Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23. 11. 2006

Kazalo

5136. Poročilo o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Krško, stran 12810.

P O R O Č I L O
o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine krško
Občinska volilna komisija je na svoji 11. redni seji dne 23. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Krško, ugotovila
I.
+----------+------+---------+------------------------------------------------+
|Št. liste |Glasov|% glasov |Ime liste                    |
+----------+------+---------+------------------------------------------------+
|1     |1542 |13,99  |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE      |
+----------+------+---------+------------------------------------------------+
|2     |99  |0,89   |PREDLAGATELJA MARIJA ČELANA           |
+----------+------+---------+------------------------------------------------+
|3     |95  |0,86   |NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ MOJEGA KRAJA     |
+----------+------+---------+------------------------------------------------+
|4     |962  |8,73   |PUM + AS                    |
+----------+------+---------+------------------------------------------------+
|5     |555  |5,03   |SOCIALNI DEMOKRATI               |
+----------+------+---------+------------------------------------------------+
|6     |527  |4,78   |NEODVISNA LISTA NOVIH IDEJ ZA RAZVOJ OBČINE   |
|     |   |     |KRŠKO – ROK                   |
+----------+------+---------+------------------------------------------------+
|7     |494  |4,48   |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA -SNS        |
+----------+------+---------+------------------------------------------------+
|8     |116  |1,05   |DRUŠTVO UPOKOJENCEV RAKA            |
+----------+------+---------+------------------------------------------------+
|9     |2644 |24,00  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         |
+----------+------+---------+------------------------------------------------+
|10    |924  |8,38   |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA   |
+----------+------+---------+------------------------------------------------+
|11    |1618 |14,68  |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |
+----------+------+---------+------------------------------------------------+
|12    |409  |3,71   |OO – DeSUS                   |
+----------+------+---------+------------------------------------------------+
|13    |486  |4,41   |LISTA ZA PRIHODNOST MLADIH           |
+----------+------+---------+------------------------------------------------+
|14    |57  |0,51   |NEODVISNI KANDIDAT OČKERL MIROSLAV       |
+----------+------+---------+------------------------------------------------+
|15    |488  |4,42   |LISTA ZA RAZVOJ MOJEGA KRAJA          |
+----------+------+---------+------------------------------------------------+
|Skupaj:  |11016 |     |                        |
+----------+------+---------+------------------------------------------------+
II.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06, 70/06 – Odločba US) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatom direktno podeljeno 8 mandatov.
VOLILNA ENOTA 1 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 1 MANDAT
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljen je: Franc Bogovič, roj. 2. 2. 1963, Koprivnica 39, Koprivnica.
VOLILNA ENOTA 2 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 1 MANDAT
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljen je: Jože Slivšek, roj. 29. 9. 1957, Zdole 36a, Zdole.
VOLILNA ENOTA 3 – OD SKUPNO 9 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 3 MANDATI
– LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, izvoljena je: Apolonija Urek, roj. 28. 10. 1942, Rozmanova 36a, Krško,
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljen je: Miran Stanko, roj. 28. 3. 1956, Stritarjeva ulica 17, Krško,
– SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, izvoljen je: Metod Šonc, roj. 24. 3. 1938, Narpel 22, Krško.
VOLILNA ENOTA 4 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 2 MANDATA
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljena je: Ana Somrak, roj. 1. 5. 1958, Ulica Anke Salmičeve 55, Leskovec pri Krškem,
– SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, izvoljen je: Cvetko Sršen, roj. 22. 9. 1966, Volovnik 4, Leskovec pri Krškem.
VOLILNA ENOTA 5 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 1 MANDAT
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljen je: Alojz Kerin, roj. 11. 11. 1962, Ardro 24, Raka.
III.
