. 4. 5. 1958, stanujoč v Leskovcu pri Krškem, Gorica 40.
Št. 041-4/2006-O12
Krško, dne 25. oktobra 2006
Predsednik
Posebne volilne komisije Krško
Andrej Sluga, univ. dipl. prav., l.r.