V skladu s 16. in 17. členom Zakona o lokalnih volitvah se preostalih 21 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh petih volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh petih volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 29 (d'Hontov sistem), je zaporedje najvišjih 29 količnikov naslednje (drugi odstavek 16. člena Zakona o lokalnih volitvah):
Število mandatov v občini: 29
+----------+---------+----------------------------------------------+
|Zap. št. |Količnik |Ime liste                   |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|1     |2644.00 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA           |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|2     |1618.00 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA         |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|3     |1542.00 |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE        |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|4     |1322.00 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA           |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|5     |962.00  |PUM + AS                   |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|6     |924.00  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|7     |881.33  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA           |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|8     |809.00  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA         |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|9     |771.00  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE        |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|10    |661.00  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA           |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|11    |555.00  |SOCIALNI DEMOKRATI              |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|12    |539.33  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA         |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|13    |528.80  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA           |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|14    |527.00  |NEODVISNA LISTA NOVIH IDEJ ZA RAZVOJ OBČINE  |
|     |     |KRŠKO-ROK                   |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|15    |514.00  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE        |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|16    |494.00  |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|17    |488.00  |LISTA ZA RAZVOJ MOJEGA KRAJA         |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|18    |486.00  |LISTA ZA PRIHODNOST MLADIH          |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|19    |481.00  |PUM + AS                   |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|20    |462.00  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|21    |440.67  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA           |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|22    |409.00  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV   |
|     |     |SLOVENIJE                   |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|23    |404.50  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA         |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|24    |385.50  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE        |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|25    |377.71  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA           |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|26    |330.50  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA           |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|27    |323.60  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA         |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|28    |320.67  |PUM + AS                   |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|29    |308.40  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE        |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|30    |308.00  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|31    |293.78  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA           |
+----------+---------+----------------------------------------------+
|32    |277.50  |SOCIALNI DEMOKRATI              |
+----------+---------+----------------------------------------------+
Upoštevane so liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni enoti.
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Krško dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v posameznih volilnih enotah, na način opisan v točki II. tega poročila (tretji odstavek 16. člena Zakona o lokalnih volitvah).
Tako posameznim listam na ravni občine pripada naslednje število mandatov:
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 8 mandatov
– LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 5 mandatov
– SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 5 mandatov
– PUM + AS 3 mandate
– NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 2 mandata
– SOCIALNI DEMOKRATI 1 mandat
– NEODVISNA LISTA NOVIH IDEJ ZA RAZVOJ OBČINE KRŠKO – ROK 1 mandat
– SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS 1 mandat
– OO DeSUS 1 mandat
– LISTA ZA PRIHODNOST MLADIH 1 mandat
– LISTA ZA RAZVOJ MOJEGA KRAJA 1 mandat,
in jim glede na že podeljene mandate iz II. točke tega poročila pripada še:
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 3 mandati
– LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 4 mandati
– SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 3 mandati
– PUM + AS 3 mandati
– NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 2 mandata
– SOCIALNI DEMOKRATI 1 mandat
– NEODVISNA LISTA NOVIH IDEJ ZA RAZVOJ OBČINE KRŠKO – ROK 1 mandat
– SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS 1 mandat
– OO DeSUS 1 mandat
– LISTA ZA PRIHODNOST MLADIH 1 mandat
– LISTA ZA RAZVOJ MOJEGA KRAJA 1 mandat.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika iz 15. člena Zakona o lokalnih volitvah v volilni enoti (17. člen Zakona o lokalnih volitvah).
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
|Ime liste           |VE |Izvoljen je               |
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
|PUM +AS            |3 |Metod Šerbec, roj. 14. 6. 1971,     |
|                |  |Kovinarska 11, Krško          |
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA   |5 |Martin Kodrič, roj. 30. 1. 1961, Mladje |
|LJUDSKA STRANKA        |  |7, Podbočje               |
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA   |4 |Branko Janc, roj. 26. 4. 1956,     |
|SLOVENIJE           |  |Grebenčeva 5a, Leskovec pri Krškem   |
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
|SOCIALNI DEMOKRATI       |3 |Rajmund Veber, roj. 20. 10. 1950,    |
|                |  |Savska pot 2, Krško           |
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
|SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |5 |Jožef Zupančič, roj. 14. 3. 1940,    |
|STRANKA            |  |Podlipa 7, Raka             |
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
|NEODVISNA LISTA NOVIH IDEJ ZA |5 |Ivan Urbanč, roj. 23. 7. 1957, Podbočje |
|RAZVOJ OBČINE KRŠKO – ROK   |  |33a, Podbočje              |
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA   |1 |Vojko Omerzu, roj. 19. 9. 1947, 9.   |
|SLOVENIJE           |  |februarja 8, Senovo           |
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
|SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – |3 |Dušan Šiško, roj. 9. 5. 1969, Narpel  |
|SNS              |  |18, Krško                |
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
|LISTA ZA RAZVOJ MOJEGA KRAJA  |3 |Jožef Habinc, roj. 3. 12. 1940, Strma  |
|                |  |pot 19, Krško              |
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
|LISTA ZA PRIHODNOST MLADIH   |3 |Vilma Jan Špiler, roj. 20. 11. 1959,  |
|                |  |Zdolska cesta 11, Krško         |
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
|PUM + AS            |1 |David Radej, roj. 15. 5. 1979, Mali   |
|                |  |Kamen 16, Senovo            |
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
|NOVA SLOVENIJA -KRŠČANSKA   |3 |Janez Požar, roj. 5. 9. 1966,      |
|LJUDSKA STRANKA        |  |Papirniška ulica 15, Krško       |
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
|SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |1 |Vlado Grahovac, roj. 15. 5. 1961,    |
|                |  |Reštanj 48, Senovo           |
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
|OO DeSUS            |2 |Olga Košir, roj. 17. 1. 1943, Likarjeva |
|                |  |ulica 9, Brestanica           |
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
|SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |1 |Stane Pajk, roj. 30. 1. 1961, Gorenji  |
|STRANKA            |  |Leskovec 30, Blanca           |
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA   |2 |Rudi Smodič, roj. 5. 4. 1959,      |
|SLOVENIJE           |  |Elektrarniška 3a, Brestanica      |
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
|SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |2 |Marjana Planinc, roj. 20. 10. 1954,   |
|                |  |Libna 30, Krško             |
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
|SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |4 |Franc Lekše, roj. 3. 1. 1945, Veliki  |
|                |  |Trn 18, Krško              |
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
|SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |2 |Janez Krajnc, roj. 16. 1. 1939,     |
|STRANKA            |  |Likarjeva 6, Brestanica         |
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
|PUM + AS            |4 |Boštjan Arh, 5. 7. 1980, Vrtnarska pot |
|                |  |6a, Leskovec pri Krškem         |
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
|LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA   |5 |Janez Nečemer, roj. 26. 4. 1962, Gržeča |
|SLOVENIJE           |  |vas 27, Leskovec pri Krškem       |
+-------------------------------+---+----------------------------------------+
Imenovani kandidati so bili v skladu z drugim odstavkom 18. člena Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni po vrstnem redu na posamezni listi, razen kandidata SDS SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE v 5. volilni enoti, ki je bil izvoljen na podlagi preferenčnih glasov. Preferenčne glasove je za listo v volilni enoti oddalo 27,9% volivcev, ki so glasovali, izvoljen pa je bil kandidat, ki je prejel največ preferenčnih glasov, Jožef Zupančič, 12,68% glasov.
IV.
Člani Občinskega sveta Občine Krško izvoljeni na volitvah 22. 10. 2006 so:
V volilni enoti 1:
1. Franc Bogovič – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Vlado Grahovac – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. Vojko Omerzu – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. Stane Pajk – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5. David Radej – PUM + AS
V volilni enoti 2:
1. Jože Slivšek – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Marjana Planinc – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. Rudi Smodič – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
4. Janez Krajnc – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5. Olga Košir – OO DeSUS
V volilni enoti 3:
1. Metod Šonc – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2. Apolonija Urek – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. Miran Stanko – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. Metod Šerbec – PUM + AS
5. Rajmund Veber – SOCIALNI DEMOKRATI
6. Dušan Šiško – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
7. Jožef Habinc – LISTA ZA RAZVOJ MOJEGA KRAJA
8. Vilma Jan Špiler – LISTA ZA PRIHODNOST MLADIH
9. Janez Požar – NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
V volilni enoti 4:
1. Ana Somrak – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Franc Lekše – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. Cvetko Sršen – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4. Brane Janc – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
5. Boštjan Arh – PUM + AS
V volilni enoti 5:
1. Alojz Kerin – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Ivan Urbanč – NEODVISNA LISTA NOVIH IDEJ ZA RAZVOJ OBČINE KRŠKO - ROK
3. Martin Kodrič – NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
4. Jožef Zupančič – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5. Janez Nečemer – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Št. 041-2/2006 O12
Krško, dne 23. oktobra 2006
Predsednica
OVK Krško
Mateja Resnik Bahčič, univ. dipl. prav., l.r.